vendredi 10 juillet 2009

Vlaams regeerakkoord met aandacht voor Brussel

dBrussel - CD&V, SP.A en N-VA zijn het eens over een Vlaams regeerakkoord. Daarin staat een luik met maatregelen voor Brussel. Wie de nieuwe Vlaamse minister van Brussel wordt, is nog niet duidelijk.
De belangrijkste krachtlijnen van het Brussel-luik in Vlaams regeerakkoord zijn de volgende:

- Het Brussel-fonds blijft (bijna veertien miljoen in 2009)
- Het Vlaamse zorgnet in Brussel wordt versterkt. Het Huis voor Gezondheid centraliseert de Nederlandstalige zorg.
- Er komt een uitbreiding van onderwijs, kinderopvang en naschoolse kinderopvang in Brussel
- De kennis van de Nederlandse taal in Brussel wordt gepromoot via gratis lessen
- Communicatiehuis Muntpunt zorgt voor een open, meertalig onthaal
- De Vlaamse regering wil met de Brusselse regering overleggen over de eerbiediging van de taalwet
- Er komt overleg tussen beide gewesten over thema's als mobiliteit, ruimtelijke ordening en werk.
- Vlaanderen wil zich meer internationaal gaan profileren via Brussel.
De eerste jaren van de regeerperiode wordt er vooral bespaard. Vanaf 2012 is er meer ruimte voor investeringen. Dat kwamen de onderhandelaars overeen.
Wie de Brussel-minister wordt is nog niet duidelijk. Bij SP.A circuleren de namen van de gewezen ministers Pascal Smet (SP.A) en Bert Anciaux (SP.A). Anciaux was al minister van Brussel in de vorige Vlaamse regering.
Als SP.A de Vlaamse minister van Brussel levert, dan eist de partij naar verluidt vier in plaats van drie ministerposten in de Vlaamse regering.
Brigitte Grouwels (CD&V) komt ook in aanmerking als Vlaams minister van Brussel. Of zij die baan gaat combineren met een ministerschap in de Brusselse regering is niet duidelijk.

Aucun commentaire: