dimanche 14 juin 2009

Brussel-dorp

Brussel-Vlaams is een dorp. Iedereen kent er iedereen. Ons kent ons. Een parochie in de grootstad. Net zoals in een klein boerengat worden de coalitieakkoorden afgesloten in het café onder de toren. Handje klets. Wie wordt er burgemeester, wie wordt schepen?

Inhoud doet er niet zoveel toe. groen! wil een ecologische hoofdstad bouwen en gaat daarvoor in zee met de voorvechters van meer wagens in de stad, de voorvechters van het doortrekken van de autosnelwegen tot in het hart van de stad, het bouwen van extra parkeerplaatsen in het centrum. Coalitievorming heeft niets meer met inhoud te maken, alles met machtsvertoon. Karaktertrekken van tegenstanders worden uitvergroot. Wat de politieke daden zijn, heeft geen enkel belang. De minister die alles voor de fiets en de voetganger over had, wordt op stal gezet. Geloofwaardigheid speelt geen enkele rol.

(…)Brussel is een leuke stad, een gezellige stad. Dat zijn haar troeven, niets meer. Brussel, stad van verschillen, stad van minderheden. Met een beetje goede wil kan Brussel hoofdstad zijn, van Vlaanderen en Wallonië. Hoofdstad, géén concurrent.
(...)Een ecologische droom is weer ver weg. Een sociale stad nog veel verder. Opnieuw zal de grootheidswaanzin heersen. De stadstaat in al haar internationale glorie en pretentie. De Brusselaar kijkt ernaar en denkt er het zijne van. De progressieve Brusselaar treurt en ziet dat jaloezie sterker is dan samenwerking. Men heeft de leiders die men verdient. Laf en vals, sterk en sluw. Menselijk ook. Maar tegelijk triest.

Brussel is een dorp. In het beste geval een stad met veel dorpsmentaliteit. Een sociale stad, met vele gewone mensen. Ze willen een stad die proper is, waar werk is, waar het veilig is. Een stad waar het goed is om te wonen. Met leefbare straten en wijken.
(Bert)

Aucun commentaire: