vendredi 10 juillet 2009

Ontslag lerares om hoofddoek onterecht

Het hoofddoekenverbod staat volgens de Raad van State niet uitdrukkelijk in de neutraliteits-
verklaring van het gemeenschap-
sonderwijs © Bert Van Den Broucke

BRUSSEL - Het ontslag van een islamlerares die buiten haar klaslokaal haar hoofddoek bleef dragen, is door de Raad van State vernietigd.
De Raad van State heeft het ontslag van een islamlerares die op school een hoofddoek droeg, ongedaan gemaakt.

Volgens het rechtscollege toont de school niet aan dat het dragen van een hoofddoek buiten het klaslokaal, meteen ook betekent dat de lerares haar job slecht uitoefent. Bovendien staat het hoofddoekenverbod niet expliciet in de neutraliteitsverklaring van het gemeenschapsonderwijs.

Het gaat om een uitspraak van een Nederlandstalige kamer van de Raad van State. Het arrest is bovendien stevig gemotiveerd. Dit staat in schril contrast met een recente beslissing van een Franstalige kamer van de Raad, die vlakaf weigerde het hoofddoekenverbod ter discussie te stellen.

De lerares was tijdens het schooljaar 2005-2006 tijdelijk aangesteld als leerkracht islamitische godsdienst in de basisschooltjes van Etterbeek en Elsene. Beide scholen behoren tot het gemeenschapsonderwijs.

De lerares weigerde haar hoofddoek buiten het klaslokaal af te nemen. Volgens de directies van beide basisscholen is dat in strijd met het schoolreglement. Dat verbiedt 'op het domein van de school kledij of symbolen te dragen waarmee zichtbaar een religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging wordt uitgedrukt'. De enige uitzondering wordt toegestaan aan godsdienstleerkrachten in hun klaslokaal.

Na herhaalde weigeringen van de islamlerares om haar hoofddoek op de speelplaats of in de lerarenkamer af te nemen, gingen de schooldirecties over tot haar ontslag wegens dringende reden. Door haar weigering toont de islamlerares een gebrek aan respect voor de neutraliteit van het openbaar onderwijs, argumenteren de scholen. De leerkracht vocht haar ontslag aan voor de Raad van State, met succes.

De Raad stelt vast dat er geen concrete omstandigheden zijn voor het ontslag. 'Uit het dossier blijkt niet dat het dragen van een hoofddoek buiten het klaslokaal een negatieve invloed heeft op de manier waarop de leerkracht haar job uitoefende', stelt het rechtscollege vast.

De schooldirecties hadden ook aangevoerd dat het hoofddoekenverbod 'rechtstreeks voortvloeit uit de neutraliteitsverklaring van het gemeenschapsonderwijs'. De islamlerares had die verklaring ondertekend, dus kon en moest ze volgens de scholen weten dat ze haar hoofddoek niet mocht dragen buiten het klaslokaal.

Neen, zegt de Raad van State. Het hoofddoekenverbod staat niet uitdrukkelijk in de neutraliteitsverklaring. Bovendien geldt er niet in alle scholen van het gemeenschapsonderwijs een hoofddoekenverbod. De scholen verwijten de lerares ook geen bekeringsdrang of indoctrinatie van de leerlingen.

En dan volgt een ultiem argument dat het hele hoofddoekenverbod op de helling zet. 'In de neutraliteitsverklaring kan een godsdienstleerkracht evengoed lezen dat het dragen van een hoofddoek een element is van verscheidenheid, waardoor het gemeenschapsonderwijs op spontane wijze het wederzijds begrip tussen mensen met verschillende levensbeschouwelijke visies bevordert, en de leerlingen ontvankelijk maakt voor verscheidenheid in de samenleving.'
(De Standaard)

Aucun commentaire: