dimanche 29 mars 2009

PS haalt uit naar liberalen

Caroline Gennez en Elio Di Rupo pn

Ondanks de penibele budgettaire situatie waarin ons land verkeert, wil de PS niet horen van een besparingsplan. De middenklasse en de sociaal zwakkeren moeten toch niet opdraaien voor "de liberale crisis", zo liet PS-voorzitter Elio Di Rupo zondag verstaan op het verkiezingscongres van zijn partij.
Een duizendtal PS-militanten zakten zondag af naar het Flageygebouw in Brussel om er de Europese lijst en de Europese en regionale verkiezingsprogramma’s goed te keuren. Ook SP.A-voorzitster Caroline Gennez was op het congres aanwezig.

"Het systeem dat de vrucht is van de liberale ideologie heeft niet alleen getoond dat het onrechtvaardig en ecologisch gezien suïcidaal is. Het is ook economisch niet houdbaar. Dit is het moment van de socialisten", verklaarde Di Rupo.
De liberale crisis is volgens Di Rupo ook de budgettaire boosdoener. Hij herinnerde eraan dat de PS sinds 1993 heeft meegewerkt aan de gezondmaking van de overheidsfinanciën en dat daardoor extra ruimte werd gecreëerd. De liberale crisis heeft al deze inspanningen teniet gedaan", luidde het.

Van een besparingsplan kan er voor de PS geen sprake zijn. "Het zijn toch niet de middenklasse en de lage lonen die moeten opdraaien voor de blindheid en hebzucht van de grote bedrijven die zich hebben verrijkt en die men heeft laten doen?", stelde de partijvoorzitter. Hij benadrukte dat er opnieuw een begrotingsevenwicht moet komen, maar dat de tijd moet worden genomen om uit de crisis te raken. Di Rupo stak verder de loftrompet van de verwezenlijkingen van de regionale regeringen waarin de PS de plak zwaait. Het Toekomstcontract en het Marshallplan hebben ervoor gezorgd dat Wallonië internationaal opnieuw aantrekkelijk is geworden. De recente investeringen bewijzen dat het werk van de socialisten loont, klonk het.
Samen met de campagneslogan "Onze waarden zijn niet beursgenoteerd, onze aandelen zijn winstgevend voor iedereen" stelde de voorzitter van de Franstalige socialisten ook de verkiezingsprogramma’s voor. Wat Europa betreft wil de PS de Lissabonstrategie weer leven inblazen. "Stop Barroso, go Marcourt", weerklonk het.
Het programma voor Wallonië beklemtoont vooral het belang van werk, innovatie, onderzoek en ontwikkeling, huisvesting, goed bestuur, gelijke kansen en duurzame ontwikkeling. Zo wil de PS onder meer dat Wallonië 3 procent van zijn bbp besteedt aan onderzoek en ontwikkeling, dat het kijk- en luistergeld wordt afgeschaft en dat mensen met een relatief laag inkomen de eerste vijf jaar geen onroerende voorheffing moeten betalen.
In de Franse gemeenschap ligt de nadruk vooral op onderwijs. Scholen moeten opnieuw uitblinken, luidt de ambitie.
(De Standaard)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
PRIORITE A L’ENSEIGNEMENT
“Scholen moeten opnieuw uitblinken, luidt de ambitie.”
Pendant que Elio très en forme électrisait Flagey, Christian Dupont, son ministre de l’enseignement était l’invité de Pascal Vrébos dimanche midi. On aurait dit un potache passant son examen de maturité chez Maître Patelin : trois en communication malgré sa grande distinction auto proclamée ! Vrébos qui est prof de communication dans le civil a pris son pied. Christion Dupont veut parler aux profs, aux syndicats, aux parents et aux POs ! Des Etats Généraux donc, des Etats Généraux de l’enseignement tout de suite et sans tabous!
J. Milquet confirme et signe : elle veut le maroquin de l’enseignement dans le prochain cabinet de la communauté française. Sait-elle qu’elle aura sur le dos la majorité du corps enseignant de l'enseignement officiel, les syndicats, les associations de parents, l'administration, plus tous les pédagogues fumeux qui nous pondent réforme sur réforme depuis vingt ans ?
Après le «tout à l’école» des verts, le ministre rouge et la pasionaria orange l’ont affirmé bien fort : « l'enseignement est à leurs yeux la priorité des priorités, qui s'inscrit en droite ligne dans la préparation de l'après-crise.» Il s'agit pour tous deux de doper la qualité de l'enseignement, et pour Milquet de choisir le « nivellement par le haut.»
L’enseignement est la priorité numéro un des électeurs selon divers sondages, aussi des Etats Généraux de Bruxelles qui en font une «priorité transversale».
Implicitement ils semblent tous les deux d’accord aussi pour faire table rase et « discuter avec tous les acteurs de l'enseignement vise un triple objectif: autonomie des établissements, respect du libre choix des parents et mixité sociale …». L’enseignement est devenu la priorité numéro un pour toute la communauté française. Il était temps. On attend la riposte et le discours libéral avec impatience
Bruit de bottes dans les états majors politiques. La guerre scolaire aurait-elle vraiment recommencé ? La guerre scolaire et la mort du pacte du même nom risquent de revenir très vite à l’agenda en communauté française.
MG

Aucun commentaire: