dimanche 13 juillet 2008

Moeder, waarom haten wij?


Onbegrip, intolerantie, vooroordelen... het tiert welig in onze samenleving. Maar waarom? Volgens Amerikaans auteur John Ridley is het simpel: het is gemakkelijk, veilig en het verzekert ons van goedkeuring binnen onze eigen groep.

Sluw en subtiel
Ridley maakt een onderscheid tussen het 'pure' intolerantie, en verder gevorderde discriminatie als racisme, seksime of antisemisme. "Zij zijn de extreemste, vijandelijkste uitingen van de vooroordelen en intolerantie.

Maar meestal blijft het veel subtieler en sluwer. Het kan als het ware in je denken binnensluipen doordat je het vaak genoeg hoort en het dus gaat geloven. Waarom blijven we het zo moeilijk hebben met 'de ander'?"

Zij, niet wij
In België ligt de schuld altijd volledig bij de ander, en wordt alleen wat aan de oppervlakte zichtbaar is aangepakt. De zoektocht naar het kluwen van wortels, oorzaken, aanleidingen en gevolgen is te complex, te moeilijk en te veel mensen moeten verantwoordelijkheid nemen. Ridley geeft een andere uitleg: het is gewoon gemakkelijk om het op de ander te steken.

Dat is toch logisch?
"We hoeven er zelfs bijna geen moeite voor te doen, het gaat als vanzelf. Iemand afwijzen voor anders-zijn is veel gemakkelijker dan hem proberen begrijpen, en samen een compromis te zoeken. Tegelijk rechtvaardigt die intolerantie onszelf, het is tegelijk een beschermingsmechanisme en een wapen. En omdat het zo 'vanzelf' gaat, lijkt het als 'heel logisch'. 'Ze' of 'dat soort mensen' hebben het altijd gedaan en zijn nooit zoals 'wij'."
Steun van de groep
Bijkomend voordeel: je positioneert je duidelijk in een maatschappelijke groep, tegen een (heel herkenbare) 'andere'. Dat levert je respect en steun van de medestanders op, waarbij de gedeelde haat tegenover de ander jullie samenbrengt.

Makkelijk ipv moeilijk
In argumenten overheerst hun logica, en hun simplisme. Foute conclusies, misgeïntepreteerde verbanden of causaliteit zien waar er geen is: het is hun sterkste wapen. Want dat weerleggen vergt een complexe uitleg die veel moeite en begrip vraagt. En waarom zouden we het moeilijk maken als het ook gemakkelijk kan, lijkt iedereen te denken. (edp)(De Morgen)

Aucun commentaire: