mercredi 8 juillet 2009

"Islamofobie neemt toe in België"

Er is een verschuiving van een haatdiscours tegen vreemdelingen in het algemeen naar een haatdiscours tegen moslims of vermeende moslims

Jozef De Witte van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding
In België wordt nog steeds het meest gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR), dat vandaag zijn Jaarverslag 2008 Disciminatie-Diversiteit heeft voorgesteld. Het Centrum stelt voorts opnieuw een sterke stijging vast van het aantal discriminerende uitlatingen op het internet en vraagt meer respect voor gehandicapten, ook in de private dienstverlening.

Discriminatie op verschillende vlakken
"Werkgelegenheid blijft de sector waarover wij de meeste meldingen krijgen", zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum. "Bijna 22 procent van de klachten komen van mensen die zich gediscrimineerd voelen bij het zoeken naar werk. Dat gaat dan over discriminatie op grond van afkomst of geloofsovertuiging, maar ook op grond van leeftijd of handicap. Er zijn nog blijkbaar steeds werkgevers die denken dat gehandicapten enkel zorgbehoevend zijn en geen volwaardig werk kunnen leveren, of dat oudere werknemers niet dynamisch genoeg kunnen zijn. Helaas zijn er ook nog bedrijven die geen mensen van vreemde origine willen."

Raciale criteria blijven immers de grootste grond van discriminatie, met 57,3 procent van het aantal meldingen bij het CGKR. "Tel daar de 8,3 procent discriminatie wegens geloof of levensbeschouwing bij en je komt aan bijna twee derden van het aantal meldingen", gaat de directeur verder. "Discriminatie wegens een handicap vormen met 13,3 procent de tweede grootste groep, zeker als je daar de leeftijd, 6 procent, en de gezondheidstoestand, 3,9 procent, bijtelt."

Internetracisme in de lift
Naast de arbeidsmarkt blijkt internet een plaats waar discriminatie welig tiert. "Zoals ook de vorige jaren het geval was, is het aantal meldingen van discriminatie op het wereldwijde web ook dit jaar gestegen, en wel met 25 procent", zegt directeur De Witte. "Het bedraagt nu 20,4 procent en is na werkgelegenheid de tweede sector. Eén op drie van die meldingen gaat over kettingmails die aanzetten tot haat, een ander derde over commentaren op sociale netwerken, blogs of discussiefora. Op 29 oktober organiseert het Centrum trouwens een studiedag rond 'Cyberhate'."

Voorts merkt het Centrum op dat er ook in het dagelijkse leven nog heel wat, onderhuidse, discriminatie voorkomt. "We krijgen heel wat meldingen over de goederen- en dienstensector en dan gaat het voornamelijk over het gebrek aan toegankelijkheid van transportmiddelen, openbare, culturele en administratieve gebouwen maar ook over handelszaken en evenementen. We hebben daarom een studie besteld om na te gaan welke redelijke aanpassingen er mogelijk zouden zijn voor die sectoren."

Islamofobie
Directeur De Witte waarschuwt ook voor de groeiende islamofobie: "Er is een verschuiving van een haatdiscours tegen vreemdelingen in het algemeen naar een haatdiscours tegen moslims of vermeende moslims. De grond van dat discours blijft wel racistisch."

In totaal kreeg het CGKR in 2008 2.207 meldingen. In 39 procent van de gevallen bleek er inderdaad sprake van discriminatie, in 32,2 procent was die er niet of kon die niet bewezen worden, in 25,3 procent viel de melding buiten het toepassingsgebied van de wetgeving en in 3,5 procent was het gemaakte onderscheid gerechtvaardigd.
(belga/tw/sps) (De morgen)

1 commentaire:

Kafir Harby a dit…

Waarom is iedereen zo verbaasd dat misprijzen en haat jegens islamieten met de dag toeneemt? We zien toch hoe langer hoe meer hoofddoeken in het straatbeeld, ze stellen steeds meer onzinnige eisen, ze wensen almaar meer uitzonderingen voor de islam, ze steken hun haat jegens het westen niet onder stoelen of banken, ze tekenen voor het haaienaandeel van de criminaliteit en hun arbeidsmoraal is ver zoek... En dan zij ze verbaasd dat de haat toeneemt? Die Jozef de Witte is geen trap voor zijn kloten waard, die zou zich beter inlaten met de intolerantie van de islamieten, en daar wat aan doen. Daar ligt de sleutel tot integratie en harmonieus samenleven. Tenslotte, het multi-culti-woord van het laatste decennium is "islamofobie". Dit betekent letterlijk "een ongegronde angst voor de islam". Welnu, de angst is helemaal niet ongegrond, de islamisten in de schaduw van de grote kuddes werken gestaag aan de onderwerping van de ongelovigen, desnoods met geweld als het demografisch niet mocht lukken. Wie de problematiek volgt beseft dat het niet om een spelletje gaat, en dat het de islamieten dodelijke ernst is.