vendredi 29 août 2008

Opinies over Brussel en de stad


Het Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift 'Ons Erfdeel' houdt zijn lezing dit jaar in de schitterende Solvaybilbiotheek
© Doegox
Brussel - Nadenken over de stad in het algemeen en Brussel in het bijzonder: de lezing van Ons Erfdeel en het Interdependence Day Forum bieden geïnteresseerden de komende weken heel wat stof.
In het schitterende kader van de Solvaybibliotheek in het Leopoldpark presenteert het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Ons Erfdeel op 12 september zijn lezing 2008. Dit jaar is het thema 'Scenario's voor Brussel – Over de toekomst van een meertalige stad', en de gastspreker is de Franstalige Brusselaar Philippe Van Parijs, hoogleraar aan de UCL in Louvain-la-Neuve. Zijn lezing wordt gevolgd door een debat met behalve Van Parijs zelf, ook oud-rector van de VUB Els Witte en Sven Gatz (Open VLD). Gatz presenteert kort nadien, in oktober, zijn boek Bastaard, over Brussel, dat meteen ook in het Frans verschijnt.

Het Kaaitheater en Demos, het vroegere Kunst & Democratie, zijn in dezelfde periode, meer bepaald van 9 tot en met 13 september, de gastheren voor het Interdependence Day Forum, dat sinds 2001 telkens in een andere stad wereldwijd wordt georganiseerd. Het forum maakt deel uit van een nieuw festival, Spoken World. Met interdependence wil men aangeven dat de wereld onderling afhankelijk is geworden. In Brussel wordt gefocust op de steden, en hoe die gedeelde plekken kunnen zijn in een verdeelde wereld. Steden zijn immers laboratoria voor het samenleven van culturen, en de 'afhankelijkheidsproblematiek' is er op een heel geconcentreerde manier aanwezig. Steden worden meer dan vroeger een knooppunt van politieke en sociale vernieuwingen.

Een van de bekendste sprekers op het Forum – maar er zijn er vele anderen, van over de hele wereld – is de Amerikaanse filosoof Benjamin Barber, die indertijd het Interdependence Day Forum mee oprichtte.

Aucun commentaire: