vendredi 22 août 2008

De islam: zeven progressieven zwijgen niet langer


Brussel - Te linker zijde gold tot voor kort een levensgroot taboe: de islam. In tegenstelling tot het katholicisme, waar je lustig op mocht schelden, gaven ‘de progressieven’ niet thuis als problemen met de islam aangekaart werden. Het boek De islam in Europa: dialoog of clash? maakt de inhaalbeweging.

Filosoof Johan Sanctorum heeft zeven auteurs rond de tafel gebracht om, elk vanuit hun achtergrond, “de zaken op scherp te stellen.” De kernvraag, die ook al in de titel vervat zit, luidt: hoe gaan we om met de islam als religie, levensbeschouwing en cultuur? De auteurs Geert van Istendael en Benno Barnard, politica Mimount Bousakla, antropoloog Rik Pinxten en de filosofen Ludo Abicht, Jan De Pauw en Johan Sanctorum nemen het woord.

De zeven zijn het – gelukkig maar – onderling niet altijd eens. Hun teksten luchten op en ergeren, stellen gerust en alarmeren. De heel erg mooie tekst van Geert van Istendael is het meest bruikbaar, door de herkenbaarheid vanuit het katholieke Vlaanderen van weleer. Wij lazen het boek, fluostift in de hand, en presenteren u als smaakmaker een aantal citaten. Een zeer persoonlijke keuze.

Aucun commentaire: