vendredi 29 mai 2009

Ruim 1 op 5 moslims in België voelt zich gediscrimineerd

Twintig tot dertig procent van de Belgische moslims voelde zich het afgelopen jaar slachtoffer van discriminatie. Voor moslims van Noord-Afrikaanse origine ligt dat percentage op 33 procent, voor Turkse moslims is dat 20 procent. Het Europese gemiddelde ligt op 33 procent. Dat blijkt uit het tweede EU-MIDIS-rapport van het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten (FRA), een orgaan van de Europese Unie dat in maart 2007 opgericht werd om de lidstaten en Europese instellingen te ondersteunen inzake grondrechten.

Perceptie
Het rapport handelt over de perceptie van discriminatie van wie zich moslim noemt en maakt deel uit van een grotere studie over de perceptie van discriminatie door migranten of etnische minderheden (EU-MIDIS of European Union Minorities and Discrimination Survey). De onderzoeken zijn dus niet gebaseerd op erkende feiten van discriminatie. Er werden meer dan 20.000 mensen geïnterviewd in 27 landen.

Vooral jonge moslims
Wat opvalt is dat vooral jonge moslims (16-24 jaar) zeggen dat ze te maken kregen met discriminatie. Bijna vier op vijf ondervraagden (79 pct) gaven aan dat ze voorvallen van discriminatie en zelfs raciaal geweld niet melden bij een bevoegde instelling. Dit gebeurt vooral bij jongeren en mensen die pas recent in het gastland verblijven. Als reden hiervoor vermelden ze dat dit volgens hen "niets verandert" (38 pct), "niet de moeite is, omdat dat schering en inslag is" (38 pct) en dat ze niet weten tot wie ze zich hiervoor moeten richten (33 pct).

Discriminatie groot op arbeidsmarkt
Discriminatie is het grootst op de arbeidsmarkt, maar raakt ook andere sectoren van het dagelijkse leven zoals huisvesting.
Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) benadrukt intussen drie opvallende elementen uit het rapport. "Eerst en vooral valt de grote kloof op tussen het aantal (officieel) gemelde voorvallen van discriminatie en de discriminatie die moslims zelf waarnemen. De meldingen die het Centrum en andere instellingen ontvangen, geven bepaalde tendensen weer, maar geven zeker geen totaalbeeld van de discriminatie in België."

Discriminatie op basis van geloof
Volgens het Centrum is het bovendien "vaak moeilijk om racisme en discriminatie op basis van religie te onderscheiden. Op Europees niveau meent 51 pct van de ondervraagde moslims dat discriminatie op basis van religie of geloofsovertuiging 'erg' of 'behoorlijk' verspreid is. Slechts 10 pct van de ondervraagden schrijft de discriminatie echter toe aan hun religieuze overtuiging."

Geen vertrouwen in instellingen tegen racisme
Daarnaast wijst het rapport op een gebrek aan vertrouwen in de wetten en instellingen die strijden tegen racisme en discriminatie. "In België kent amper 11,2 pct van de ondervraagde moslims van Turkse herkomst een organisatie die hen hierin zou kunnen bijstaan. Wat de ondervraagden van Noord-Afrikaanse herkomst betreft, gaat het om 20 pct. Meer zelfs, 51 pct van de ondervraagden van Turkse herkomst en 42 pct van de ondervraagden van Noord-Afrikaanse herkomst weten niet dat discriminatie op basis van herkomst verboden is op de arbeidsmarkt."

Geen vertrouwen in politie
Een derde vaststelling betreft het gebrek aan vertrouwen in openbare instellingen. Vooral de politie scoort slecht. "Bijna één op vier van de ondervraagden werd het afgelopen jaar door de politie gecontroleerd of aangehouden. 57 pct van de ondervraagden van Noord-Afrikaanse herkomst en 37 pct van de ondervraagden van Turkse herkomst meent dat dit louter op basis van hun etnische herkomst gebeurde."

Hoofddoek geen invloed
Een van de opvallende resultaten uit het onderzoek is overigens dat het dragen van traditionele of religieuze kleding, zoals een hoofddoek, discriminatie niet in de hand werkt. (belga/vsv)
28/05/09 17u18

1 commentaire:

Kafir Harby a dit…

Wat komt eerst, de kip of het ei? Als islamieten zich gedragen als apen, worden ze ook behandeld als apen.