lundi 11 août 2008

Brussel over 25 jaar: De toekomst van het openbaar vervoer


Brussel - De wereld evolueert razendsnel. Maar hoe ziet Brussel eruit over 25 jaar? In Frankrijk geldt het principe van de utilité publique. Er mag nog een koning wonen, als het algemeen belang bepaalt dat een tramlijn het beste is, dan zal de Franse staat daar ook zo over beslissen.

Soms zijn ze daar wat te ver in gegaan. De aanleg van de hst-lijn van Parijs naar Lyon hebben ze zonder boe of ba in een rechte lijn over de heuvels laten rijden. Vandaag zullen de Fransen het met iets meer omzichtigheid doen, met goede communicatie en inspraak. Maar het principe van het algemeen belang blijft vooropstaan."
Welter ziet ook hoe de tramway, die in Frankrijk aan een echte remonte bezig is, de steden nieuwe zuurstof geeft. "Tramlijnen zijn de hefboom gebleken voor de ontwikkeling van de stad, zelfs al heeft de stad de tramlijn niet echt nodig. In Valenciennes bijvoorbeeld is men de huizen gaan renoveren, de straten opnieuw gaan aanleggen, dankzij de nieuwe tram. En het kan allemaal op korte termijn in Frankrijk. In Orléans heeft men achttien kilometer tram aangelegd in minder dan twee jaar, dwars door de stad."

(...)Welter ziet een ideale toekomst waarbij de MIVB nieuwe metrolijnen aanlegt tot ver buiten de grenzen, tot in Wallonië als het moet. Want het GEN zal niet volstaan. De metrotreinen, die komen waar er geen treinverbindingen zijn, rijden buiten de gewestgrenzen tot 120 kilometer per uur, met ook minder stopplaatsen. Binnen de gewestgrenzen pikken ze meer mensen op. "Zo'n supermetrolijn brengt de reiziger in één ruk vanuit Aalst tot in de Wetstraat," zegt Welter.
En er is nog meer te bedenken. "Er kan bijvoorbeeld aan Eppegem aan de E19 een transferium worden gebouwd waar de auto's kunnen parkeren en de automobilisten rechtstreeks overstappen op de metro."
We moeten België durven te bekijken als één groot verstedelijkt gebied. Taalgrenzen zijn geen transportgrenzen. Het argument van de verfransing houdt trouwens geen steek. De NMBS rijdt toch ook van Vlaanderen naar Brussel en vice versa? En de MIVB is net zo goed een tweetalige maatschappij. Die zou dat perfect kunnen."

Nieuwe metrolijnen moeten dan wel hand in hand gaan met efficiëntere tramlijnen. Dat is wat de toekomst Brussel moet bieden. Want ook de trams moeten beter. Welter:
Het Zürich-model
Noem eens een stad met goed openbaar vervoer? Zürich, zegt Herman Welter dan. Vergelijkbaar met Brussel van omvang, weliswaar zonder metronet, maar met een schitterend tramnet. "In Zwitserland gaan de mensen in avondtoilet naar de opera met de tram."

Herman Welter haalt een tabelletje boven. "In Zürich neemt 34 procent van de mensen het openbaar vervoer, nog eens achttien procent combineert het openbaar vervoer met de fiets, nog eens achttien procent combineert het openbaar vervoer met de auto, slechts elf procent gebruikt alleen de auto. Negen procent combineert auto, fiets en openbaar vervoer. Als Brussel een autoluwe stad wil worden, dan is dit het model waar we naartoe moeten."
"Helaas is België een echt autoland," zegt Welter met een zucht. "Twintig geleden zei een mobiliteitsprofessor in de krant: 'De mensen laten nog eerder hun biefstuk staan dan hun auto.' Veel is er nog niet veranderd."
Brussel Deze Week

Aucun commentaire: