dimanche 24 mai 2009

DE STANDAARD ANALYSE

Mia Doornaert is redactrice buitenland.

De weg is vrij voor het Nederlands openbaar ministerie om Geert Wilders voor de rechter te brengen. Een laatste verweer van de voorman van de Partij voor de Vrijheid is woensdag verworpen.

Wilders moet terechtstaan wegens zijn uitspraken over de islam en moslims in de Volkskrant, in een column en in zijn film 'Fitna'. De populistische politicus heeft de islam, op basis van citaten uit de koran, een totalitaire en gewelddadige godsdienst genoemd. Maar hij heeft wel gezegd dat hij tegen discriminatie van moslims is.

Wilders werd hevig aangevallen wegens 'Fitna' en er volgde een aanklacht. Maar hoofdofficier van justitie Leo de Wit oordeelde vorig jaar dat Wilders' uitlatingen binnen de context van het maatschappelijk debat vielen. Dat maakte ze niet-strafbaar, aldus De Wit. Volgens het OM was er geen sprake van dat Wilders aanzette tot discriminatie en haat.

Heel wat moslim- en andere organisaties waren het daarmee oneens, en beklaagden zich bij het hof. Dat besloot in januari dat het openbaar ministerie het parlementslid toch voor de strafrechter moest brengen. Wilders had 'met zijn haat zaaiende uitlatingen de zeer ruim te trekken grenzen van het politieke debat overschreden', vond de rechter. Het hof wraakte onder meer een vergelijking die de politicus trok tussen de koran en Mein Kampf. Het vond die zo beledigend 'dat het in het algemeen belang is om Wilders daarvoor te vervolgen'.

Uiteraard reageerde Wilders fel op het besluit van de procureur-generaal. 'De vrijheid van meningsuiting dreigt in Nederland te worden geslachtofferd op het altaar van de islam', waarschuwde hij. Hij zei ook dat er een politiek proces tegen hem gevoerd wordt, en dat het gerechtshof met zijn bepalingen al op voorhand een oordeel heeft geveld.

Het ziet ernaar uit dat de vervolging eerder in het voordeel van Wilders zal spelen, omdat hij zich kan opwerpen als voorvechter van de vrije meningsuiting, en als slachtoffer van de 'islamisering' van Nederland.

Omdat het openbaar ministerie eerder besloot dat de verklaringen van Wilders binnen de vrije meningsuiting vielen, geeft de vervolging de indruk dat de rechtbank zich onder druk liet zetten, en dat het tot vervolging besloot uit schrik voor felle reacties van sommige moslims.

De vervolging geeft ook de indruk dat er met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt. Een verband leggen tussen de koran en Mein Kampf kan volgens de Nederlandse rechter niet. Maar tal van moslims en ook niet-islamitische verdedigers van de Palestijnse zaak vergelijken Israël vaak met nazi-Duitsland en 'de joden' met nazi's. Worden die voortaan ook vervolgd?

Die vergelijkingen vinden in Nederland net zo goed plaats als in België. Volgens de Belgische cultuurfilosoof Lieven De Cauter is daarmee niets aan de hand. Spandoeken meedragen 'waarop joden vergeleken worden met nazi's wijst niet noodzakelijk op antisemitisme', schreef hij (DS 19 februari). Dat valt volgens hem ook helemaal binnen de vrije meningsuiting 'waarin, vanuit wettelijk oogpunt, alles en iedereen een nazi of een fascist mag worden genoemd'.

Dat laatste is dan niet het oordeel van een Nederlandse rechtbank, toch niet als het over moslims gaat. En die schijnbare dubbele maatsstaf dreigt veel Nederlanders te schokken die het absoluut niet eens zijn met Wilders' denkbeelden, maar wie het ten zeerste ergert dat men ongebreideld mag spotten met autochtone godsdiensten en instellingen, terwijl men op de knieën moet gaan voor de islam.

Ga maar eens uitleggen dat Wilders een gevaarlijk personage is, maar dat Tariq Ramadan, raadgever van het stadsbestuur van Rotterdam, een voorvechter van integratie van moslims in democratische maatschappijen is. Hij is namelijk de man die in Genève de opvoering deed verbieden van een toneelstuk van Voltaire omdat dit naast Jezus ook Mahomet ten tonele voerde.

Voor degenen die aanstuurden op een proces tegen Wilders zou hun succes wel eens een Pyrrhus-overwinning kunnen zijn.

Aucun commentaire: