dimanche 28 juin 2009

Anciaux als Vlaams minister niet uitgesloten

Anciaux wordt mogelijk opnieuw Vlaams minister, al zijn er kapers op de kust.

SP.A-lid Bert Anciaux is mogelijke kanshebber voor een ministerspost in de Vlaamse Regering. De socialistische partij levert naar alle waarschijnlijkheid de verplichte Brusselaar in de Vlaamse Regering. Maar Anciaux is niet de enige kandidaat.
Anciaux stond als lijstduwer op de Europese lijst van SP.A. Hij werd niet verkozen, maar haalde wel 72.000 voorkeursstemmen. Dat signaal kan de socialistische partij niet ontkennen.
Maar ook Pascal Smet als minister is niet uitgesloten, zij het niet waarschijnlijker. De Brusselaar werd in 2003 door Steve Stevaert gelanceerd als Brussels staatssecretaris. In 2004 werd Smet Brussels minister van Mobiliteit.
Na de regionale verkiezingen van juni 2009 viel de socialistische partij uit de boot bij de vorming van Vlaamse meerderheid in het Brussels gewest. Onder leiding van Guy Vanhengel bereikten Open VLD, CD&V en Groen! een akkoord, en bleef de SP.A met lege handen achter. Ook voor de positie van Smet moet door de partij een oplossing gezocht worden.

Aucun commentaire: