mercredi 18 mars 2009

Sp.a wil van kinderopvang recht maken

Als het van de sp.a afhangt, moet de volgende Vlaamse regering van kinderopvang een recht maken. Dat wil zeggen dat het aantal plaatsen in de kinderopvang gekoppeld moet worden aan het geboortecijfer en dat alle ouders betalen naargelang hun inkomen. In de praktijk zijn hiervoor 25.000 extra plaatsen nodig tegen 2013, zeggen sp.a-voorzitster Caroline Gennez en sp.a-minister Kathleen Van Brempt.

"Een goede en betaalbare kinderopvang is essentieel voor onze gezinnen en onze economie. Het is een van de belangrijke fundamenten voor een samenleving waarin mannen en vrouwen gelijke toegang hebben tot werk en op een gelijke manier zorg kunnen dragen voor hun kinderen. Universele kinderopvang is een van de sokkels van een eerlijke samenleving", zegt Van Brempt.

De sp.a wil het recht op kinderopvang juridisch verankeren in een decreet. Elke ouder betaalt naargelang zijn inkomen in elk kinderopvanginitiatief.

De socialisten willen de ouderbijdragen gedurende vijf jaar bevriezen en de fiscale aftrek vervangen door een prijssubsidie. Om de kwaliteit van de kinderopvang te garanderen, zou er een bacheloropleiding kinderopvang moeten komen. De gemeenten moeten werken aan één loket rond kinderopvang en iedereen die werkzaam is in de sector zou een goed statuut moeten krijgen.

De sp.a vindt ook dat de buitenschoolse kinderopvang voor schoolgaande kinderen moet verbeteren, onder meer door extra opleiding voor het opvangpersoneel. De vergoedingen voor buitenschoolse opvang moeten inkomensafhankelijk worden. En bedrijven moeten aangemoedigd worden, bijvoorbeeld fiscaal, om vakantieopvang te voorzien voor de kinderen van hun werknemers.

"Er zijn vandaag enorme verschillen in het aanbod aan buitenschoolse opvang. Alle kleuters en leerlingen hebben nochtans evenveel recht op goede omkadering en begeleiding, ook na de schooluren, onafhankelijk van de school waar hij of zij naartoe gaat. Ook hier moeten we dus werken aan buitenschoolse opvang als recht voor elk kind", zegt sp.a-voorzitster Gennez. (belga/jv)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
INVESTIR DANS LA PETITE ENFANCE
Enfin un parti qui comprend qu’il faut tout miser sur l’enfance et son bon encadrement depuis le plus jeune âge.
Toute la discussion sur la nécessité d’introduire plus de mixité sociale à l'école est vaine tant qu’on attaquera pas le problème en amont, à la source du fleuve.
L’échec scolaire résulte principalement d’un encadrement insuffisant dans la petite enfance. C’est à ce niveau que doit se pratiquer l’immersion interculturelle et ce dès la crèche. Quand voudra-t-on comprendre que c'est le meilleur des investisements ?

Aucun commentaire: