mardi 21 juillet 2009

Pastoor van Begijnhofkerk: 'Geen nieuwe acties nodig'


Soms hielden meer dan tweehonderd mensen zonder papieren een hongerstaking in de kerk. © tvb

Brussel-Stad - Daniël Alliet is tevreden over het regeringsakkoord voor de mensen zonder papieren. De pastoor heeft zijn Begijnhofkerk vaak opengesteld voor actievoerende sans-papiers. Maar die acties vindt hij niet meer nodig.
Een week geleden zijn de laatste hongerstakers van de Begijnhofkerk vertrokken. 21 maanden lang was de Begijnhofkerk het decor voor hongerstakingen en andere acties van mensen zonder papieren. Zij eisten onder andere duidelijke criteria voor regularisaties.
De pastoor is dan ook tevreden over het langverwachte akkoord. Er zijn nu duidelijke regularisatiecriteria zoals schoolgaande kinderen, werk en talenkennis. Het accent ligt op de bereidheid tot integratie.
In het najaar volgt dan een eenmalige regularisatie. Daarna oordeelt de bevoegde staatssecretaris Melchior Wathelet (CDH) dossier per dossier.
"Ik ben tevreden dat er een akkoord is," zegt pastoor Daniël Alliet. "Zoniet was er een ramp gebeurd, met eventueel een guerilla. Dat meen ik."
Eenmalige ingreep
Alliet betreurt wel dat er geen criteria vastliggen voor de toekomst. "Het akkoord is niet slecht. Het is voor tachtig procent wat verwacht was. Maar een gezonde maatschappij moet voortdurend criteria hebben. En de politici durven dat niet." Uit angst voor een aanzuigeffect, denkt Alliet.
Geen nieuwe acties
Alliet is niet van plan zijn kerk weer open te stellen voor nieuwe acties van sans-papiers. "Dit akkoord is perfect maar er is waarschijnlijk niets meer te verwachten. We kunnen niets meer doen. Daarom blijft de kerk dicht."
"Maar als er over vijf jaar weer problemen zijn en er moet iets structureels gebeuren, dan wel."

Aucun commentaire: