mercredi 20 mai 2009

Schone lucht boven Charleroi

Didier Reynders en Laurette Onkelinx. bdw © Bart Dewaele

DE PS VAN DE SCHANDALEN IS NIET DE WARE PS — De schandalen bij de PS zullen niet de MR stemmen opleveren, wel Ecolo en misschien CDH, zegt GUIDO FONTEYN. Het gekibbel tussen MR en PS schaadt bovendien beide Waalse partijen. Een verkiezingsoverwinning voor de MR zit er dus niet in, maar misschien is die al blij met een nederlaag van haar socialistische rivaal.

Wallonië verdient beter dan het wederzijdse gekrijs tussen PS en MR, dat nu al wekenlang de verkiezingscampagne ontsiert. Niemand kan naast de nieuwe 'affaires' kijken, waarmee we bewust de uitdrukking gebruiken die de vorige (federale) verkiezingen in Wallonië hebben getekend, en waarbij 'Charleroi' door de MR tegen de PS werd uitgespeeld. Toch roept de timing van de publicatie van deze affaires, zowel de oude als de nieuwe, vragen op.

Wist nu echt niemand bij de PS, maar ook bij de MR, vóór deze campagne, dat Didier Donfut al jaren gewoon zijn zakken vult, of hij nu minister is of niet? Donfut was voorzitter van de PS-federatie van Mons-Borinage, en in die functie de directe baas van Elio Di Rupo. Di Rupo geeft hier onrechtstreeks zijn onmacht toe om in zijn federatie orde op zaken te stellen. En een schepen uit dezelfde stad Bergen, die vanuit Oost-Europa op het bezit van kinderporno wordt betrapt, die moet er natuurlijk meteen uit, maar ook hier rijst de vraag waarom uitgerekend nu dit schandaal naar buiten werd gebracht. Na Charleroi lijkt nu Bergen de stad van alle ellende, door PS'ers veroorzaakt en door de MR naar buiten gebracht, maar nog eens: men wist dit al langer, en schandalen opsparen tot men er gebruik van kan maken is een schandaal op zich.

WAT BEZIELT DAN DE MR?
De MR van Didier Reynders maakt gebruik van deze middelen in de campagne omdat zij geen schijn van kans maakt om de PS in Wallonië rechtstreeks het leiderschap te ontnemen. De PS heeft in het Waalse parlement 34 zetels, tegenover 20 voor de MR. Dit is een verschil van 14 zetels in een parlement dat maar 75 zetels telt. CDH heeft 14 zetels, Ecolo had er maar 3, één minder dan het Front National. Het succes van de MR heeft alles met Brussel, het FDF en de Franse gemeenschap te maken, want in Wallonië doet de formatie van Didier Reynders het zelfs in de peilingen helemaal niet goed. Net zoals in Vlaanderen het geruzie tussen Open VLD en LDD beide partijen schade berokkent, lijkt dit ook in Wallonië zo te zijn. Niet de MR lijkt van de nieuwe affaires te profiteren, wel Ecolo en - misschien - CDH, telkens in vergelijking met de vorige gewestverkiezingen. De MR kan enkel in Wallonië aan de macht geraken in een coalitie met drie partijen, met CDH dus én Ecolo. Daarom moet de PS als onfatsoenlijk worden voorgesteld, daarom worden bij de MR schandalen opgespaard: om het CDH en Ecolo bijna moreel moeilijk tot onmogelijk te maken om met de PS een meerderheid te vormen.

Deze 'strategie' lijkt op de korte termijn te lukken. De PS is opnieuw de partij van de schandalen, van de zakkenvullers, zowaar van de pedofielen. En dat is allemaal nog waar ook, alleen is dit niet de hele PS, en zeker niet de ware PS.

De PS is in de eerste plaats de partij van Elio Di Rupo, partijvoorzitter maar vooral een gewezen Waals minister-president, en van Rudy Demotte, minister-president, beide de initiatiefnemers en de uitvoerders van het zogenaamde Marshallplan. Dit herstelplan begint vruchten af te werpen. Het is nu voldoende geweten dat de werkloosheid in deze tijden van crisis veel minder snel stijgt in Wallonië dan in Vlaanderen (en in mindere mate in Brussel). Dat heeft met macro-economische gegevens te maken, maar ook met het beleid van de Waalse regering. Niemand minder dan Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A) zei in La Libre Belgique dat hij had samengewerkt met zijn Waalse collega Jean-Claude Marcourt (PS), en daarbij de indruk had opgedaan 'dat hij (Marcourt) het beleid inzake de vorming en de begeleiding van werklozen op positieve wijze had gedynamiseerd'. Wallonië is al lang niet meer een door de zware industrie en door werkloosheid gekenmerkt gewest: de laatste hoogovens gaan deze weken dicht, en als ze nadien nog eens open gaan zal het maar voor even zijn. En er is aan ander Wallonië in de maak, rustend op een netwerk van kmo's in zeer diverse sectoren, en waarbij de as die van Brussel over Waals-Brabant en Namen naar Luxemburg loopt geleidelijk belangrijker wordt dan de oude industriële as van Samber en Maas, zeg maar - naar believen - de PS-as, of de schandalen-as. Overigens is ook de as van Samber en Maas niet klinisch dood, en zijn ook daar nieuwe, vaak hoogtechnologische vormen van economische en industriële vernieuwing te vinden.

Dit heeft verrassende gevolgen. De lucht boven Charleroi was nog nooit zo zuiver, want de hoogovens zijn daar gedoofd, misschien tijdelijk, misschien voor altijd. Dit is eerder een teken van vooruitgang dan van recessie, maar met dat nieuwe Wallonië, dat van het Marshallplan en van de zuivere lucht, daar kan de MR in haar verkiezingscampagne niet veel mee aanvangen.

En zo komen een Donfut en een Biefnot goed van pas.
(Guido Fonteyn, De Standaard)

COMMENTAIRE DE REFLETS
C’EST LA FIN DU JAMBON
Vous ne lirez pas ce genre d’article dans la presse francophone et pourtant c’est sans doute la meilleure analyse de la stratégie à la ramboo de Didier Reynders qui sort en ce moment tous les dossiers possible pour décrédibiliser le PS et le rendre infréquentable à écolo. Stratégie de court terme qui provoquera un dégât colatéral considérable dans l’opinion en Flandre (voir édito de Peter Vendermersch dans deStrandaard) comme en Wallonnie laquelle pourtant, selon Fonteyn, est en train de se redresser grâce au plan Marshall et aux efforts de Rudy Demotte. En témoigne une augmentation moins grande du chômage qu’en Flandre et la création d’une multitude de nouvelles sentreprises moyennes. La campagne délétère risque de produire une tension intenable au sein du gouvernement fédéral où Reynders et Onkelinx se sont déjà sérieusement rentrés dans les plumes. C’est, comme on l’écrit depuis des mois l’élection de tous les dangers pour la survie de la Belgique!
MG

Aucun commentaire: