jeudi 28 août 2008

Onderwijscentrum Brussel van start


Het Onderwijscentrum bundelt een aantal bestaande, netoverschrijdende vzw’s.
© Ivan Put
Voorrangsbeleid Brussel (taalvaardigheid en diversiteit), Taalvaart (taalvaardigheid), Nascholingscen trum (vorming leerkrachten), Leermiddelencentrum (informatie- en materialenbank), Schoolopbouwwerk (begeleiding kansarme ouders en jongeren) en Bits2 (ondersteuning bij gebruik informatica voor taalonderwijs): het Nederlandstalige onderwijs in Brussel wordt op de meest diverse manieren ondersteund. Tijdens de Rondetafelconferentie over het Brusselse onderwijs maakten de scholen vorig jaar duidelijk dat ze door het bos van al die ondersteunende initiatieven de bomen niet meer zagen. Daarom besloot Brussels minister en VGC-collegelid voor Onderwijs Guy Vanhengel (Open VLD) om ze te laten samensmelten tot één organisatie, die het aanspreekpunt wordt voor Brusselse schooldirecteuren.

Simpel was deze fusieoperatie niet, omdat de organisaties, die samen zo’n tachtig mensen tewerkstellen, niet allemaal dezelfde juridische structuur hadden en de personeelsleden onder uiteenlopende statuten werkten. Ook was het puzzelen om alle leidinggevenden in het nieuwe plaatje in te passen. Inmiddels zijn de vzw’s Taalvaart, Bits2, Nascholingscentrum, Leermiddelencentrum en Schoolopbouwwerk opgedoekt en werd het nieuwe Onderwijscentrum Brussel opgericht. Dat valt onder de administratie Onderwijs en Opleiding van de VGC. Voorrangsbeleid Brussel, die als enige organisatie grotendeels door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd werd, zal ook deel uitmaken van het centrum, maar blijft wel nog tot begin 2010 voortbestaan als afzonderlijke vzw.
(Brussel Deze Week)

Aucun commentaire: