jeudi 14 août 2008

Vijf Brusselse moskeeën officieel erkend


Brussel - Het Belgisch Staatsblad heeft de officiële erkenning van een eerste reeks moskeeën in Brussel gepubliceerd. Het zijn er vijf van de in totaal tachtig Brusselse moskeeën: twee Turkse, twee Marokkaanse en één Bengaalse.
Om erkend te worden moeten de moskeeën aan bepaalde criteria voldoen en zelf een dossier indienen bij de bevoegde overheidsdiensten. De erkende moskeeën hebben recht op een bezoldigde imam en eventueel extra financiën na het indienen van een financieel plan.

Aucun commentaire: