jeudi 7 mai 2009

'Te weinig allochtonen op Vlaams-Brusselse lijsten'

'Te weinig allochtone kandidaten op Vlaams-Brusselse lijsten' © Foto archief

Brussel - De Vlaamse Brusselaars kunnen alleen politiek overleven, als ze veel meer allochtone kandidaten op hun lijsten zetten. Dat zegt socioloog Jan Hertogen. Het aantal stemmen op Vlaams-Brusselse lijsten is de afgelopen twintig jaar dramatisch gedaald.
Bij de gewestverkiezingen in 1989 stemden nog 67.000 mensen op Vlaams-Brusselse lijsten. Bij de federale verkiezingen in 2007 haalden die lijsten nog 54.000 stemmen. Dat zijn er dus een vijfde minder op een kleine twintig jaar tijd. Volgens socioloog Jan Hertogen kunnen de Vlaamse Brusselaars alleen politiek overleven als ze het begrip Vlaming opentrekken.

"Vlaming is men waar men woont, welk onderwijs men volgt," aldus Hertogen. "De Vlaamse beleidsmakers moeten zich gewennen aan het idee dat ook een Vlaamse Marokkaan perfect de Vlaamse identiteit kan vertegenwoordigen."

Een kwart van de Brusselaars, van wie vele allochtonen, gaat in Brussel naar Nederlandstaligen scholen. Via het onderwijs gaan die tot de Vlaamse Brusselaars behoren, zegt Hertogen. Dat gaat zich ook vertalen in hun latere stemgedrag, op voorwaarde dat er genoeg allochtone kandidaten op de Vlaams-Brusselse lijsten staan. Volgens het minderhedenforum zijn nu maar negen op 100 Vlaams-Brusselse kandidaten van allochtone afkomst.

"Wil men zich verzekeren van zijn politieke overleving in Brussel, moeten twee derde van de kandidaten op de Vlaamse lijsten in Brussel van allochtone afkomst zijn," stelt Jan Hertogen.

Volgens de socioloog moeten de Vlaams-Brusselse partijen snel reageren, zoniet dreigen ze politiek weg te kwijnen. Ze mogen nu wel zeventien vaste zitjes hebben in het Brussels parlement: de legitimiteit daarvan verdwijnt als het aantal Vlaams-Brusselse stemmen een ondergrens heeft bereikt.

Aucun commentaire: