jeudi 28 mai 2009

Verkiezingsprogramma's Vlaamse partijen onrealistisch

De meeste politieke partijen zullen, als ze in een coalitie stappen, niet veel van hun verkiezingsbeloftes kunnen waarmaken. In het licht van de huidige economische situatie, zijn de programma's niet realiseerbaar. Dat blijkt uit een budgettaire analyse van de Vlaamse partijprogramma's door twee hoogleraars van KUL en VUB in opdracht van de VRT.

Vage beloftes
In ons land roepen sommige partijen op om een doorlichting van de programma's verplicht te maken, naar Nederlands model. Vandaag is zo'n rekenoefening onmogelijk stellen Herman Matthijs (VUB) en Paul Degrauwe (KUL) vast: heel veel programma's bevatten enerzijds te vage beloftes en anderzijds laten de partijen het ook na een kostenplaatje op de voorstellen te plakken. "De programma's van de Vlaamse partijen zijn niet opgesteld in functie van een objectieve berekening", zegt Herman Matthijs.

"Met een daling van het bbp van 3,8 procent zullen de middelen voor de gemeenschappen en de gewesten de komende twee jaar achteruit gaan, zo'n 500 miljoen euro minder. De partijen zouden juist moeten zeggen waarop ze gaan bezuinigen", vindt De Grauwe.

Totaal onrealistisch
De vage verkiezingsprogramma's zullen ook gevolgen hebben voor de coalitievorming. "De partijen die een coalitie vormen, zullen een verplichte optelling moeten doen en de prioriteiten vastleggen", waarschuwt De Grauwe. "Als alle partijen een begrotingsevenwicht willen behouden, dan zijn deze partijprogramma's totaal onrealistisch."

Een afzonderlijke analyse van de partijen leidt tot erg gelijkaardige vaststellingen: de programma's staan bol van dure en vage beloftes. N-VA springt eruit met het meest concrete programma, Groen! met het duurste.
(belga/sps)

Aucun commentaire: