mardi 30 juin 2009

Moeilijke buurten ondervertegenwoordigd

Moeilijke buurten twee maal achtergesteld © Beeld uit reportage tvbrussel

Brussel - Kansarme buurten in het Brussels Gewest trekken twee keer aan het kortste eind. Ze stapelen de stedelijke problemen op en zijn bovendien ondervertegenwoordigd in de negentien Brusselse gemeenten. Dat blijkt uit een studie van Filip De Maesschalk (KULeuven).
Geograaf Filip De Maesschalck onderzocht het belang van de buurt en de woonplaats van de 663 gemeenteraadsleden in het Brussels Gewest (verkozen in 2006). en kwam tot de vaststelling dat de politieke kleur en de woonplaats van politici nauw samenhangen. Zijn bevindingen zijn gepubliceerd in de nieuwste editie van Brussels Studies.

In de armere en meer achtergestelde buurten in het centrum van de stad wonen gemiddeld vooral sociaaldemocratische mandatarissen van de SP.A en PS. Er wonen gemiddeld ook beduidend minder mandatarissen, waardoor de buurten ondervertegenwoordigd zijn tegenover welgestelde buurten. Aan het andere uiteinde wonen de liberale mandatarissen – met op kop de FDF-vertegenwoordigers – in de meer welgestelde buurten. De groenen en de christendemocraten zijn het meest homogeen vertegenwoordigd verspreid.

De woonplaats van de politici en het politieke programma waar ze voor staan ligt dus in elkaars verlengde. De sociaaldemocraten ijveren voor meer sociale contacten en een dynamiek in de stad met een verbetering van het openbaar vervoer. De liberalen hebben volgens de studie dan weer een vrij negatieve benadering van de stedelijkheid en eisen dat de stad vlot bereikbaar is met de auto. De groene politici wonen in de minder welgestelde buurten en hechten in hun programma dan ook veel belang aan de stadsherwaardering. Extreem-rechts vormt een uitzondering. Zij namen in hun programma maatregelen op voor kansarme buurten, maar hebben er zelf geen enkele vertegenwoordiger wonen.

Twee keer achtergesteld
Omdat enkel de sociaaldemocratische politici in de meeste moeilijke en achtergestelde buurten wonen en de mandatarissen van de andere politieke strekkingen eerder in de matig tot zeer welgestelde buurten wonen, hebben de kansarme buurten het dubbel zo moeilijk. Ze worden minder vertegenwoordigd in de gemeenteraden en cumuleren bovendien de stedelijke problemen.
(Brussel Deze Week)

Aucun commentaire: