mardi 7 avril 2009

Vrouwen zijn niet meer dan pasmunt

Opvallend is de oorverdovende stilte van de vrouwenbeweging over de trend binnen de radicale islam om vrouwen weer aan de ketting te leggen
Dirk Verhofstadt, kernlid van de onafhankelijke denktank Liberales, kan niet langer wachten op een reactie van de vrouwenbeweging.
(De Morgen)

De internetbeelden van de geseling van een tiener in Pakistan die afgelopen weekend de wereld zijn rondgegaan, zijn volgens religie-expert Dirk Verhofstadt maar een illustratie van de misogyne misdaden van de radicaal islamitische taliban: 'De misogynie is samen met de religies bezig aan een heuse comeback. Het wordt dringend tijd dat de verdedigers van de Verlichting opstaan en in het verweer gaan.'

De 28 NAVO-lidstaten hebben in Straatsburg hun gezamenlijke wil uitgesproken om de situatie in Afghanistan te verbeteren. Ze hopen dat Afghanistan zich ontwikkelt tot een veilig, stabiel en ontwikkeld land. Verschillende westerse regeringen sturen op vraag van de nieuwe Amerikaanse president Obama 5.000 bijkomende manschappen en meer vliegtuigen naar het oorlogsgebied in de hoop om op die manier de heropstanding van de Taliban tegen te houden. De Afghaanse president Hamid Karzai, die vorige week ook persoonlijk ontvangen werd door Koningin Beatrix, noemde zich verheugd over deze beslissing, die hij als een belangrijke steun ziet voor zijn land en zijn regering. Op het eerste zicht een logische stap in het verder bestrijden van de monsterlijke Taliban, die in het verleden bewezen hebben dat ze zich niets aantrekken van de mensenrechten, zeker niet die van de vrouwen.

Opmerkelijk is dan ook het zwakke protest over een nieuwe wet die door diezelfde president Hamid Karzai reeds een maand geleden werd goedgekeurd waardoor vrouwen opnieuw hun rechten verliezen. Zo zou men een reeks bepalingen van de sharia door het parlement loodsen waardoor verkrachting van vrouwen binnen het huwelijk niet langer strafbaar zou zijn. Verder zouden vrouwen ook niet langer een beroep mogen uitoefenen of het huis buitengaan zonder toelating van hun man, zelfs niet voor een bezoek aan een arts. Allemaal tribale middeleeuwse bepalingen waarin de vrouw gelijkgesteld wordt aan een ding, als een persoonlijk bezit van de man, die er mee mag doen wat hij wil. Waarom de Afghaanse president deze wet steunt en ondertekent, is duidelijk. Op deze manier hoopt hij bij de komende presidentsverkiezingen de steun te krijgen van orthodoxe moslims voor wie de misogyne 'heilige teksten' en de sharia blijkbaar belangrijker zijn dan de rechten van de mens. Vrouwen dienen dus als pasmunt om een door het westen
gesteunde president aan het roer te houden.

De trend om vrouwen binnen de orthodoxe islam opnieuw aan de ketting te leggen, is trouwens al langer bezig. Zo werd begin dit jaar onder druk van de radicaal islamitische Taliban en met goedkeuring van de Pakistaanse president Asif Ali Zardari, de sharia ingevoerd in de Swatvallei in het noorden van Pakistan en dit zonder noemenswaardig protest vanuit het westen. Op het internet staan beelden van 2 weken geleden van de geseling door de Taliban van een 17-jarig meisje omdat het vermoeden bestaat dat ze een relatie zou gehad hebben met een gehuwde man. De godsdienstfanaten staken daar ook tweehonderd scholen in brand zodat meisjes niet langer onderwijs zouden kunnen volgen. Eind februari 2009 heeft de nieuwe Somalische president Sharif Ahmed onder druk van de islamitische stamoudsten en extremistische strijders de sharia ingevoerd in zijn land. Ook in twaalf noordelijke deelstaten in Nigeria is de sharia intussen van toepassing.

Het aantal gevallen van geweld tegen vrouwen neemt er met de dag toe. En de onderdrukking van moslimvrouwen omwille van culturele en religieuze redenen gebeurt ook nog steeds in het westen zelf.

Eind vorig jaar publiceerde The Centre for Social Cohesion het rapport 'Victims of Intimidation', een document van 107 bladzijden over de bedreiging van 27 Europese moslims, waaronder heel wat vrouwen, die zich hebben uitgesproken tegen het islamitisch radicalisme en fanatisme, voor de gelijkberechtiging van vrouwen en voor de open samenleving, en omwille daarvan met geweldpleging of de dood bedreigd worden. Het is maar het topje van de ijsberg van wat er zich binnen orthodoxe moslimgezinnen allemaal afspeelt. Vooral vrouwen en meisjes zijn het slachtoffer van intimidatie, geweld en onderdrukking. Ze worden verplicht om zich te sluieren, uitgehuwelijkt zonder enige inspraak, genitaal verminkt, verstoten en in het slechtste geval vermoord om de eer van de familie hoog te houden. Ze zijn slachtoffer van huiselijk geweld, iets wat ook in niet-moslimfamilies veelvuldig voorkomt, maar binnen de orthodoxe moslimgemeenschap maatschappelijk veel minder wordt afgekeurd. Het zijn afschuwelijke toestanden die gebeuren in tal van landen, ook in onze democratische rechtsstaat. Toestanden die haaks staan op de fundamentele liberale grondbeginselen zoals de scheiding van kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid van man en vrouw, en het recht op zelfbeschikking van eenieder.

Opvallend daarbij is de oorverdovende stilte van de zichzelf 'progressief' noemende vrouwenbeweging. Waarom laten zij hun onderdrukte zusters in de steek? De misogynie is samen met de religies bezig aan een heuse comeback. Het wordt dringend tijd dat de verdedigers van de Verlichting opstaan en in het verweer gaan. We kunnen en mogen niet langer aanvaarden dat het licht voor miljoenen vrouwen opnieuw uitgaat. We kunnen en mogen niet aanvaarden dat miljoenen vrouwen, ook in onze eigen samenleving, moeten leven in een sfeer van angst en onderdrukking. Nog langer zwijgen, is misdadig.

COMMENTAAR VAN LEZERS VAN DE MORGEN
“De drie religies van het boek, Christemdom, Islam en Jodendom lijden evenzeer aan vrouwonvriendelijk dualisme : het was Eva die in de appel beet ! Deze misogynie ontstond met de landbouw, toen het patriarchaat opgang maakte. Het tekende onze beschaving tot ver voorbij de Verlichting. De weg terug is nog lang !”

“Onze Westerse maatschappijen hebben het feminsime de rug toegedraaid omdat men in de waan verkeerde dat de vrouw haar bevrijdingsstrijd gewonnen had en dat het verder welletjes was geweest met die "halve venten", etc. De wetgeving is inderdaad fel verbeterd, maar de mentaliteiten zijn nog zeer erg macho. En de angstaanjagende comeback van de religies sturen ons inderdaad regelrecht de Middeleeuwen in!”

“Met "vrouw aan eigen haard" gaat rechts natuurlijk in de goede richting. Misschien is dat wat men bedoelde met "eerst onze eigen rotzooi opruimen" ? Denk ook dat je weinig voorbeelden kan vinden van links die deze toestanden goedpraten, maar je kan natuurlijk zoals enkele rechtse mensen hieronder natuurlijk je ogen toedoen en weglopen met het excuus dat het ons toch niet aangaat. En ik vrees dat de verlichting net ietsje dichter bij links dan bij rechts staat, ietsje maar, maar net voldoende..”.
.
“De mooiste idealen zijn nog het meest gevaarlijk als dekmantel voor militaire operaties. Wie zulke edele doelen nastreeft moet immers niet inzitten om daar wat ' eieren ' voor te breken. We gaan de dictator afsmijten en een democratie in de plaats zetten, we gaan de vrouwen bevrijden zorgen dat de kinderen naar school kunnen. Wie kan daar nu tegen zijn ? Op het einde van het verhaal blijkt dat macht nooit komt uit de loop van het geweer en dat de dialoog pas kan beginnen als dat weer ingezien is”
.
“Dirk Verhofstadt steekt de vinger in de wonde. Het is pijnlijk om zien in welke kronkels de linkerzijde zich draait om de misogynie van de islam goed te praten. Het wordt tijd dat links zijn houding gaat ontsluieren. Ofwel vindt de linkerzijde de vrouw ongeschikt aan de man ofwel staan ze voor de gelijkheid van man en vrouw. Ofwel zijn ze gedachten van de Verlichting genegen ofwel niet. Ik vrees dat ze zich liever achter hun kromme redeneringen zullen blijven schuilhouden.”

“Ik vrees dat de religieuze spiraal van onverdraagzaamheid onomkeerbaar is. In navolging van, en als reactie op, de door de politiek-correcte kerk toegejuichte islam-wave, stellen nu ook de katholieken zich voorspelbaar steeds arroganter en fundamentalistischer op zoals o.a. op het DM-forum bleek n.a.v. kritiek van de belgische politiek op de paus.”

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LE GRAND RETOUR DE LA MISOGYNIE
Dirk Verhofstadt, frère de Guy, s’étonne du grand silence des mouvements féministes européens face la tendance de l’islam radical et fondamentaliste à vouloir soumettre les femmes aux volontés et à l’arbitraire de leurs époux, de la même manière où ceux-ci se soumettent à la volonté divine. Et d’ajouter que selon lui, le grand retour du religieux entraîne ipso facto une résurgence générale de la mysoginie dans le monde. Il est grand temps que les “défenseurs des lumières contre attaquent !”
En effet, les actes de violence dont sont victimes les femmes sont en augmentation constante et pas seulement chez les Talibans.

Le “Centre for Social Cohesion” vient de sortir un rapport de 107 pages intitulé: 'Victims of Intimidation' mentionne le cas de 27 musulmans européens dont une majorité de femmes, qui se sont insurgé(e)es contre le radicalisme et le fanatisme islamiste qui ont défendu “une égalité hommes femmes dans une société ouverte”.
La plupart ont été menacé(e)s de mort. Surtout les femmes et les jeunes filles seraient victimes de telles intimidations. Elles seraient notamment obligées de se voiler, d’accepter des mariages arrangés, de subir l’excision, la répudiation. Certaines sont assassinées pour préserver l’honneur souillé des familles. Une telle évolution s’observerait dans la majorité des pays musulmans et jusqu’au sein de nos démocraties européennes en contradiction flagrante avec nos valeurs fondamentales telles que:
· La séparation religion Etat
· La liberté d’expression
· L’égalité homme femme
· Le droit de chacun à l’autodéterimination.
“Nog langer zwijgen, is misdadig”. Il serait criminel de garder plus longtemps le silence.

1 commentaire:

Olive Tree a dit…

Hi, it's a very great blog!
I could tell how much efforts you've taken on it.
Keep doing!