mercredi 17 juin 2009

Amper één priesterwijding in Vlaanderen dit jaar

Dit jaar wordt in Vlaanderen één diocesane priester gewijd. In het Franstalige landsgedeelte zijn er negen diocesane priesterwijdingen. Dat blijkt uit navraag van het christelijk weekblad Tertio.

De enige priesterwijding in Vlaanderen vindt plaats in het bisdom Brugge. In het aartsbisdom Mechelen-Brussel zijn er drie nieuwe Franstalige priesters, in het bisdom Namen vier en in de bisdommen Luik en Doornik telkens één.

Bedreigd in voortbestaan
In Vlaanderen zijn er dit jaar wel drie wijdingen tot transeunte diaken (twee in het bisdom Brugge, één in het bisdom Antwerpen) én tien wijdingen tot permanent diaken (vijf in Brugge, drie in Gent, twee in Hasselt). Een transeunte diaken is een diaken die zich voorbereidt op het celibataire priesterschap.

"Als er niets verandert, wordt de katholieke Kerk in onze streken binnenkort in haar voortbestaan bedreigd", zegt Peter Vande Vyvere, hoofdredacteur van Tertio. "Dat het aantal priesters daalt, is normaal en helemaal geen ramp aangezien het aantal gelovigen eveneens afneemt. Toch kan een kerkgemeenschap, wil ze katholiek zijn, niet zonder een minimaal aantal gewijde ambtsdragers. Als de huidige tendens zich voortzet, rijst een probleem. De verleiding bestaat om de oplossing (louter) te zoeken in een opheffing van de verplichte koppeling van ambt en celibaat. Toch is dat niet zaligmakend, zo illustreert het roepingentekort in de protestantse en de anglicaanse kerk."
(belga/sps)

Aucun commentaire: