mercredi 27 août 2008

Wereld telt 1,4 miljard armen


De Wereldbank schat het aantal armen op onze planeet op 1,4 miljard. Dit betekent dat een kwart van de wereldbevolking gemiddeld minder dan 1,25 dollar per dag te besteden heeft. "De inwoners van ontwikkelingslanden zijn armer dan we tot nu toe hadden aangenomen", zo meldt de Wereldbank vandaag.

De armoedegrens lag vroeger op 1 dollar, maar die grens is nu naar boven verschoven. Toch is het aantal mensen dat van minder dan 1,25 dollar per dag moet leven, tussen 1981 en 2005 met 500 miljoen gedaald. Als deze ontwikkeling zich voortzet, kan een van de zogeheten millenniumdoelstellingen worden waargemaakt. Volgens die doelstelling moet het aantal arme wereldbewoners tussen 1990 en 2015 gehalveerd worden.

Ongelijke vooruitgang
Deze vooruitgang is evenwel zeer ongelijk verdeeld. In Azië is de grootste winst geboekt: daar moest in 1981 nog 80 procent van de bevolking van minder dan 1,25 dollar per dag rondkomen; in 2005 was dat nog slechts 18 procent. Alleen al in China zijn 600 miljoen mensen boven de armoedegrens terechtgekomen. Maar in Afrika leeft ten zuiden van de Sahara nog ongeveer de helft van de bevolking in extreme armoede.

Voor hun onderzoek combineerde de Wereldbank 657 studies uit 116 arme landen. (dpa/ka)

Aucun commentaire: