vendredi 24 avril 2009

Groen! en Ecolo scharen zich achter één Brussels programma

BRUSSEL - Groen! en Ecolo trekken voor de parlementsverkiezingen op 7 juni met hetzelfde programma naar de kiezer. Dat bestaat uit 56 gemeenschappelijke voorstellen. De groenen gaven donderdag de aftrap voor hun campagne.
De voorstellen draaien rond drie centrale thema's: Brussel, Wereld-ecohoofdstad, een groene stad en een open stad, vertelden de lijstrekkers van beide formaties donderdagmiddag. Voor Groen! zijn dat Bruno De Lille en Annemie Maes, bij Ecolo gaat het om Evelyne Huytebroeck en Christos Doulkeridis.
De groenen willen onder andere de uitstoot van broeikasgassen beperken door middel van 'lage emissiezones' in elke gemeente. In die zones moet er minder lawaai en betere lucht komen door bijvoorbeeld de creatie van voetgangerszones en de beperking van voertuigen.
Andere voorstellen zijn de autodruk op Brussel verminderen, het bovengronds parkeeraanbod verminderen en de lancering van een zogenaamde hypermobielkaart, waarmee de houder op het hele openbare vervoersnet terechtkan. De groenen pleiten daarnaast ook voor meer middelen voor daklozen, kwaliteitsvolle kinderopvang en een versterking van de rol van Brussel als Europese hoofdstad.
Voor wat er na de stembusgang gebeurt, zijn er nog geen concrete engagementen. Groen! en Ecolo hopen samen deel te kunnen uitmaken van de Brusselse regering, in tegenstelling tot de huidige situatie, waarbij enkel de Franstalige groenen in de meerderheid zetelen.
Het bovengronds parkeeraanbod verlagen? Ik hoop dat dit ten minste samengaat met een ondergrondse ferme uitbreiding van parkeerplaatsen, want het sluipverkeer en dubbelparkeren is nu al enorm in Brussel. Als er al iets is dat voor extra giftige uitstoot zorgt, is het wel het zeer trage verkeer met veel veranderen van snelheid. De Standaard
"Mooi initiatief. Zondermeer. De Belgen zijn altijd één geweest. Alleen hun politici vergeten dat nog te dikwijls. Dit is een stap in de goede richting."
"En als Ecolo mee onomwonden pleit voor de uitbreiding van (la très grande) Bxl en natuurlijk tégen de splitsing van B-HV gaat Groen! hen braafjes volgen, 'want wij zijn solidair', nietwaar Mieke..?

Aucun commentaire: