vendredi 25 septembre 2009

Smet wil brutoloon van leerkrachten één procent omlaag

Een brutoloonsverlaging met één procent voor alle leerkrachten. Dat is de grootste besparingsmaatregel die minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) voorstelt. Het zou de eerste keer zijn dat het onderwijspersoneel zijn loon ziet dalen.

Als alle leerkrachten, directies en secretariaatsmedewerkers één procent van hun brutoloon inleveren, zou dat een besparing van zowat 76 miljoen euro opleveren, zo becijferde het kabinet-Smet. Hoeveel het departement Onderwijs de komende jaren precies zal moeten besparen, is nog steeds onduidelijk. Meer alvast dan afgesproken bij de regeringsonderhandelingen. Het laatst gehoorde bedrag is dat van 137 miljoen in 2011, maar ook dat zou alweer voorbijgestreefd zijn.

Duidelijk is wel dat 76 miljoen in één klap een grote hulp zou zijn. Andere vooropgestelde maatregelen zoals het dichtdraaien van de kraan van het steunpunt Gelijke Onderwijs Kansen, een streep trekken door de Brusselpremie of het afschaffen van de fietsvergoeding leveren bijlange na niet zoveel op. Wat wel nog een grote pot geld zou opleveren, maar op voorhand al door de vakbonden werd bestempeld als zogoed als onbespreekbaar, is een vermindering van de omkadering op alle niveaus.

Uitstel van de verhoging van het vakantiegeld, dat tegen 2011 92 procent van het loon zou moeten bedragen, zou niet meer op de onderhandelingstafel liggen. Want voor alle duidelijkheid: de gesprekken over de besparingen lopen nog. Op dit moment gaat het om een voorstel, zij het een belangrijk. Overigens, zo zou het kabinet redeneren, voelen leerkrachten die loonsverlaging niet eens, want een en ander zou gecompenseerd worden door de index.

De vakbonden - zowel socialistisch als christelijk en liberaal - laten in een reactie weten dat het, wat hen betreft, terug naar de tekentafel is voor de minister. "Wij willen eerst duidelijkheid waarom er meer bespaard moet worden", aldus Jos Van Der Hoeven van het christelijke COC. "Ik begrijp dat onderwijs zijn steentje moet bijdragen, maar ik wil wel weten in hoeverre er bespaard moet worden om meer beleidsruimte te creëren. Daar eindigt mijn goodwill: het wordt moeilijk om bijvoorbeeld weddeverlies te verdedigen als dat niet dient om te besparen maar wel om enkele eerder genomen beslissingen te kunnen uitvoeren."

Die mening wordt gedeeld door Hugo Deckers van het socialistische ACOD. Een loonsverlaging noemt hij daarenboven "ondenkbaar". "Het gaat om het principe: een loonsverlaging is nooit eerder vertoond. Wat als we nu instemmen? Zal er dan in de toekomst nog eens aan het loon geraakt worden? Laten we niet vergeten dat dit ook gevolgen heeft voor de berekening van de pensioenen." Luc Van den Bosch van VSOA ziet het somber in. "Ik begrijp niet hoe we met deze voorstellen tot een vergelijk kunnen komen", zegt hij. "Zowel een loonsverlaging als een vermindering van de omkadering is onbespreekbaar. Het zal erg moeilijk worden."

"Het wordt stilaan duidelijk waar de bulk van het geld vandaan zal komen, maar ik kan niet bevestigen dat dat van een loonsverlaging zal komen", aldus de woordvoerster van minister Smet. "Er is nog niets beslist. Het is te vroeg om nu al te reageren." Vermoedelijk zal de definitieve beslissing pas in de tweede helft van oktober vallen.
(De Morgen)

Aucun commentaire: