dimanche 5 juillet 2009

23.700 Belgen trekken loon en stempelgeld

DR
In 2008 heeft de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) 23.728 gevallen van illegale cumulatie opgespoord. Dat gebeurde omdat de RVA de gegevens uit de eigen databank werkloosheid vergelijkt met de databank DIMONA van de RSZ, waarin de aangiften van de werkgevers opgeslagen zijn. Dat meldt de RVA zaterdagavond als reactie op het bericht in Het Laatste Nieuws.
De RVA is in 2004, op eigen initiatief, met deze systematische vergelijking van gegevensbanken gestart. Dat gebeurde omdat vanaf dan de mogelijkheden voorhanden waren om dergelijke confrontaties te doen, zegt Theo Schollen, directeur-generaal van de RVA. 'Indien ongeoorloofde cumuls ontdekt worden, worden onterecht verworven uitkeringen teruggevorderd en worden sancties uitgesproken. De selectie van de onderzoeken is jaar op jaar verfijnd en uitgebreid', aldus Schollen.

Sinds eind 2006 gebeurt ook onderzoek naar mogelijke cumuls van werkloosheid met zelfstandige activiteit of met andere sociale uitkeringen. 'Het gaat hier steeds over onderzoeken expost (na betaling van uitkeringen).

Sinds kort hebben de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen ook toegang tot DIMONA, zodat ze vooraleer een uitbetaling te verrichten, kunnen onderzoeken of het niet over een cumul met loon gaat. Deze onderzoeken kunnen echter niet volledig sluitend zijn omdat de uitbetalingsinstelling niet kan beschikken over de recentste aangifte-gegevens van de werkgevers, omdat deze per kwartaal gebeuren', aldus Schollen.
(De Standaard)

Aucun commentaire: