jeudi 16 avril 2009

VUB-hongerstakers zetten actie na 59 dagen stop

De hongerstaking van de sans-papiers in de VUB-parkeergarage is afgelopen. © tvb

Elsene - De mensen zonder papieren die in een parkeergarage op de campus van de Vrije Universiteit Brussel al 59 dagen in hongerstaking waren, hebben hun actie stopgezet. Ze stemmen in met een voorlopige regeling die hen toelaat om medische redenen nog drie maanden in Belgie te blijven.

De 103 sans-papiers bezetten al sinds december vorig jaar een ondergrondse parkeergarage op de VUB-campus Oefenplein in Elsene. Om een definitieve regularisatie te bekomen, begonnen ze 59 dagen geleden een hongerstaking. De afgelopen dagen ging de gezondheidstoestand van een aantal van hen gestaag achteruit. Maandag werd een hongerstaker opgenomen op de dienst intensieve zorgen van het ziekenhuis. Dinsdag beslisten twintig van de hongerstakende sans-papiers om gezondheidsredenen hun actie te staken. Woensdagavond besloten dan ook de andere mensen zonder papieren de hongerstaking stop te zetten.

Zowel de woordvoerder van de sans-papiers als de directie van de dienst vreemdelingenzaken benadrukken echter dat het om een tijdelijke oplossing gaat: de maatregel is een standaardprocedure die er niet specifiek is voor hongerstakers, maar ook voor andere mensen met fysieke problemen. De drie maanden recuperatieperiode moet hen toelaten weer een normale fysieke toestand te bekomen.

De actievoerders moeten wel zelf de aanvraag voor een verlengd verblijf aanvragen. Ze moeten daarvoor een medisch attest kunnen voorleggen dat aantoont dat ze een gegronde medische reden hebben om in het land te blijven.

Ook in de Begijnhofkerk in het centrum van Brussel en in de Heilige Pastoor van Arskerk in Vorst zijn mensen zonder papieren in hongerstaking.
(bdw)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
TARTUFFERIE
Ils ont gagné trois mois au pris de deux mois de grève de la faim et au péril de leur santé. Compromis ou tartufferie à la belge. Dans trois mois les élections seront derrière nous, non ?

LEZER‘S COMMENTAAR
“Dit is een fout antwoord op een foutieve actie. In de toekomst gaan we overspoeld worden door hongerstakende asielzoekers die verblijfspapieren eisen, niet vragen! Ik begrijp dat tussen deze mensen zich schrijnende gevallen bevinden, maar hebben we daarom niet juist een dienst voor vreemdelingenbeleid? Wanneer gaat die nu eens het correcte werk doen?”

Aucun commentaire: