vendredi 16 janvier 2009

Vandenbroucke wil verplichte Franse lessen afschaffen

(SP.A) wil het verplicht aantal lessen Frans opheffen in de Nederlandstalige basisscholen van Brussel. Hierdoor zouden scholen niet langer verplicht zijn om elk kind vanaf het derde leerjaar Frans te onderwijzen. Zo kunnen lagere scholen tijd vrijmaken om anderstalige leerlingen meer lessen Nederlands te geven.

In het Nederlandstalig lager onderwijs in Brussel krijgen leerlingen in de derde en vierde klas elke week drie lesuren Frans. In de vijfde en zesde klas worden dat vijf lesuren per week. Vlaams minister van onderwijs Vandenbroucke wil nu afstappen van die regel.

Volgens Vandenbroucke hebben anderstaligen niet altijd nood aan Franse les. Maar Vlaams Parlementslid Sven Gatz (Open VLD) betwijfelt dat. Kinderen die de taal spreken, kunnen niet altijd de taal ook schrijven. "Door de vrijheid van de scholen groter te maken, vrees ik dat de taalkennis er op achteruit zou kunnen gaan," zegt Gatz.

In Nederlandstalige scholen in Brussel zitten vele anderstalige kinderen die thuis of op straat Frans spreken. Volgens minister Vandenbroucke heeft het geen zin die kinderen basislessen Frans te geven. Die taal spreken ze al, terwijl ze net problemen hebben met Nederlands.

"De school kan die kinderen meer lessen Nederlands geven," vindt Vandenbroucke. "We willen onze scholen meer vrijheid geven zodat ze hun doelstellingen kunnen bereiken zoals zij dat wensen."

Keurt het parlement de regel goed, dan krijgen Brusselse scholen vanaf 1 september meer vrijheid bij de invulling van de lesuren Frans.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
Le ministre de l’enseignement de la Vlaamse Gemeensschap veut supprimer les heures de français dans les écoles flamandes de Bruxelles afin que la majorité des élèves qui fréquentent ces établissments aient deux heures de plus pour par semaine pour assimiler le néerlandais qu’ils connaissent à peine alors qu’ils maîtrisent bien le français parlé. Que diraient les députés flamands si l’enseignement de la Communauté française faisait la même chose dans ses écoles bruxelloises ?

Aucun commentaire: