mercredi 6 mai 2009

Kies keurig, niet per se kleurig

De fundamentele uitdaging bestaat erin zoveel mogelijk competente kandidaten warm te maken voor de politiek en dat ongeacht hun afkomst, hun sociaaleconomische status, hun geslacht...
Mohamed El Omari, voorzitter van Divers & Actief, de federatie van zelforganisaties in Vlaanderen reageert op het pleidooi van Naima Charkaoui voor "etnisch-culturele representativiteit van de lijsten".

De politieke participatie van etnisch-culturele minderheden is ondermaats en het valt dan ook toe te juichen dat het Minderhedenforum hierover de alarmbel luidt (DM 4/05). Door te hameren op de noodzaak aan meer "etnisch-culturele representativiteit van de lijsten" doet dit forum echter niets meer dan symptoombestrijding.

Met de oproep 'Kies kleurig' riskeert dit forum bovendien het etnisch stemmen aan te moedigen, terwijl die kwaal eerder bestreden zou moeten worden. In het verleden is immers maar al te vaak gebleken dat gekleurde kandidaten vooral op de kieslijsten geparkeerd worden om maximaal profijt te halen uit het etnisch stemmen. Na de verkiezingen belandden vele van die wegwerpkandidaten al snel bij het vuil.

Eerder dan te pleiten voor etnische quota op de kieslijsten (kwantiteit) zou de focus moeten liggen op de instroom van competente kandidaten (kwaliteit).

Daarnaast moet er ook aandacht besteed worden aan gelijke kansen bij de doorstroming naar uitvoerende mandaten. Ook op dat vlak zijn de gekleurde voorbeelden uit het verleden niet echt bemoedigend. Op Vlaams niveau moeten we het tot nu toe stellen met een gewezen staatssecretaris die blijkbaar beter thuis is in het schrijven van erotische verhalenbundels (Anissa Temsamani). Op lokaal niveau blijkt dan weer dat een politica als Fauzaya Talhaoui een zitje in het Antwerpse schepencollege werd ontzegd, terwijl Fatma Pehlivan straks wellicht weggeparachuteerd wordt uit het Gentse schepencollege.

De huidige werking van onze partijpolitiek blijkt dus geenszins te garanderen dat er een gelijkwaardige in- en doorstroom is van politici met een etnisch diverse afkomst. Als we de vinger echt op die wonde leggen, moeten we vaststellen dat dit eigenlijk geen (louter) gekleurd probleem betreft. Meyrem Almaci (Groen!) wees er reeds op dat de lagere sociaaleconomische klassen in hun algemeenheid nauwelijks vertegenwoordigd zijn in het Parlement. Dat argument verklaart echter niet waarom zowat de hele huidige Vlaamse Groen!-fractie afhaakt. Onlangs zagen we bijvoorbeeld ook dat 'grote belofte' Peter Leyman - evenmin een laaggeschoolde - al heel snel het federale parlement vaarwel zei.

De meer fundamentele uitdaging bestaat er derhalve in om zoveel mogelijk competente kandidaten warm te maken voor de politiek en dat ongeacht hun afkomst, hun sociaaleconomische status, hun geslacht... en ongeacht elk ander persoonlijk kenmerk dat niet relevant zou mogen zijn. In Vlaanderen hebben we helaas te maken met een (partij)politiek klimaat dat weinig tot de verbeelding spreekt. Communautair gehakketak, parlementen die weinig in de pap te brokken hebben, de waan van de dag die regeert, machismo, nepotisme, gezinsonvriendelijkheid...

Velen - ook personen van een etnisch diverse afkomst - zetten de stap naar de (partij)politiek dan ook niet eens, maar engageren zich enkel op andere terreinen. De vragen die het Minderhedenforum heeft bij het ontbreken van gekleurde politieke talenten op de Vlaamse kieslijsten moeten dus verruimd worden naar de vraag waarom bekwame mensen in het algemeen weinig interesse hebben in een (partij)politiek engagement.

En voor wie op dat vlak een duidelijk signaal wil geven, volgende boodschap: kies keurig. Door niet zomaar de volgorde te volgen die u door de partijen wordt voorgeschoteld, maar door kieskeurig te zijn bij het kleuren van bolletjes kunt ook u een duidelijk signaal geven.
05/05/09 07u44
KIESKEURIG.be

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
VOTEZ ÉTHIQUE PAS ETHNIQUE
Le vrai défi c’est de former des candidats vraiment compétents, qu’ils soient issus de l’immigration ou pas, masculins ou féminins, de quelque origine sociale et culturelle qu’ils soient. En effet, c’est un non sens que de gonfler les listes (comme on le fait trop facilement et trop souvent, surtout à Bruxelles) de candidats ethniques alibis qui très vite disparaissent ensuite dans les oubliettes. C’est là du moins l’avis de Mohamed El Omari, président de Divers & Actief. C’est aussi le nôtre. Mohamed El Omari réagit ainsi contre le plaidoyer “kies kleurig”(”votez coloré, lisez ethnique”) de Naima Charkaoui en faveur d’une plus grande représentation ethnique sur les listes électorales ( "etnisch-culturele representativiteit van de lijsten").
Mohamed El Omari déplore cette attitude communautariste et nous ne pouvons que l’approuver. Le vote éthnique pour le vote ethnique ne conduit qu’à l’impasse communautariste. Autre chose est de former des candidats de toutes couleurs et de toutes origines à défendre les couleurs de l’interculturel et de préparer de la sorte le règne de la démocratie cosmopolitique dont rêve Diverity. Nous constatons avec un vif plaisir que nous ne sommes pas les seuls à défendre ce point de vue. Un mouvement comme “Kies kleurig” qui encourage le vote ethnique plaide exactement pour l’inverse. Vive donc “kies keurig” (votez intelligent) que nous nous retraduisons en “votez éthique”
Non aux quotas de candidats ethniques sur les listes, non à la quantité, oui à la qualité, c’est à dire à la formation minutieuse de candidats de qualité de diverses origines.
Une fois de plus, nous allons enfoncer le clou de l’école qui remplit mal sa maission de formation de citoyens consients des enjeux politiques.
Il s’agit comme le dit aussi Mohamed El Omari de dénoncer “het ontbreken van gekleurde politieke talenten op de Vlaamse kieslijsten” le manque de vrais talents politiques isssus de l’immigration sur les listes flamandes et ajoutons également sur les lsiets bruxelloises Il faut favoriser l’engagement politique au sein des élites d’origine étrangère et encourager à voter pour les canditates et candidats qui tiennent la route.
MG

Aucun commentaire: