jeudi 7 mai 2009

CdH wil één regering voor Wallonië en Brussel

Om de Franstalige eenheid te versterken, wil het cdH dat Wallonië en de Franse gemeenschap een gemeenschappelijke regering en parlement krijgen. Die eenheidsregering moet zijn samengesteld uit ministers van de Waalse en Brusselse regering. Het parlement zou samenvallen met het huidige parlement van de Franse gemeenschap.

"Vlaamse eisen zullen nog hoger zijn"
Volgens cdH-voorzitster Milquet is er meer eenheid onder de Franstaligen nodig om de communautaire discussies aan te gaan die er "ongetwijfeld" zullen komen na de verkiezingen van 7 juni. "Je moet niet geloven dat de problemen weg zijn omdat het nu kalm is: de Vlaamse eisen zullen na 7 juni nog heviger zijn", zei ze op een persconferentie.

De voorbije jaren zijn er al verschillende initiatieven geweest om de Waalse, Brusselse en Franse gemeenschapsregering dichter bij elkaar te brengen. Het cdH vindt dat dit verder mag gaan. Zo moet er voor de "centristes" naast twee "sterke" gewesten (Wallonië en Brussel) ook een sterke "gemeenschappelijke" instelling komen voor de Franstaligen. Ministers van gewesten en gemeenschappen met bevoegdheden die dicht bij elkaar liggen (zoals vorming en onderwijs) moeten in één regering en die moet vaak uitgebreid worden met alle Waalse en Brusselse ministers, zegt het cdH.

Uitbreiding van Brussel
Het cdH wil ook één Franstalige strategie: zo zou er één Franstalige beleidsverklaring moeten komen en zouden de verschillende Franstalige deelstaten financieel "solidair" moeten zijn. Het cdH gaat ook voor één Franstalig territorium en legt dus de uitbreiding van Brussel weer op tafel.

Het cdH wil ook de verdeelsleutel voor middelen die van het gewest naar de gemeenschapscommissies vloeien aan te passen van 80/20 naar 87/13. De partij wil ook dat de personenbelasting meer verdeeld wordt op basis van werkplaats in plaats van, zoals nu, op basis van de woonplaats.
(belga/sps)

Aucun commentaire: