lundi 14 septembre 2009

'Hoofddoekenverbod zorgde in Brussel voor weinig commotie'
Er geldt nu en algemeen hoofddoekenverbod in alle gemeenschapsscholen © tv
b

Brussel - In Brussel hanteert het gemeenschapsonderwijs al een verbod op religieuze symbolen sinds midden jaren negentig. En dat zonder veel problemen. Zo reageert Jacky Goris van de scholengroep Brussel op het algemene hoofddoekenverbod in het hele gemeenschapsonderwijs.

Volgens Jacky Goris, directeur van de Scholengroep Brussel, was er geen andere optie dan een algemeen hoofddoekenverbod. "In Antwerpen heeft men geprobeerd om zo veel mogelijk toe te laten. Maar men heeft gemerkt dat daardoor de vrijheid van andere leerlingen werd belemmerd. Omdat meisjes én jongens steeds verder ging in het uitdragen van hun godsdienst."
"Dat dreigde midden jaren negentig ook in Brussel te gebeuren. Maar toen heeft het Brusselse hoofddoekenverbod weinig commotie veroorzaakt. Ook vandaag zijn de problemen in Antwerpen niet overgewaaid naar Brussel," zegt Goris.

Hij staat achter deze beslissing. "Het gaat niet alleen om een lapje stof. Het gaat om een religieus en ideologisch symbool. Dat past niet in een pluriforme gemeenschapsschool." Hij vindt wel dat het invoeren van een verbod tot de bevoegdheid van de scholengroepen hadden moeten behoren.
Schorsing van hoofddoekenverbod

De auditeur van de Raad van State adviseerde woensdag een schorsing van het hoofddoekenverbod in het Antwerpse Atheneum. Hij stelde dat het niet aan de scholen is om autonoom een verbod in te voeren, maar wel aan de Raad van het Gemeenschapsonderwijs. Die koos er nu dus voor om nog voor de uitspraak van de Raad van State een algemeen verbod in te voeren.

Aucun commentaire: