vendredi 10 avril 2009

Meer vervoersplannen voor minder wagens in de stad

Brussel - Omdat ze hun succes bewezen hebben, wil de Brusselse regering het actieterrein van de vervoersplannen verder uitbreiden. Zo'n vervoersplan moet leiden tot minder wagens in de stad en schonere lucht. Het systeem zal voortaan ook van toepassing zijn op kleinere bedrijven, op scholen en op grote evenementen. (Brussel Deze Week)

Bedrijven met meer dan 200 werknemers zijn al sinds 1 juli 2004 verplicht om een vervoersplan op te stellen. Die maatregel leidde er toe dat het aandeel van mensen dat met de auto naar het werk komt, in sommige bedrijven gedaald is van 60 tot 40 procent in vier jaar tijd.

Voor Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) en Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo) het bewijs dat de vervoersplannen werken. Ze willen het systeem dan ook verder uitbreiden. Voortaan zullen ook bedrijven met meer dan 100 werknemers een vervoersplan moeten opstellen, maar ook scholen wordt gevraagd hetzelfde te doen. Scholen die in het systeem stappen, kunnen bovendien rekenen op de steun van het Brussels Gewest in de vorm van bijvoorbeeld fietsenstallingen of fietsuitrustingen voor de leerlingen.

Maar de ministers gaan nog een stap verder. Ook organisatoren van commerciële, sportieve en culturele activiteiten zullen voortaan een vervoersplan moeten opstellen. Als ze meer dan 1.000 deelnemers verwachten, moeten ze een fietsenstalling voorzien en hun bezoekers informatie geven over de dichtsbijzijnde haltes van het openbaar vervoer. Worden er meer dan 3.000 deelnemers verwacht, dan komt daar nog een verplicht actieplan bovenop. Dat plan moet de deelnemers aanzetten om alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
WAIT AND SEE
L’obligation faite aux entreprises de plus de 200 travailleurs de déposer un plan de circulation a fait diminuer le taux des travailleurs venant au boulot en voiture de 60 à 40% en quatre ans. Ce n’est donc qu’un début puisque les entreprises de 100 travailleurs ainsi que les écoles seront soumis à la même contrainte.

Aucun commentaire: