jeudi 16 juillet 2009

Eerste indruk

Yves Desmet

'You only get one chance to make a first impression', luidt een oude wijsheid in zowat alle boekjes over spreken in het openbaar, maar kersvers cultuurminister Joke Schauvliege heeft ze nooit gelezen, zo bleek uit haar eerste optreden in 'Terzake'. En ook al verdient iedereen het voordeel van de twijfel, toch was enige plaatsvervangende schaamte hier op haar plaats.

Schauvliege kent, zo gaf ze ruiterlijk toe, níéts van het departement dat ze gaat leiden. Het is niet dat ze haar kennis moet bijspijkeren, nee, we vertrekken van het absolute nulpunt. Het is ongelooflijk dat ze dat zo plompverloren durfde te bekennen en het duidt meteen op het immense belang dat de cultuursector in het prioriteitenlijstje inneemt.

Stel u voor dat begrotings minister Philippe Muyters even ootmoedig zou bekennen dat hij bij God niet zou weten hoe een begrotingstabel eruitziet, laat staan wat het verschil tussen debet en credit is, en dat hij dat systeem van stijgende en dalende rentevoeten nooit helemaal begrepen heeft? De man werd met pek en veren uit de Wetstraat gedragen door de sociale partners, en iedereen zou dat doodnormaal vinden. Maar cultuur, ach, wie bekommert zich om cultuur?

Schauvliege is een drukbezette politica, moeder van jonge kinderen, en dan wil de cultuurconsumptie er wel eens bij inschieten. Haar laatst gelezen boek kon ze zich niet voor de geest halen, maar ze had niet zo lang geleden wel nog een toneelstuk gezien. Bij navraag bleek dat een felgesmaakt optreden van het lokale amateurgezelschap, exact zes maanden terug. Want ook het verenigingsleven valt onder cultuur, betoogde Schauvliege.

Op dat ogenblik hoorde je in Vlaanderen een donderslag van op de grond vallende kinnen van het culturele veld, dat plots een vlaag van collectieve heimwee naar Anciaux kreeg.

Oké, iedereen heeft het recht op beginnersfouten, maar had nu echt niemand haar kunnen vertellen dat ze met die uitspraak alleen minstens een jaar nodig zal hebben om ook maar een begin van een greintje credibiliteit op te bouwen? En mogen we, op onze blote knieën, CD&V-voorzitster Marianne Thyssen smeken om haar Oost-Vlaamse stemmenkanon te omringen met een kabinet dat toch enig vermoeden heeft van de waarde en het belang van ons culturele veld?

En een paar lessen dictie zouden ook mogen.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
YVES DESMEDT REGRETTE DEJA BERT ANCIAUX A LA CULTURE
Ce que nous redoutions tant est arrivé. Le CD&V a désigné
au ministère de la culture une étourdie qui a démontré lors de son premier passage à la célèbre émission Terzake combien la chose culturelle lui était totalement étrangère. Adieu donc les beaux projets interculturels sur Bruxelles auxquels Bert Anciaux nous avait habitués.
Mais gageons que l'audacieux Pascal Smet aura à coeur de donner une marque très interculturelle à la gestion de son énorme département, celui de l'éducation et de l'égalité des chances.
MG

Aucun commentaire: