samedi 26 juillet 2008

Brusselse Alibi Collectief en Studio Globo

Vlaams minister bevoegd voor Brussel Bert Anciaux heeft beslist een impulssubsidie te geven aan het Alibi Collectief. Alibi is het los-vast artiestencollectief rond Pat Van Hemelryck met een werkplaats annex theatertje “Flavoria” in de Brusselse Noordwijk. Als structureel gesubsidieerd theatergezelschap viel Alibi uit de boot, en werkte tot nu toe verder met een projectsubsidie..
“Alibi is al jaren een begrip in Brussel en stippelde een hoogst origineel parcours uit van sterk visueel theater en met veel aandacht voor de interculturele context van de stad.
Daarnaast besliste minister Anciaux om vanaf dit jaar aan Studio Globo Brussel een nominatieve werkingssubsidie te geven van de Vlaamse Gemeenschap.
Studio Globo is een ngo die impulsen geeft voor mondiaal en intercultureel leven via educatieve activiteiten aan het onderwijs en het jeugdwerk. Studio Globo (met afdelingen in Antwerpen, Brussel, Genk, Gent en Roeselare) werkt rond andere culturen in onze samenleving en wereldwijd. Via een vormingsaanbod trekt Studio Globo Brussel, gevestigd in Kuregem, jaarlijks meer dan 300 leerkrachten en studenten van de lerarenopleiding aan om er te proeven van de verrijkende mogelijkheden van diversiteit. Voor het basisonderwijs worden er buurtwandelingen en inleefprogramma’s georganiseerd. Zo namen vorig jaar 1356 lagere schoolleerlingen deel aan ‘Wonen op het dak’ om ervaringsgericht te leren omgaan met diversiteit.
Bert Anciaux: “Kuregem is een microkosmos, een buurt vol mensen en verhalen, problemen en mogelijkheden. Er valt zoveel kleur, zoveel Zuiderse warmte te ontdekken! Ik wil zoveel mogelijk mensen de kans geven om deze rijkdom van de Brusselse samenleving te leren kennen en te leren hoe ermee om te gaan. En Studio Globo Brussel is daarvoor een bevoorrechte partner.”

Aucun commentaire: