vendredi 29 août 2008

Vijf keer meer leefloners in Brussels Gewest


Meer leefloners in Brussel dan in Vlaanderen
©
Brussel - Zeven op de tien leefloners zijn Brusselaars en Walen. In vergelijking met Vlaanderen telt het Brussels Gewest per duizend inwoners zelfs vijf keer meer mensen die met een leefloon moeten rondkomen en de kloof wordt groter.
Het Brussels Gewest telt zo'n 33.726 leefloners, in Vlaanderen zijn dat er 40.682. Wallonië telt 58.026 leefloners. Aangezien het Brussels Gewest slechts tien procent van de totale bevolking uitmaakt, is het aandeel leefloners er zeer hoog. Op duizend inwoners zijn er in de hoofdstad 32,7 mensen die van een leefloon leven. Ter vergelijking: in Vlaanderen zijn dat 6,7 inwoners op duizend, in Wallonië ligt dat getal op 16,9 per duizend inwoners.

De kloof met Vlaanderen wordt bovendien steeds groter. Terwijl het aantal leefloners in Vlaanderen de afgelopen vier jaar met vijf procent daalde, nam het aantal in Brussel met 22 procent toe, in Wallonië ging het met 10 procent omhoog. Dat blijkt uit cijfers die kamerlid Sara Smeyers (N-VA) uit de statistieken haalden en die ze toelicht in de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad.

Aucun commentaire: