samedi 18 avril 2009

71 procent asielzoekers naar Vlaamse OCMW's

Vlaamse OCMW's kregen de voorbije jaren merkelijk meer asielzoekers toegewezen dan de OCMW's in Wallonië en Brussel.
Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-senator Joris Van Hauthem opvroeg aan de bevoegde ministers. Ook de vrijwillige opvang van asielzoekers is in Vlaanderen een pak hoger.

Tussen 2000 en begin 2009 kregen de Vlaamse OCMW's 23.152 asielzoekers toegewezen of 71 procent van het totale aantal. De Waalse OCMW's waren goed voor 28,5 procent, de Brusselse OCMW's voor een half procent.(HLN)

”Verplichte toewijzing
Tot voor kort wees de overheid asielzoekers toe aan de verschillende OCMW's in ons land. De OCMW's moesten de asielzoekers opvangen door ze in de eigen gemeente te huisvesten en er financieel voor in te staan. Door de nieuwe asielprocedure is deze verplichte toewijzing vanaf begin 2007 uitdovend.”(Forum HLN)

”Vrijwillige opvang
Naast het verplichte aantal toewijzingen zorgen gemeenten voor vrijwillige opvang via het zogenaamd Lokaal Opvanginitiatief (LOI). Van alle asielzoekers die op die manier opgevangen werden, kwam 65 procent in Vlaanderen terecht en 34,25 procent in Wallonië. De Brusselse OCMW's waren hier goed voor 0,01 procent.”(Forum HLN)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
CA VOLE BAS
A l’évidence la campagne électorale sera très dure en Flandre et les coups qu’on se portera viseront de préférence le bas de la ceinture. Le VB est prêt à tout pour récupérer son électorat aux dépens de la liste Dedecker qui a un sale compte à régler avec le VLD. Deux thèmes:islamophobie et francophonobie(difficile à prononcer). Comme dans la pièce « Monsieur Bidermeyer et les incendiaires », la Flandre (lisez Bidermeyer) est en train de fournir les allumettes aux incendiaires (lisez la droite extrême). Les excellences francophones auront beaucoup plus de mal à négocier la grande réforme de l'Etat post belge en juillet avec les successeurs de Hermann, Yves ou Guy !
MG

Aucun commentaire: