dimanche 10 mai 2009

Waalse staten-generaal spreekt zich uit voor aanhechting aan Frankrijk

Aan de universiteit van Luik (ULg) is de staten-generaal van Wallonië gehouden. Zowat 150 deelnemers bogen zich er over de toekomst van Wallonië als België uit mekaar valt. Bijna driekwart (74,4%) stemde voor een aanhechting aan Frankrijk. Slechts weinigen stemden voor een onafhankelijke Waalse staat (16,2%) of een staat Wallonië-Brussel (9,4%).

Van Cau
Er waren nauwelijks politici te bespeuren op de staten-generaal van Wallonië. Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) was een van de weinigen die was ingegaan op de uitnodiging van het organisatiecomité. Alle leden van het Waals parlement hadden nochtans een uitnodiging gekregen. De organisatoren van de staten-generaal van Wallonië geloven niet meer in het federale België en menen dat Wallonië zijn eigen toekomst in handen moet nemen.
(belga/bf) (DM)

Aucun commentaire: