vendredi 25 septembre 2009

Moslima's steunen in hun strijd'

‘Moslima's steunen in hun strijd' rr

ANTWERPEN - De Antwerpse universiteit en hogescholen hebben geen plannen om een hoofddoekenverbod in te voeren. ‘We moeten de moslima's steunen in hun strijd voor vrouwenrechten.'
Van onze redacteur

Ook aan de hogescholen en de universiteit van Antwerpen zitten er enkele jonge vrouwen van allochtone herkomst. Sommigen dragen een hoofddoek, anderen niet. ‘Tot nu is er in geen enkele instelling van onze associatie een probleem gemaakt over de hoofddoek', zei professor Walter Nonneman gisteren bij de opening van het academiejaar in Antwerpen.

Nonneman is de voorzitter van de Antwerpse associatie. Hij kant zich fel tegen het hoofddoekenverbod in de scholen van het gemeenschapsonderwijs in Antwerpen. ‘Daardoor wordt de moslima's het recht op onderwijs ontzegd', zei hij tijdens een vlammend betoog. Hij haalde daarbij fel uit naar ‘de onruststoker' Filip Dewinter van het Vlaams Belang.

Jonge moslima's zijn volgens Nonneman verstandig en mondig genoeg om zelf te beslissen of ze al dan niet een hoofddoek dragen. ‘Denkt u nu echt dat ze dat allemaal doen omdat ze onder druk worden gezet door radicalen, door hun ouders, broers of vaders? We kunnen dat alleen maar weten door met die vrouwen te praten.'

Hij vergeleek de moslima's die aan de schoolpoorten actie voeren voor het recht om een hoofddoek te dragen, met seculiere strijders voor vrouwenrechten. ‘De BOEH-vrouwen (van de beweging ‘Baas over eigen hoofd', red.) zijn even strijdvaardig en radicaal als onze Vlaamse feministes', aldus Nonneman. Hij riep op ‘deze moslima's te steunen in hun strijd voor vrouwenrechten in plaats van hen en de moslimgemeenschappen te vervreemden door een blind hoofddoekenverbod ingegeven door onredelijke schrik voor de islam'.

Het hoofddoekenverbod ontneemt jonge allochtone meisjes het recht op onderwijs, zei Nonneman die oproept de discussie over het verbod te heropenen. ‘Angst is een slechte raadgever.'

De associatievoorzitter kreeg na zijn toespraak een luid applaus van de zaal, maar het was muisstil toen hij zei dat ook Antwerpen over één generatie een burgemeester van allochtone afkomst kan krijgen. ‘Wat vandaag in Rotterdam een feit is, is morgen in Antwerpen best mogelijk.'

Die idee moet ons geen schrik inboezemen, verklaarde Nonneman. Integendeel. ‘De meest succesvolle doorstromers in de maatschappij zijn heel dikwijls mensen met een dubbele identiteit. Waarom zou men zijn afkomst en opvattingen dan niet publiekelijk mogen tonen door het dragen van een speldje met een Vlaamse leeuw, of met de stralende A van Antwerpen, of met een fakkeltje of een kruisje, of door het dragen van een keppeltje of een hoofddoek?'

Ook de rector van de universiteit, Alain Verschoren, pleitte voor verdraagzaamheid, niet alleen in Antwerpen maar ook tussen de Vlaamse universiteiten. Net als de Vrije Universiteit van Brussel voelt de UA zich in de hoek gedrumd door de grote Leuvense en Gentse universiteiten.

De concurrentie tussen de Vlaamse universiteiten is nefast, zei Verschoren. ‘We zijn ook niet van plan over ons te laten walsen.' Bovendien is er volgens de Antwerpse rector plaats genoeg onder de zon. Hij verraste velen met de verklaring dat, vergeleken met de situatie in de Verenigde Staten, er in Vlaanderen plaats is voor zes universiteiten en maar liefst zestig hogescholen.

De Antwerpse associatie gaat in elk geval door met de oprichting van een richting Industriële Wetenschappen, waarin opleidingen van de drie hogescholen zijn samengebracht. De Antwerpse haven en industrie zijn daar volgens Verschoren vragende partij voor. Bovendien gaat het om een besparingsoperatie. De Leuvense rector Mark Waer, die op de eerste rij zat, kreeg het verwijt dat zijn KU Leuven zich expansionistisch opstelt en als een olievlek uitdijt.
(De Standaard)

Aucun commentaire: