samedi 31 octobre 2009

Maxime Brunfaut: De achilleshielen van een ambitieus architect

Het Paleis op de Heide, van Johan Wambacq
Brussel - Een lezer van deze krant vroeg zich vorige week nog per brief af waarom BDW aandacht had besteed aan de nominatie van het sanatorium/Instituut Joseph Lemaire in Tombeek, op de lijst van de honderd meest bedreigde sites ter wereld van het World Monuments Fund. Alsof er in Brussel niet genoeg bedreigde gebouwen zijn.

Gelezen: Johan Wambacq, Het paleis op de heide – Architect Maxime Brunfaut en het sanatorium van Tombeek, uitg. ASP/Amsab-ISG/CVAa, 175 blz., 25,50 euro.

Wat het adres van het sanatorium betreft, heeft die lezer wel een punt, maar voor het overige is ongeveer alles aan deze zaak Brussels: het Sint-Lukasarchief, dat het gebouw op die lijst had gekregen; de coö peratieve verzekering La Prévoyance Sociale van de Belgische Werkliedenpartij, de bouwheer van het sanatorium; en de architect Maxime Brunfaut (1909-2003), die in Brussel ook het Centraal Station afwerkte, en het Sabena-gebouw, het PS-hoofdkwartier, het Congresstation, het ACOD-gebouw, en een reeks metrosta tions getekend heeft. Bovendien heeft Johan Wambacq (de drijvende kracht achter het Kaaitheater en het tijdschrift Etcetera ), in zijn vrije tijd en in zijn hoedanigheid van architectuurliefhebber, net een boek uit over Brunfaut en het sanato rium. We volharden dus nog even.

Aangezien er nog geen monografie over Maxime Brunfaut bestond, moest Het paleis op de heide dringend geschreven worden. Deze eersteling zit meteen goed in elkaar, is mooi geïllustreerd en focust met het sanatorium op een mooie case binnen het oeuvre van Brunfaut (die dat gebouw zelfs zijn ‘enige kind’ noemde), die gerelateerd is aan nogal wat andere thema’s zoals het verval, de teloorgang of herbestemming van dergelijke iconische gebouwen van de socialistische beweging, de relatie tussen socialisme en modernisme, en de betekenis van architectuur voor de arbeidersklasse – in dit geval voor hun tuberculosepatiënten.

Wambacq maakt het boek erg leesbaar door de geschiedenis en de (gedetailleerde) architecturale analyse van het gebouw te kaderen in een reconstructie van het ‘journalistieke’ parcours dat hijzelf aflegde. Dat begon bij een revelerend bezoek aan het leegstaande sanatorium in 2000, resulteerde in een beleefde toenaderingspoging tot de architect (die toen nog leefde, maar de boot eerst afhield), en uiteindelijk in een reeks vraaggesprekken waarin Wambacq deze stem uit het verleden aan de praat kreeg.

De interviews trokken onze aandacht wel onvermijdelijk op de psychologie van Brunfaut. De eerder aangescherpte dan afgebotte standpunten van de hevige ouderling over het verburgerlijkte socialisme, en zijn visie op architectuur als een fysieke emanatie van idealen (kom er bij de hedendaagse Brusselse bouwers maar eens om) spoort immers toch niet helemaal met zijn curriculum. Via zijn vader Fernand leverde Maxime een forse bijdrage aan de voltooiing van de noord-zuidverbinding, die een aantal volkswijken nogal drastisch saneerde door ze van de kaart te vegen. En later recidiveerde Brunfaut in zekere zin met het tekenen van al die metrostations.

Wambacq legt ook dit soort kwesties bloot, schetst hun context en getuigt dat Brunfaut er – hetzij expliciet, hetzij in hardnekkig stilzwijgen – danig mee worstelde.
(Michael Bellon, Brussel Deze Week)

vendredi 30 octobre 2009

Toujours plus d'armes pour le Nobel de la Paix

Les bouffeurs d’Amérique peuvent se pourlécher: le prix Nobel 2009 de la Paix, Barack Obama a signé mercredi “le plus grand plan de dépenses militaires de l’histoire du monde”. C’est le Washington Post même qui souligne le paradoxe. Barack Obama a signé pour 680 milliards de dollars d’achat d’armes, équipements et autres frais courants de l’armée (550 milliards pour le budget de base du Pentagone et 130 milliards pour les guerres en Irak et Afghanistan), contre un total de 654 milliards l’an dernier. Cette année encore, les lobbyistes et leurs relais au Congrès ont réussi à faire financer tout une série de projets dont les militaires eux-mêmes disent n’avoir pas besoin. De nouveaux moteurs pour l’avion de combat F-35 par exemple (560 millions de dollars y sont alloués). Ou la fabrication de 10 avions de transport C-17 dont l’US Air Force dit ne pas vouloir, mais qui sont essentiels pour ne pas fermer l’usine Boeing de Long Beach en Californie.

Selon le groupe de pression Taxpayers for Common Sense, les députés ont encore réussi à insérer dans cette loi de programmation pas moins de 1080 “earmarks”, dépenses annexes surtout bonnes pour leurs circonscriptions, qui toutes additionnées représentent 2,66 milliards de dollars cette année. Parmi ces earmarks, on trouve par exemple une extension du musée de la Deuxième guerre mondiale à la Nouvelle-Orléans ou un centre d’éducation civique à Boston en hommage au sénateur Edward Kennedy… ce qui ne suffira pas non plus à calmer les pacifistes.

“Cette loi n’est pas parfaite” a reconnu Barack Obama, tout en la signant. “Elle élimine certains des gaspillages” a plaidé le président, en appuyant sur le mot “certains”. Selon lui, cette loi épargne à l’Amérique des “dizaines de milliers de dollars de gâchis dont nous n’avons pas besoin”, mais ce n’est qu’un “premier pas”. “Changer la culture à Washington prendra du temps et des efforts soutenus”, a répété le président, argument qui aura l’avantage de justifier aussi un deuxième mandat.

Les optimistes n’en interprètent pas moins cette loi comme une “victoire d’Obama sur le lobby militaire” (titre du New York Times, jeudi). L’administration Obama peut en particulier se féliciter d’avoir mis fin au programme des avions de combats F-22, une rude bataille, finalement gagnée. Avec l’aide aussi du républicain John McCain, qu’il a personnellement remercié, Obama a réussi à imposer un nombre “extradordinaire” de coupes et restrictions, estiment plusieurs experts cités par le New York Times. Mais ce “premier pas” était peut-être aussi le plus facile, prévient le NYT. Avec les élections de midterm, l’an prochain, le congrès risque d’être “plus résistant à de nouvelles coupes et pertes d’emplois”. La route de la paix sera encore longtemps jonchée d’armes.
Lorraine Millot

jeudi 29 octobre 2009

Beleidsbrief Smet: ambassadeurs voor de hoofdstad

Brussel - Vlaams minister Pascal Smet (SP.A) heeft zijn huiswerk voor Brussel klaar. 'Samen toekomst maken' heet de beleidsbrief die de Vlaamse regering goedkeurde. “Als de overheden de komende vijf jaar de trein niet samen op de rails krijgen, ontspoort Brussel.”

D e Vlaamse Gemeenschap beschouwt de Brusselse Vlamingen en al wie kiest voor haar instellingen, als volwaardig lid van de Vlaamse Gemeenschap. Dat was de voorbije decennia zo, en dat blijft zo. Dat dit geen makkelijke opgave is en dat het er ook niet gemakkelijker op wordt, blijkt uit de analyse waarmee de beleidsbrief begint: slechts de helft van de Brusselaars beschouwt zichzelf als Franstalig, meer dan veertig procent van de gezinnen is taalgemengd, Brussel telt 45 nationaliteiten die meer dan duizend leden tellen, en er worden meer dan 180 talen gesproken. En last but not least: dagelijks ontvangt Brussel 235.000 Vlaamse pendelaars. Daarnaast zijn de sociale problemen en de jongerenwerkloosheid enorm.

Gelijk
De Vlaamse regering streeft ernaar om de Vlamingen in Vlaanderen en de Vlamingen in Brussel zo gelijk mogelijk te behandelen, maar dat is bijwijlen een moeilijke evenwichtsoefening – denk maar aan de perikelen met de zorgverzekering. “Dat streven mag niet leiden tot een al te ongelijke behandeling van de Brusselaars onderling,” lezen we. En: het Vlaams beleid in Brussel (Onderwijs, Cultuur, Welzijn, Jeugd, Sport) moet andere overheden aansporen om hun inspanningen in Brussel op te voeren.

Ambassadeurs
Smet, en de Vlaamse regering met hem beseffen dat de liefde tussen Vlaanderen en Brussel vaak niet erg groot is. Het imago van Vlaanderen in Brussel moet beter, en hetzelfde geldt voor het imago van Brussel in Vlaanderen. Smet stelt vast dat het Nederlands, onder andere dankzij het onderwijs, een positieve invulling heeft gekregen in Brussel, maar hij stelt evengoed vast dat dit niet geldt voor het begrip ‘Vlaams’. Daar wil hij de komende vijf jaar samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) dan ook aan werken. Hij denkt bijvoorbeeld aan een label N voor instellingen waar je in het Nederlands terechtkunt. Ook wil hij campagnes en slogans vervangen door herkenbare projecten. “Theater aan Zee, met de KVS en Arno, heeft me afgelopen zomer erg geïnspireerd,” zei Smet aan BDW. Het imago van Brussel in Vlaanderen wil hij dan weer verbeteren met de hulp van ‘ambassadeurs’, Vlamingen die hun positieve ervaringen in en met Brussel willen delen, of Brusselse Vlamingen die naar Vlaanderen verhuisd zijn en nog altijd van Brussel houden.

Samenwerking
Die sterke band tussen Vlaanderen en Brussel en de positie van het Nederlands en de Vlamingen belet echter niet dat de Vlaamse regering ook intensief wil samenwerken met het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschap. Minister-president Charles Picqué (PS) verwees in zijn beleidsverklaring naar de uitgestoken hand van de Vlaamse regering voor ruimtelijke ordening, mobiliteit en werk.

Ook met de Franse Gemeenschap wil de Vlaamse regering samenwerken: “De Vlaamse en de Franse Gemeenschap hebben allebei een positieve rol te spelen in het multiculturele Brussel.” En het blijft niet bij theorie: zo wil Smet overleg met de Franse Gemeenschap voor bijzondere jeugdzorg.

De beleidsbrief is meer dan een intentieverklaring. Zo gaat eind 2011 het communicatiehuis Muntpunt in het Monnaie House aan het Muntplein open. Muntpunt moet een ‘grootstedelijke verblijfsbibliotheek’ combineren met een laagdrempelige informatieopdracht.

Het ligt in de natuur der dingen dat de Vlaamse regering en de VGC nauw samenwerken. Smet wil tot een goede taakverdeling komen. Over onderwijs zijn ze het alvast niet eens: de VGC wil een uitbreiding van de capaciteit met drieduizend plaatsen. Volgens de Vlaamse regering is de draagkracht overschreden. Een gerichte uitbreiding is noodzakelijk, lezen we, maar ook “behoud en versterking van de kwaliteit”. Smet gaat ook de inschrijvingen evalueren en zo nodig herzien.
(Danny Vileyn, BDW)

Marine Le Pen veut rencontrer Nicolas Sarkozy

«Il est des moments dans l'histoire d'une nation où il est possible de choisir clairement le chemin qu'un peuple prend collectivement, le débat sur l'identité peut être celui-là», a déclaré Marine Le Pen. Crédits photo : Le Figaro

La vice-présidente du FN préconise une large consultation de la population et réclame un « Grenelle de l'identité nationale
Marine Le Pen reprend l'initiative. Le débat sur l'identité nationale annoncé dimanche par le ministre de l'Immigration Éric Besson doit devenir à ses yeux un véritable «Grenelle de l'identité nationale». La vice-présidente du Front national est convaincue que l'hôte de l'Élysée engage une offensive médiatique de grand style pour conserver les électeurs frontistes qu'il avait séduits en 2007 et qui semblent aujourd'hui se détacher de lui.

Mais Marine Le Pen veut croire que le charme n'opère plus et que l'initiative de Nicolas Sarkozy aura un effet boomerang. La numéro 2 du FN a assuré mercredi sur Europe 1 que les arrière-pensées du chef de l'État n'avaient «pas d'importance». «L'important, c'est que ce débat s'ouvre», a-t-elle argumenté. «Cela fait vingt-cinq ans que le FN réclame ce débat et qu'on nous le refuse.» Bref, «le président Sarkozy a lancé une proposition de débat, le FN dit “chiche !”», a-t-elle lancé. Et «si M. Sarkozy refusait de me recevoir, ça signifierait que les conclusions sur ce pseudo-débat sont déjà sur son bureau», a-t-elle ajouté.

Marine Le Pen a présenté son parti comme «la seule opposition» à la conception de l'identité nationale prônée par le gouvernement et, selon elle, peu ou prou partagée par la gauche. La vice-présidente du FN a donc réclamé sa place dans le débat qui s'annonce. «Ce débat mérite mieux que des discussions de sous-préfecture encadrées par M. Besson avec quelques emplois-jeunes issus d'associations subventionnées qui ne représentent personne et une poignée de syndicalistes qui ne représentent personne», a affirmé mercredi la députée européenne. Marine Le Pen a dénoncé le risque d'un exercice «univoque et ficelé d'avance». «Notre parti a des convictions fortes et nous allons les défendre», a-t-elle insisté. «À sa proposition loyale, le FN attend une réponse loyale.»

Pour Marine Le Pen, «aujourd'hui, il n'est plus possible de fuir ce type de débat car il y va du maintien de la France en tant que nation, il y va même de la paix civile». «Il est des moments dans l'histoire d'une nation où il est possible de choisir clairement le chemin qu'un peuple prend collectivement, le débat sur l'identité peut être celui-là», a-t-elle déclaré.

La numéro 2 du FN a sollicité une audience auprès du chef de l'État pour lui exposer les thèmes qu'il lui paraît nécessaire d'examiner. Jusqu'alors, c'était Jean-Marie Le Pen, et non sa fille, qui représentait leur parti lors des audiences accordées par le président. La liste des sujets réclamés par l'élue souverainiste est longue : «l'échec patent de l'intégration et la nécessité de revenir à la politique d'assimilation», «le danger de la discrimination positive, qui pénalise les Français qui ne sont pas recensés dans les “communautés” que l'État a décidé de favoriser», «la nécessité pour l'islam de respecter la laïcité» ou encore «le poison de la repentance».

La vice-présidente du FN prône une large participation des Français au moyen de «cahiers de doléances» accessibles dans «les mairies, les postes, les hôpitaux». «Ce débat doit être le débat du peuple français», a-t-elle argumenté. Et le leader frontiste préconise d'organiser un référendum pour donner force contraignante au résultat de ce «Grenelle de l'identité nationale». En somme, Marine Le Pen espère contraindre l'Élysée à un dilemme : organiser un débat sous contrôle, mais convenu, ou consulter le plus grand nombre de Français et ouvrir la boîte de Pandore.
Guillaume Perrault

mercredi 28 octobre 2009

Internet a 40 ans

Mails, vidéos, échange de fichiers... A la fin de l’été 1969, entre l’alunissage d’Apollo 11 et le 1000e but de Pelé, la préoccupation de l’équipe scientifique de Leonard Kleinrock, professeur à l’université de Californie à Los Angeles, était légèrement différente des usages que l’on fait aujourd’hui d’Internet. Il y a quarante ans, son équipe était en train de fabriquer son ancêtre (1), Arpanet.

Quand « LO » baptise le net
À l’époque, leur modem s’appelle l’IMP (Interface Message Pocessor) et occupe autant de place qu’un gros réfrigérateur. Il n’en existe que quatre au monde : un à l’Université de Californie à Los Angeles où Leonard Kleinrock réalise ses expériences, un autre à l’Institut de Recherche de Stanford et les deux derniers dans les universités de Santa Barbara et de l’Utah. Les fonds qui financent les recherches proviennent de l’Arpa, organisation américaine du département de la défense dont la création remonte à 1958, au moment où les États-Unis et la Russie se sont engagés dans une course à la technologie.

Le 29 octobre à 22h30, c’est entre les deux premiers IMP de Los Angeles et de Stanford que Charley Kline, étudiant en programmation supervisé par Leonard Kleinrock, parvient à faire circuler deux lettres : « LO ». Contrairement aux apparences, ce tout premier message n’est pas un code secret. Il s’agit simplement du premier plantage de connexion de l’histoire, qui l’empêche de transmettre le mot dans son intégralité : « LOGIN ». Sa deuxième tentative est la bonne. Moins d’un mois après cette expérience, une connexion permanente est établie entre les deux bouts. Et le 5 décembre, les quatre IMP sont tous connectés.

Des paquets aux données
Il était déjà possible alors de relier plusieurs ordinateurs entre eux par le téléphone. Mais le faible débit et les besoins en infrastructure (il fallait connecter tous les ordinateurs entre eux) ne permettaient pas de développer ces connexions. Arpanet était en revanche le lieu d’expérimentation d’une technique qui fonde l’Internet actuel : la transmission de paquets.

Ce concept, qui doit son existence aux travaux du physicien britannique Donald Davies, décrit comment une donnée peut être fragmentée en paquets à envoyer sur le réseau puis à ré-assembler à leur point d’arrivée. A l’aide d’algorithmes placés sur les routeurs (nœuds du réseau), ce mode de fonctionnement permet d’optimiser la transmission des données entre deux ordinateurs — par exemple en leur faisant emprunter un chemin différent si un segment du réseau est bouché.

La démocratisation du web
En 1981, seuls 213 ordinateurs sont connectés au réseau alors que la technologie de l’e-mail existe depuis 10 ans. Les années suivantes, pour des raisons techniques de limitation du réseau, l’Arpanet est progressivement abandonné au profit des protocoles (TCP/IP) inventés par Vinton Gray Cerf, scientifique américain que l’on décrit comme le père de l’Internet actuel. Il est connu notamment pour avoir lancé le premier service commercial d’e-mail en 1983, MCI Mail.

L’année suivante marque une étape très importante : la création du Domain Name System (DNS). Ce système permet de traduire une adresse IP en mots et de se rendre sur un site Internet en tapant « www.ecrans.fr » au lieu de « 91.121.169.199:80 » dans la barre d’adresse du navigateur. Tous les ans à partir de 1987, le nombre d’ordinateurs connectés va grossir très rapidement. Il atteint les 2 millions quand le premier navigateur Internet capable d’afficher des images, Mosaïc, apparait en 1993. Cela lance les fondations de l’Internet moderne. Les cybercafés, eBay, Hotmail, Craigslist, Google, Wikipédia, Myspace, Facebook...

Aujourd’hui, le nombre d’internautes avoisine 1,7 milliard et le « LO » du début semble désormais très loin.
Manuel Raynaud

mardi 27 octobre 2009

Scholen starten met online inschrijvingen op 4 januari

Brussel - Vanaf 4 januari start de nieuwe procedure voor inschrijvingen in het basis- en secundair onderwijs. Ouders moeten hun kind voortaan inschrijven via het internet. De bedoeling is om het kamperen voor de scholen tegen te gaan.

Tot nu toe begonnen de inschrijvingen op één bepaalde dag. Wie eerst komt, eerst maalt. Dat was het principe. Daardoor kampeerden ouders dagenlang voor populaire scholen om er toch maar als eerste bij te zijn.

Vanaf volgend jaar krijgen we een aardverschuiving in dat inschrijvingsbeleid. Dat verloopt voortaan via het internet, zowel voor het basis- als het secundair onderwijs.

Vroeger konden broers en zussen zich aanmelden in januari. In maart was het dan de beurt aan de voorrangsgroepen. Die voorrangsregels gelden nog steeds, maar alle groepen moeten zich vanaf 4 januari inschrijven. Ouders hebben een maand de tijd om dat te doen.

Scholen die meer kandidaten dan plaatsen hebben, roepen dan andere criteria in. Dat kan de afstand woon- of werkplaats tot de school zijn, of de Nederlandstalige schoolachtergrond van het kind. De school of het net beslist dan zelf wat de doorslag geeft.

Punt van kritiek is dat niet iedereen toegang heeft tot het internet. Dat roept een nieuwe vorm van ongelijkheid in het leven. "Mensen die geen internet hebben krijgen begeleiding. Niet alleen in het Nederlands maar ook in andere talen, zodat iedereen dezelfde rechten heeft", zegt Jean-Luc Vanraes (Open VLD), VGC-collegelid voor Onderwijs.

In november en vooral in december volgt er een grootscheepse informatiecampagne. Zo weten ouders op 4 januari wat hen te doen staat.

lundi 26 octobre 2009

Hooverphonic zoekt zanger(es)

Hooverphonic gaat op zoek naar een zangeres, die Geike Arnaert, de vorige stem van de groep zal vervangen. © Jérôme Bouvier - http://www.flickr.com/photos/moeb_bzhash/

Brussel - Hooverphonic zal op de Muzikantendag van Poppunt, 14 november in de AB, audities organiseren voor een nieuwe zanger of zangeres.

Vijftien gelukkigen mogen die dag hun kans wagen en met pianobegeleiding ‘Mad about you’ zingen.

Hooverphonic is al sinds oktober vorig jaar op zoek naar een nieuwe stem: toen gaf zangeres Geike Arnaert te kennen dat ze een eigen richting uit wilde.

Inschrijven kan nog tot 8 november op www.vi.be. Voeg wel een biografie, recente foto’s en een opname van je zangtalent toe. Wie niet geïnteresseerd is, kan op dezelfde dag in de AB terecht voor muziekworkshops allerhande.
(BDW)

Eric Besson: «La burqa, contraire aux valeurs de l'identité nationale»

Le ministre de l'Immigration, de l'intégration et de l'identité nationale Eric Besson. (Pascal Rossignol / Reuters)

Le ministre de l'Immigration annonce «un grand débat sur les valeurs de l'identité nationale, sur ce qu'est être Français aujourd'hui».

Eric Besson, le ministre de l'immigration, a annoncé dimanche le lancement d'un vaste débat sur l'identité nationale avec les "forces vives" du pays, faisant resurgir au premier plan de l'actualité un des thèmes centraux de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy.

"J'ai envie de lancer un grand débat sur les valeurs de l'identité nationale, sur ce qu'est être Français aujourd'hui", a déclaré le ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale au Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI qui a ajouté: "Je vais le lancer avec les parlementaires, députés et sénateurs, avec les députés européens".

Ce débat durera deux mois et demie avant un "grand colloque de synthèse" fin janvier-début février, a précisé le ministre qui va demander "aux préfets et aux sous-préfets d'organiser des réunions avec les forces vives de la Nation sur le thème de qu'est-ce qu'être Français, quelles sont les valeurs qui nous relient, quelle est la nature du lien qui fait que nous sommes français et que nous devons être fiers".

"Il faut réaffirmer les valeurs de l'identité nationale et la fierté d'être français", a-t-il dit.

"Les jeunes Français doivent chanter la Marseillaise"
"Je pense par exemple qu'il serait bon -aux Etats-Unis c'est banal en France ça reste parfois compliqué- que tous les jeunes Français aient une fois dans l'année l'occasion de chanter la Marseillaise", a-t-il expliqué.

Pour les adultes, Eric Besson a annoncé le lancement d'une expérimentation dans deux départements, le Rhône et les Bouches-du-Rhône, consistant à offrir à tout adulte "désireux de bénéficier d'une sorte d'instruction citoyenne" quatre séances de formation à l'instruction civique.

Interrogé sur le port de la burqa, le ministre a jugé qu'elle était "contraire aux valeurs de l'identité nationale".

"On peut débattre sur l'opportunité de la loi (...) mais sur les principes il n'y a pas de débat: la burqa est inacceptable et contraire aux valeurs de l'identité nationale".

Eric Besson a toutefois dit ne pas vouloir "trancher" sur les travaux de la mission parlementaire sur le voile intégral mise en place par l'Assemblée nationale, souhaitant qu'elle aille "au bout" de ses travaux.

"Nous n'aurions jamais dû abandonner au Front national un certain nombre de valeurs qui font partie du patrimoine républicain", a estimé le ministre évoquant l'immigration et la sécurité, ajoutant: "Je pense que la mort politique du Front national serait la meilleure nouvelle pour tous".

"Je respecterai les objectifs qui m'ont été assignés"
En matière d'immigration, M. Besson a réaffirmé que les "retours groupés" d'Afghans vers leur pays d'origine, critiqués par les associations des droits de l'homme et la gauche, se poursuivraient: neuf, a-t-il dit, ont été reconduits depuis le début de l'année.

"Je respecterai les objectifs qui m'ont été assignés", a réaffirmé plus globalement le ministre, précisant que 21.000 personnes avaient été déjà reconduites sur un objectif de 27.000 pour l'année fixé par le président de la République.

Au moment où plusieurs épisodes (polémique autour de Frédéric Mitterrand ou de la candidature de Jean Sarkozy, notamment) ont troublé l'opinion, notamment dans les rangs de la droite, l'annonce de l'organisation d'un vaste débat sur l'identité nationale relance spectaculairement un des thèmes porteurs de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkorzy.

Peu avant la présidentielle de 2007, un sondage CSA-Cisco pour France 3 et France Info, avait fait apparaître que l'irruption du thème de l'identité nationale dans le débat électoral était jugée comme une "bonne chose" par 62% des Français, et 81% des électeurs potentiels de M. Sarkozy.
(Source AFP)

dimanche 25 octobre 2009

Chaunu, la fin de l’histoire


L'historien Pierre Chaunu en novembre 2000. (© AFP Jean-Pierre Muller)

Spécialiste de l’époque moderne et fervent nataliste, l’historien-démographe laisse derrière lui une œuvre prolifique.
Le «fils de la Morte», comme il se baptisait lui-même, a rejoint sa mère. L’historien Pierre Chaunu, 86 ans, est mort la nuit de jeudi à vendredi, chez lui à Caen, des suites d’une chute. Souffrant, il s’était retiré de la vie publique et scientifique depuis plusieurs années.

Si Pierre Chaunu était à ce point obsédé par la mort, c’est qu’elle «l’entourait», ainsi qu’il le confiait en 2002 à l’Académie de sciences morales et politiques, dont il était membre. Il perdit sa mère à l’âge de 9 mois, l’oncle qui l’élevait à 9 ans, et son fils aîné à l’adolescence : «On ne s’habitue pas, disait-il. La mort a bercé mon enfance, dans le paysage de Verdun où je suis né [en 1923, ndlr] à la lisière des champs de bataille.»

Face à la mort, il opte pour la mémoire et pour la vie. La mémoire, il en fera son métier en devenant historien. La vie, ce sera son engagement religieux et politique, ferraillant contre le déclin démographique et l’avortement.

Prédicateur. Au scientifique de premier plan, s’ajoutait en effet l’homme public, homme de droite et infatigable croisé de la natalité. D’origine catholique, il s’était converti au protestantisme et tonnait contre le Mal comme savent si bien le faire les prédicateurs réformés… Ce qu’il était au temple de Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados.

Mais Pierre Chaunu fut d’abord un grand historien, l’un des plus grands de sa génération, celle d’Emmanuel Leroy Ladurie, François Furet, Georges Duby, Maurice Agulhon ou Jacques Le Goff.

Quantitatif. Ses premiers travaux le portent vers l’Amérique latine du XVIe siècle. Avec son épouse, Huguette, il consacre sa thèse à Séville et l’Atlantique, une œuvre considérable de 8 000 pages. Il y met au point des méthodes d’analyse qui feront de lui l’un des pères de l’histoire quantitative, développée à l’université de Caen dès les années 60. Héritier de Lucien Febvre et de Fernand Braudel, il pratique l’histoire à la manière de l’Ecole des Annales, privilégiant les chiffres et la longue durée sur le récit des événements.

Avec l’Amérique latine, il découvre aussi ce qu’a été l’effondrement démographique des Amérindiens lors de l’arrivée des colons hispaniques. En quelques décennies, le «choc microbien» va décimer ces populations. Mais pas seulement : il diagnostique aussi un «refus de la vie» de la part de civilisations qui se laissent mourir. D’historien, il se fait démographe et, à partir des années 70, va traquer ce refus de la vie en Europe. Lorsque le taux de fécondité passe en dessous du seuil du renouvellement des générations (2,1 enfants par femme), il s’alarme et publie, en 1976, la Peste blanche avec Georges Suffert. Il n’abandonnera jamais ce combat nataliste, rejoignant les positions du pape Jean Paul II, qu’il admire, contre l’avortement. Historien engagé, il fit partie, en 1987, de la commission Marceau Long sur le code de la nationalité.

Doté d’un «esprit de synthèse extraordinaire», comme le dit son élève et historien normand Jean-Paul Bardet, Pierre Chaunu publie également des ouvrages de synthèse - et non de vulgarisation -, apportant à un large public les éclairages les plus pointus de la science historique sur la Civilisation de l’Europe classique (1966), la Civilisation de l’Europe des Lumières (1971), le Temps des Réformes (1975). Pour être l’égal d’un Michelet, il lui aura manqué, non la science et la passion, mais le style littéraire et l’allégresse de la plume.

Polygraphe. Pierre Chaunu écrivait beaucoup. Durant les années 70 et 80, il a publié plus d’un livre par an, sans compter ses innombrables articles, dont ses chroniques au Figaro. Polygraphe, il était aussi boulimique de lecture : peu de thèses historiques lui échappaient, bien au-delà de ses propres spécialités.

Après l’université de Caen, il rejoint la Sorbonne (Paris-IV) où il dirige les travaux de plusieurs générations d’étudiants. Avec eux, il publie ainsi une Mort à Paris, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle en 1978, un livre qui s’inscrit dans la lignée de Philippe Ariès et de Michel Vovelle. Après l’histoire des structures économiques, il donne à plein dans celle des mentalités, explorant ces nouveaux «territoires de l’historien».

En 2002, lors de l’une de ses dernières interventions publiques à l’Institut, il racontait : «Il y a environ vingt ans, le téléphone sonne. Nous sommes à table. - Ici Larousse, vous êtes dans le Petit Larousse, nous vous lisons le texte - Merci. "Démographe" ? Je suis flatté mais je préférerais "historien"… - Accordé !»

Accordé, en effet.

Le préfet annule un spectacle de Dieudonné à Grenoble

Dieudonné. (Jacky Naegelen / Reuters)

Le spectacle que l'humoriste controversé Dieudonné M'Bala M'Bala devait donner le 25 octobre à Grenoble a été interdit par arrêté préfectoral, a annoncé samedi dans un communiqué la préfecture de l'Isère, qui craint des "troubles à l'ordre public".

La préfecture explique sa décision par les "prises de positions extrêmement controversées" de l'humoriste au cours de ces dernières années, qui "ont amené le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France), la Licra (Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme) et SOS-racisme Grenoble-Isère" à appeler "les démocrates, élus et citoyens, à se mobiliser pour exprimer leur indignation et s'opposer au spectacle".

"Ce rassemblement significatif, confronté à de nombreux spectateurs, ne manquera pas de provoquer de graves troubles à l'ordre public", ajoute le communiqué.

En conséquence, le préfet de l'Isère a pris la décision d'interdire cette représentation.

L'humoriste devait jouer son nouveau spectacle, "Sandrine", dimanche à l'espace Saint-Martin de Grenoble.

Le 22 septembre dernier, un an de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende ont été requis à l'encontre de Dieudonné par le tribunal correctionnel de Paris pour "injures raciales" pour avoir remis sur la scène du Zénith "le prix de l'infréquentabilité" à l'historien révisionniste Robert Faurisson. Le jugement a été mis en délibéré au mardi 27 octobre.

L'humoriste a déjà été condamné à plusieurs reprises pour ses provocations. La cour d'appel de Paris avait ainsi confirmé le 26 juin 2008 sa condamnation pour avoir assimilé en 2005 la mémoire de la Shoah à de la "pornographie mémorielle".

La cour d'appel l'avait également condamné le 15 novembre 2007 pour avoir tenu en 2004 des propos où il comparait les "juifs" à des "négriers".

samedi 24 octobre 2009

Europalia China: Kalligrafie met grote K

Zhao Mengfu, Rots en bos, Yuan Dynastie © Palace Museum, Beijing

Brussel-Stad - De sfeervolle tentoonstelling Het Orchideeënpaviljoen doet de kunst van de Chinese kalligrafie verstaanbaar uit de doeken. Antieke topwerken en hedendaagse kunst leren ons waar het om gaat in het continu ‘hertekenen’ van het schrift.

Als een baby in China drie maanden oud is wordt zijn hoofd kaal geschoren. Van de haren – en Chinese borelingen hebben massa’s haar – worden de beste penselen gemaakt waarmee je kunt schilderen. Enkel astrakanwol, manueel verknipt en gebonden tot een penseel, komt in de buurt van die kwaliteit. Voor de ‘schapenborstel’ moet je snel 2.000 euro neertellen in de exclusiefste manufacturen van het land. Nog chiquer wordt het met een penseelhouder uit hertengewei, ivoor of ‘gelukbrengende’ jade. Om kunstzinnige schrifttekens te schilderen volstaat echter een handgemaakt penseel uit wezelharen, met een bamboe handvat. En dat brengt ons bij de opdracht van iedere Chinees: in één vlotte beweging, verzorgde, unieke letters neerzetten. Het is vooral de grote kunstenaars en literatoren gegeven. Kalligrafen spiegelen zich aan de metershoge steentabletten uit het Orchideeënpaviljoen in Shaoxing uit de vierde eeuw na Christus. Tot vandaag worden inktafdrukken geklopt (met een hamer op vellen rijstpapier) uit de ingekerfde teksten, waarvan die van Wang Xizhi, “de prins van de kalligrafie”, hét voorbeeld zijn. De hele ontwikkeling van het schrift kent bloeiende varianten op die techniek; tot in de hedendaagse kunst.

Aha-erlebnis
De ondertitel van de tentoonstelling, De kunst van het schrift in China, zet het moeilijkste onderwerp over China voor westerlingen centraal. Ruim honderdtwintig werken, waarvan tientallen topwerken uit de Verboden Stad, zijn het land uitgereisd. Tot jaloezie van vele landelijke musea, die nooit de kans nooit kregen zoveel schatten te exposeren.

Waarom iedere Chinees een aha-erlebnis ervaart bij het zien van oude of nieuwe kalligrafie is voor ons moeilijk te vatten. Nochtans spreekt de reden voor zich: in den beginne was er het woord. Of misschien de (rots)tekening. Daar zijn archeologen, sociologen en historici het nog niet over eens. Vast staat dat de tekening sneller kon gekopieerd worden als het in één gelijkaardig, eenvoudiger schriftteken, met betekeniswaarde, kon worden geschreven. Dat schriftteken werd een symbool. En de tekening werd (opnieuw) een woord of begrip. Zoals het woord ooit tot een tekening had geleid. Vandaar dat kunst en schrift onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, van de orakelbeenderen op botten (schildpadschrift) uit de dertiende eeuw voor Christus, en het bronsschrift (op offerketels) tot het ambtenarenschrift, standaardschrift en grasschrift (vereenvoudigd teken). Heel deze evolutie wordt in Brussel uitgebeeld met tekst en voorbeeld, én vooral met veel sfeer, al van bij de ingang door de maanpoort.

Vermenigvuldigen van schoonheid
Schrijven staat in China absoluut voor ‘kunst’. De kunstenaars hebben een vooraanstaande rol in de schrijfkunst te vervullen. Keizers werden er meesters in. Filosofen zetten er hun stempel mee neer. Eeuwenoude dichters en schrijvers worden niet louter om hun tekst, maar om hun handschrift bejubeld. En monniken (religieuze kalligrafie) namen er al hun tijd voor, net als onze middeleeuwse kloosterlingen bij het maken van verluchte letters in manuscripten. Het (proberen te) kopiëren van die grote kunst, blijkt zelfs een kunst op zich. Het doet begrijpen dat ‘kopiëren’ voor Chinezen niets met vervalsing te maken heeft, maar alles met respect om het vermenigvuldigen van schoonheid. En dat brengt ons bij de unieke draagkracht van alle (Chinese) kunst: het vermenigvuldigen van schoonheid voor en door elke mens op aarde. (Jean-Marie Binst)

Het orchideeënpaviljoen. De kunst van het schrift in China. > 31.1.2010, di > zo, 10 > 17.00, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Regentschapsstraat 3, 02-508.32.11

Verhofsdadt, futur président du Conseil européen ?


© AFP.
Au terme d’une procédure totalement opaque, les chefs d’Etat ou de gouvernement des Vingt-Sept vont bientôt élire le futur président permanent du Conseil européen. Des noms circulent, dont celui de Guy Verhofstadt, qui est fortement poussé par les libéraux allemands.

Dans toute démocratie, les dirigeants sont élus, en toute transparence. Le président permanent du Conseil européen – fonction créée par le traité de Lisbonne – va être formellement élu par les chefs d’État ou de gouvernement des Vingt-Sept. « Mais le processus de sélection est incroyablement opaque », nous dit un témoin privilégié, ayant vécu de près d’autres tractations analogues, notamment pour le choix du président de la Commission européenne.

Ici, pas de profil de fonction précis ! Cherche-t-on un « boss » politique, fort et charismatique, ou un « chairman » qui présidera les séances des sommets européens en honnête courtier ? Un serviteur de l’Europe ou des États qui la constituent ? Pas clair : le premier dans la place devra peut-être, finalement, inventer la fonction. L’Histoire est tissée d’approximations…

Pas de candidats non plus ! Pas de programmes ! Pas de débats contradictoires ! « Incroyablement opaque », insiste notre interlocuteur.

L’heure est donc à l’intrigue, aux donnant donnant, aux rapports de force. Comme toujours en pareille circonstance, ce sont les dirigeants des grands pays de l’Union qui tirent les ficelles – ensemble ou chacun de son côté. « Dans l’Union, a coutume de dire le Premier ministre slovaque, Robert Fico, il y a les grands chiens et les petits chiens. Et les petits chiens peuvent juste choisir derrière quel grand chien ils vont s’aligner… »

José Manuel Barroso a été reconduit à la tête de la Commission. Un Portugais PPE (conservateur). Deux autres postes clés restent à pourvoir : président du Conseil européen et haut représentant pour les Affaires étrangères également vice-président de la Commission. Des équilibres s’imposent : hommes-femmes, gauche-droite, Nord-Sud, anciens-nouveaux, centre-périphérie.

«Sarkozy, ou Brown, ou Merkel, ou Zapatero, met tout ça dans son logiciel politique personnel, puis il commence à sonder les autres, poursuit notre témoin. Il envoie son conseiller diplomatique. Ou il téléphone. Mais le plus souvent, ça se discute entre quatre yeux, sans collaborateur, en marge des visites ou des réunions officielles. Qui, par exemple, était au sommet du G20 à Pittsburgh ? Qui s’y est isolé avec qui ? Qui a rendu visite à qui ces derniers jours ? Ces contacts sont très discrets, mais on peut parfois jouer l’un pour influencer l’autre : si un Balte rechigne, on lui dépêche un autre Balte… Cela dit, personne ne peut dire non plus de deux ou trois fois!»

Le calendrier européen de ces derniers jours ? Il révèle surtout des déplacements de… Herman Van Rompuy ! Le Premier ministre s’est rendu lundi à Vienne, puis mercredi à Bratislava et à Dublin, pour préparer la présidence belge de l’UE, qui débutera le 1er juillet prochain. Olivier Chastel, le secrétaire d’État aux Affaires européennes, qui l’accompagnait, confirme : « Au cours de deux des trois visites, le Premier s’est isolé avec son homologue ». Pour parler de « ça » ! Et que prône la Belgique ? Réponse du secrétaire d’État : « Herman Van Rompuy répète qu’il s’agit d’un président pour le Conseil européen, pas d’un président pour l’Europe. »

Le calendrier européen montre aussi que Nicolas Sarkozy a reçu séparément ces jours-ci à l’Elysée les chefs des gouvernements bulgare et hongrois.

Qui est dans le secret ?
« Le président Barroso, en tant que membre du Conseil européen, est associé aux discussions, nous confie le porte-parole de la Commission, Johannes Laitenberger. Mais il ne faut pas mélanger les genres : il sait que ce n’est pas à lui de choisir. » José Manuel Barroso ne manque en tout cas pas d’humour. Mardi, devant les eurodéputés réunis à Strasbourg, il lançait : « Il n’y a pas de négociation à huis clos, pas d’agenda caché ! »

Le Parlement européen n’apprécie d’ailleurs guère le brouillard qui entoure l’affaire. « Nous attendons les vrais noms et j’espère que nous en saurons plus jeudi prochain, lorsque les dirigeants PPE se retrouveront avant le sommet européen », admet devant nous le Français Joseph Daul, chef du groupe conservateur. Les libéraux ont obtenu, des autres groupes, un débat parlementaire (le 11 ou le 12 novembre) sur « le rôle et les responsabilités » du futur président permanent du Conseil européen, « avant d’en déterminer le titulaire. » Ce débat n’engagera toutefois personne ! L’Allemande Rebecca Harms, coprésidente du groupe des Verts, affirme même qu’« il faut s’inspirer de ce qui s’est fait avant la reconduction de José Manuel Barroso. » Elle rêve ! Seul son compatriote Martin Schulz, le chef du groupe socialiste, fait mine d’être au courant : « Oui, nous répond-il, nous avons des consultations informelles, les chefs d’État ou de gouvernement socialistes et moi, sur le sujet. »

Qui est, pour l’heure, le favori ?
« Il n’y a pas de favori, nous déclare l’eurodéputé PPE français Michel Barnier, donné futur commissaire européen. Parce qu’Angela Merkel n’a pas voulu en discuter réellement, tant que son nouveau gouvernement, avec les libéraux, n’était pas formé. » Et le proche de Nicolas Sarkozy de résumer : « Elle n’était pas en ordre de marche. »

« Les noms qui ont été lancés jusqu’à présent ne veulent rien dire, commente notre témoin clé. Dans les affaires européennes, les noms lancés trop tôt sont toujours flingués, comme au tir aux pigeons. Gordon Brown a jeté Tony Blair dans la mêlée pour le tuer politiquement… »

Dans les médias – un indicateur parmi d’autres –, c’est vrai que la cote de l’ancien chef du gouvernement britannique est à la baisse. Cette semaine, une pétition anti-Blair a du reste été lancée au Parlement européen, par un Luxembourgeois et quatre Allemands, issus des trois grandes familles politiques. En revanche, la « popularité » de Mary Robinson, l’ex-présidente irlandaise, paraît bien décoller.

Et Guy Verhofstadt ?
L’ancien Premier ministre et actuel chef du groupe libéral à l’Europarlement, toujours meurtri de sa mésaventure de 2004 – il avait failli accéder à la présidence de la Commission – observe sobrement qu’il n’a pas « beaucoup d’amis » parmi les chefs d’État ou de gouvernement des Vingt-Sept. Mais les libéraux allemands le soutiennent à fond. Et ils pourraient, dit-on, arracher, dans le cadre de l’accord gouvernemental allemand, que la chancelière aussi en fasse son candidat…

Le choix du futur haut représentant pourrait s’avérer plus simple. Et forcément influencer l’autre désignation. Le nom du Britannique David Miliband est maintenant sur toutes les lèvres pour le poste de « ministre » des Affaires étrangères de l’Union. Un Britannique travailliste ? Nouvelle donne capitale pour le logiciel…

Le principal intéressé a démenti vendredi après-midi tout intérêt pour la fonction. Selon le porte-parole de la Commission européenne, « personne ne veut s’exposer à ce stade, parce que le calendrier n’est pas fixé. » « Les plus malins ne se sont pas encore déclarés », renchérit Olivier Chastel.

Le président du Conseil européen sera vraisemblablement élu au cours d’un sommet spécial, à la mi-novembre. Les petits pays auront alors obtenu des assurances quant au portefeuille de leur commissaire dans l’équipe Barroso II : telle est en effet la principale monnaie d’échange. Et on pourra se compter.

D’ici là, d’étranges ombres continueront à se mouvoir dans le brouillard.
Maroun Labaki

LA FONCTION
Ce que dit le traité de Lisbonne
«Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. (…)

Le président du Conseil européen :

a) préside et anime les travaux du Conseil européen ;

b) assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales ;

c) œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen ;

d) présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.

Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national. »

vendredi 23 octobre 2009

Un étrange porte-avions de béton

Le long du Fleuve bleu (Yangzi jiang) qui traverse Wuhan, on peut voir se dresser la monumentale maquette en béton d'un porte-avions qui rappelle l'ambition de la Chine en matière navale et militaire.
(maquette du porte-avions de Wuhan, photo EPA)

Ce porte-aéronefs « en dur », qui de plus est construit en plein centre de la Chine continentale, a quelque chose d'étrange, d'autant que ses superstructures semblent être construites sur immeuble. Un avion de combat et un hélicoptère sous bâche sont visibles sur le pont de béton ! Selon des spécialistes, il pourrait servir à tester les câblages, faire des calibrages de radars ou des essais de coordination sur le pont ainsi que des exercices de sécurité.

Parmi les autres projets en cours qui s'inscrivent dans un programme de porte-avions chinois, il y a la rénovation de la tour du Varyag, ce porte-avions acheté à l'ex-URSS, et basé à Dalian, ainsi que le renforcement de la sécurité autour du chantier naval de Chanxing à Shanghai, où la coque du premier porte-avions chinois le Beijing 01 - devrait être construite.

Ce mois-ci, un institut officiel de construction navale a annoncé le projet de Pékin de créer une nouvelle génération de frégates et croiseurs afin de soutenir le programme des porte-avions. Pékin prévoit de terminer la construction d'un certain nombre de porte-avions avant 2020.

D'autres préparatifs de moins grande visibilité sont en cours, comme par exemple l'entraînement accéléré de pilotes chinois par des instructeurs ukrainiens, des démarches pour acquérir des chasseurs à capacité aéronavale, et des avions de surveillance. Sans parler, selon certaines sources, de recherches en matière de catapultes à vapeur. En coopération avec Brasilia, des ingénieurs chinois étudieraient ainsi de près l'ex-porte-avions français Foch devenu le Sao Paulo.
L'objectif ultime, souligné à plusieurs reprises par les dirigeants politiques et militaires, serait d'avoir des groupes opérationnels de porte-avions de combat d'ici à 2050. Lors de son discours en décembre dernier, le porte-parole du Ministère de la Défense nationale, le Colonel Huang Xueping a clairement défini les intentions du gouvernement concernant la construction de porte-avions, ils sont « le symbole de l'ensemble de la puissance nationale et de l'esprit d'émulation de la force navale chinoise ».

A court terme, les spécialistes pensent que le signe le plus tangible des progrès de la Chine dans les années à venir sera l'achèvement du Varyag (photo Xinhua ci-après), un navire de 67 500 tonnes qui était sur le point d'être terminé dans un chantier naval ukrainien au moment où l'URSS s'est écroulé.
Dépourvu de toute technologie, la coque et la superstructure ont été vendues à Pékin pour 20 millions de dollars, et la Chine a ensuite acheté des plans. Les travaux sur le Varyag sont de diverses utilités, d'une part il permet aux ingénieurs d'étudier et de mettre en pratique les techniques spécialisées requises pour la construction d'un porte-avions, d'autre part, son achèvement fournira à l'APL navale un véritable outil de travail. Le Varyag a déjà servi à faire quelques brèves excursions à l'extérieur de Dalian, mais sa vocation sera sans doute d'être une plate-forme d'entraînement à quelque distance des côtes plus qu'une unité opérationnelle. L'installation de Wuhan semble être une exacte copie du Varyag.
Jeanne Pham Tran

jeudi 22 octobre 2009

Quand Google redessine le monde

Vue de la place de l'Opéra, à Paris, dans Google Street View.

A Zurich, l'essentiel de la recherche porte sur les applications liées à la cartographie et à la géographie. Un domaine où la méthode Google donne sa pleine mesure.
Google veut changer le monde. Il en a déjà changé la représentation. Au centre de recherche européen de la compagnie, à Zurich, des centaines d'ingénieurs travaillent sur les développements des différents produits de géolocalisation de Google : Google Maps, le logiciel Google Earth et leurs déclinaisons mobiles, etc...

Devant une poignée de journalistes venus de toute l'Europe, cinq spécialistes de cinq nationalités différentes se sont succédé pour évoquer le travail de Google : «organiser géographiquement les informations mondiales et les rendre universellement accessibles». Un projet totalement dans la philosophie de Google: investir énormément d'argent pour mettre en place des technologies massivement utilisées, quitte à ne réfléchir qu'ensuite au moyen de rentabiliser, une fois qu'elles sont devenues indispensables.

La carte n'est pas le territoire, disent les géographes. Les cartes de Google visent pourtant à rendre le territoire qu'elle décrivent le plus proche possible de l'utilisateur. Grâce à Panoramio, une start-up qui permet d'afficher des millions de photos géolocalisées de nombre d'endroits, mais aussi à Street view, le titanesque projet de photographies panoramiques de milliers de villes du monde, qui permet de se promener à distance au milieu d'une rue de San Francisco ou Pékin.

Comme souvent avec Google, les chiffres sont impressionnants : pour ses applications géographiques, le groupe fait appel à 300 millions de «data points», de sources de données, un chiffre qui double tous les trois mois.

«Ajouter une couche d'informations sur le monde réel»
Mais lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir de données satellite pertinentes, Google a recours aux utilisateurs pour compléter ce travail de cartographie. Comment ? En développant une application qui permet aux internautes de le faire eux-mêmes ou de corriger les cartes existantes.L'Opéra de Sydney, modélisé dans Sketchup.

C'est également aux usagers que Google fait appel lorsqu'il s'agit de modéliser en 3D les immeubles de des grandes villes mondiales. L'interface «sketchup» permet de fabriquer ses immeubles et de les placer. Intéressant pour les fans de modélisation, utile pour tous les internautes et très rentable pour Google, qui n'a pas à faire le travail.

La compagnie a également développé un autre produit pour rentabiliser ses investissements géographiques : petits commerces, restaurants ou bars peuvent désormais se connecter à «Local Business Center», un programme qui leur permet d'indiquer sur les cartes de Google où se trouve leur échoppe et d'y adjoindre un lien vers un site et numéro de téléphone.

Pratique pour ces commerces qui y gagnent en visibilité, ce produit leur offre également de surveiller leur positionnement, de savoir comment les internautes ont cherché leur boutique... et d'acheter éventuellement de la publicité pour mieux se positionner dans les recherches.

Mais Google veut montrer qu'il n'est pas là que pour l'argent. ONG et associations peuvent aussi trouver leur compte dans le programme Outreach, qui leur offre la possibilité d'exposer gratuitement sur Google Earth leurs actions ou des phénomènes qu'elles souhaitent porter à l'attention du public.

Quelle sera la prochaine étape ? Lorsqu'on les interroge sur la réalité augmentée, technologie beaucoup évoquée depuis quelques mois et qui permet de plaquer sur une image du monde réel, comme celle que filmerait la caméra d'un téléphone mobile, des informations virtuelles contextualisées, comme la prochaine station de métro, les ingénieurs de Google répondent qu'évidemment, ils travaillent dans ce sens: «ajouter une couche d'informations directement sur le monde réel». La carte ultime, en somme.

Café: Europalia.China Tea House

Europalia.China Tea House © Ivan Put

Geslaagde demarche vinden wij. Het festival europalia.china heeft een tijdelijk theehuis ingericht, waar bezoekers niet alleen info kunnen inwinnen over het drukke programma, maar ook in krakende bamboezeteltjes plaatsnemen voor een kopje thee. Niet zomaar een kopje natuurlijk, want de Chinezen hebben wat dat betreft een traditie van zowat tweeduizend jaar hoog te houden.

Thee is voor de Chinezen wat wijn is voor de Fransen. Ware kennis van het product beperkt zich niet tot de verschillende soorten, maar omvat ook gegevens over het jaar en de precieze plaats waar de planten werden geteeld en bewaard. Maar wees gerust: als u de tijdelijke toegangspoort naar het bijzondere gebouw van de Dynastie op de Kunstberg doorloopt en een paar bamboestruiken passeert, moet u niet meteen uw schoenen uitdoen voor een ingewikkelde ceremonie. Gewoon plaatsnemen in het indrukwekkende decor met rode lampionnetjes die tot aan de hoge zoldering reiken, en even genieten van de rustgevende traditionele muziek die het stadsgewoel doet vergeten. U hebt de keuze uit negen variaties die per kannetje tussen de 2,50 en 4 euro kosten. Zwarte thee is over het algemeen sterker dan Oolong-thee en de lichtere groene thee. Pu’er wordt geproduceerd volgens een bepaald proces. Erg ingewikkeld allemaal. Meer info kun je verkrijgen elke donderdag en zondag tijdens degustaties. Eten kan hier trouwens ook.

Europalia.China Tea House - Dynastiegebouw, Kunstberg (Keizerinlaan/Kantersteen), 02-540.80.80
Open > 14.2.2010, 7/7, 11 > 23.00

mercredi 21 octobre 2009

L'UE veut répartir le fardeau des réfugiés

La Commission européenne entend clarifier le tri des demandes de droit d'asile politique.
L'Europe a une monnaie, un marché unique et un espace sans frontière de Marbella jusqu'à Tallinn. Elle s'apprête à choisir un seul visage pour sa présidence. Mais, sur la question des réfugiés, le beau miroir se brise en vingt-sept morceaux. Dix ans après les premières avancées vers une règle du jeu commune, les juristes parlent de la «loterie du droit d'asile» dans l'UE. L'ONU et son Haut-Commissariat dénoncent des disparités criantes.

Les statistiques suffisent, à l'heure où l'Europe consacre fièrement l'asile dans l'article 18 de sa charte des droits fondamentaux. Un Tchétchène parvenu au cœur de l'Europe a 63 % de chances de décrocher le précieux statut en Autriche ; et rigoureusement aucune dans la Slovaquie voisine. Tous les espoirs sont permis à un Somalien débarqué à Malte, mais il ferait mieux d'éviter les côtes grecques. Et pour cause : les 400 000 Maltais ont accordé leur protection à 1 405 réfugiés l'an dernier, quand les 11 millions d'Hellènes n'ouvraient leur porte qu'à 375 d'entre eux.

Préserver le pouvoir de décision des États
Les naufrages de réfugiés en Méditerranée et de scandaleuses conditions de détention des clandestins ajoutent au malaise. L'explosion de l'immigration depuis dix ans et la panne de croissance nuisent à la sérénité du débat. Résultat : l'asile et sa gestion sont une tache noire sur l'image de l'UE. Sur 121 000 demandes de réinstallations soumises par le HCR de l'ONU en 2008, les Européens ont accepté 4 378 prises en charge, contre plus de 60 000 aux États-Unis.

«Le demandeur d'asile risque de devenir le bouc émissaire de la crise», s'inquiète Jacques Barrot, responsable européen du dossier. Le vice-président sortant de la Commission veut changer la donne avant de tirer sa révérence. Il présente aujourd'hui deux directives qui aideront l'Europe à retrouver, dit-il, la dignité de sa tradition d'accueil. Si le Parlement l'accepte et si, obstacle plus difficile à surmonter, les Vingt-Sept en sont d'accord.

Qui doit bénéficier du droit d'asile ? Il ne s'agit pas, pour l'UE, de s'emparer du pouvoir de chacun des vingt-sept États, qui garde seul le pouvoir de décision. Il ne s'agit pas non plus d'ouvrir plus grand les portes. Mais de débroussailler le maquis, de fixer un cap européen et de hâter les procédures. «L'efficacité est la clef, dit-on à la Commission. C'est dans l'à-peu-près, la cacophonie des textes et des délais d'instruction élastiques que se faufilent les passeurs et les trafiquants.»

Le premier texte cherche à harmoniser le tri, en faveur des candidats à l'asile qui ont vraiment besoin d'une protection. À l'inverse, la crédibilité du système impose de renvoyer chez eux sans faillir ceux qui ne passent pas la rampe, et qui représentent plus de 70 % des dossiers instruits dans l'UE. Les ressortissants de pays réputés «sûrs», comme le Maroc, ne pourront plus se prévaloir du droit d'asile. Bruxelles introduit aussi une procédure qui conduit à l'expulsion accélérée dans six cas, dont la fausse déclaration d'identité.

Accélérer les procédures
La seconde directive instaure un cheminement unique dans l'examen des demandes, avec un délai maximum de réponse de six mois. Certains pays font déjà mieux, comme la France. D'autres, comme la Grèce, beaucoup moins bien. Le texte balise précisément le parcours : cela va du premier contact du demandeur d'asile avec la police jusqu'à la révision judiciaire des décisions prises.

Le dernier chantier ouvert par Jacques Barrot vient compléter une construction à moitié achevée en matière d'asile et d'immigration. Le contre-exemple est le «partage du fardeau». Les pays de la façade méditerranéenne, en première ligne face aux clandestins d'Afrique et du Moyen-Orient, ont la charge d'instruire un tiers des demandes d'asile de l'UE. Mais la Grèce, l'Italie, l'Espagne ou Malte ne peuvent compter que sur une solidarité minimale de leurs voisins du Nord. Faute d'accord politique à vingt-sept, la règle qui impose au premier pays d'accueil d'instruire la demande d'asile reste à amender. Et, en urgence, seules la France, l'Italie et l'Espagne ont accepté d'accueillir chez eux ceux que Malte ne peut plus héberger. Entre les Vingt-Sept la méfiance reste de mise.
Jean-Jacques Mével

'Reorganisatie Brusselse politie dringt zich op

Charles Picqué, minister-president van een moeilijk Gewest: "Het veiligheidsdebat is een van de belangrijkste in een democratie." © Ivan Put

Brussel - “De rellen in Molenbeek hebben aangetoond dat een debat over de organisatie van de Brusselse politie onontbeerlijk is,” zegt minister-president Charles Picqué (PS) in zijn politieke rentree-interview met BDW.

D e rellen in Sint-Jans-Molenbeek hebben hun sporen nagelaten bij minister-president Charles Picqué. Hij ziet twee belangrijke keerpunten in de veiligheidsproblemen in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Het eerste scharniermoment waren de rellen tussen allochtonen en Anderlecht-supporters in Anderlecht in mei 2008. Rond het Sint-Guidoplein werd toen een ware veldslag geleverd, de politie pakte meer dan tweehonderd relschoppers op. “Beide partijen gebruikten toen voor het eerst een uitgesproken racistisch discours,” zegt de minister-president. “De Anderlecht-supporters werden uitgejouwd voor sales Flamands. Het ging toen om meer dan een gewone schermutseling. Volgens mij was dit een nieuw element in de spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Brussel.”

De tweede wending zijn volgens Picqué de rellen in Molenbeek van vorige maand. “Het was de eerste keer dat de politie de situatie niet meer onder controle had,” zegt hij. “We hebben daar bijna een volksopstand tegen de politie gezien. De bevolking kwam misdadigers te hulp. Dat soort negatieve solidariteit is ook al een primeur. Oproerkraaiers stoken daar jongeren op om de politie te beletten nog in de wijk te komen.”

Reorganisatie van Brusselse politie dringt zich op
De politieke conclusies die Picqué uit de gebeurtenissen van het voorbije jaar trekt, zijn opzienbarend. Er moet een permanente politiereserve komen die kan inspringen bij zware onlusten; besparingen op het politiepersoneel zijn uit den boze, en er is een betere sociale mix in de probleemwijken nodig. En vooral wil Picqué een drastische reorganisatie van de Brusselse politie. Hij vindt dat de huidige werking, met zes politiezones, gebrekkig is.

De minister-president wil een politie met twee niveaus: een gemeentelijk en een gewestelijk niveau. Zo kan de politie volgens hem beter het contact met de bevolking onderhouden, terwijl ze ook de slagkracht krijgt om met incidenten zoals die in Molenbeek om te gaan. Een een gemaakte zone, zoals sommigen in Vlaanderen bepleiten, vindt Picqué een flater.

Naast de politiereorganisatie wil hij in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan, dat de doelstellingen en prioriteiten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastlegt, een luik over politie en veiligheid.
(Jelle Couder, Danny Vileyn)

mardi 20 octobre 2009

Kadhafi Jr dans les pas du guide

Seif el-Islam Kadhafi à New York, le 21 novembre 2008. L'entourage du fils du colonel n'en fait pas mystère : Seif, né avant la prise du pouvoir par son père, veut faire de la Libye un pays moderne et ouvert sur l'Occident, sans nécessairement instaurer la démocratie. Crédits photo : ASSOCIATED PRESS

Seif el-Islam, fils du guide de la révolution libyenne Mouammar Kadhafi, est pressenti pour occuper le deuxième poste le plus important à la tête du pays, celui de «coordinateur des commandements populaires et sociaux», un poste équivalent à celui de chef d'État.

Seif el-Islam est peut-être sur le point de commencer sa seconde vie. Si sa nomination au poste annoncé par la presse libyenne est confirmée, le fils du colonel quittera le domaine de l'ambiguïté. Le guide de la révolution libyenne semble s'être enfin décidé à clarifier les attributions du fils aîné de son deuxième ma riage, le rapprochant de sa succession à la tête de la «République des masses» libyenne, contrairement aux rumeurs qui le donnaient pour perdant dans la course à l'héritage. Le jeune homme semble s'y être préparé. L'une de ses dernières apparitions publiques le montre en costume traditionnel libyen, long manteau blanc et bonnet rond. Il descendait de la passerelle d'un avion libyen à l'aéroport de Tripoli, accompagnant un homme frêle au pas hésitant, Abdelbasset al-Megrahi, emprisonné à vie près de Glasgow pour l'attentat contre le Boeing de Lockerbie, et libéré par la justice écossaise pour «raisons humanitaires».

Pour l'occasion, Seif el-Islam avait abandonné son look de trader branché, costume sombre très près du corps ou jeans de marque. Le futur nouveau «coordinateur des commandements populaires et sociaux» devra faire des efforts vestimentaires et changer quelque peu de style de vie, au moins quand il sera en Libye. Seif el-Islam a au moins deux visages. People mondialisé et homme d'influence international d'un côté, dignitaire tribal aux ambitions nationales de l'autre.

Côté Occident, l'héritier du colonel, diplômé de la London School of Economics, à laquelle il vient de faire un don de 1,5 million de livres, vient d'acheter une maison cossue dans le quartier londonien d'Hampstead Garden, et compte parmi ses proches le prince Andrew, qu'il a invité en Libye. Il est aussi l'invité permanent d'un autre héritier du même âge, Nathaniel de Rothschild, banquier d'affaires et parfois son associé. C'est chez «Nat», dans sa villa de Corfou, que Seif a rencontré discrètement cet été le ministre britannique Peter Mandelson, pour mettre au point les détails de la libération de Megrahi. Le fils du colonel est chez lui dans toutes les maisons de «Nat». Le très snob chroniqueur mondain du très élitiste magazine britannique The Spectator raconte ainsi l'invitation lancée par le jeune Rothschild à une party dans son appartement new-yorkais, dont Seif serait l'un des hôtes d'honneur : «Tu promets d'être gentil avec Kadhafi ? Il n'est pas si méchant que ça… Viens et soit poli. Il y aura de jolies filles…» Le journaliste décrit Seif comme «habillé à la mode, trop noir et trop serré», mais «plutôt amical». La conversation ne dure que le temps pour Seif, en réponse à une question du spécialiste en mondanités, de préciser qu'il soutient le Hamas, le mouvement islamiste palestinien, plutôt que Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne, qui a la faveur d'Israël et des Occidentaux.

Abandon du programme nucléaire
Des déclarations qui détonnent en ces lieux, mais en ce mois de novembre 2008, Seif el-Islam était surtout à New York pour rencontrer des officiels du département d'État, et pour affaires. Il venait d'annoncer que le fonds souverain libyen, doté de près de 100 milliards de dollars, se proposait d'investir aux États-Unis. Homme de confiance et messager officieux de son père, Seif el-Islam est le spécialiste des contacts et des négociations secrètes, reçu à la Maison-Blanche et à l'Élysée comme un ministre des Affaires étrangères bis. Parmi les fils du colonel, il est certainement le mieux équipé pour ces fonctions. Diplômé en architecture à Vienne - il aurait préféré étudier en France mais se vit refuser un visa - puis plus récemment de la London School of Economics, Seif est plus présentable que ses frères Hannibal, habitué de la rubrique des faits divers, amateur de «runs» en Ferrari sur les Champs-Élysées, ou que Saadi, militaire, passionné de football et actionnaire de la Juventus. Ou même que Moatassem, son rival pour la succession, président du Conseil de la sécurité nationale, homme des «services» modérément sophistiqué.

Il est manipulateur, mais avec une certaine franchise dans le regard. Il n'a pas la langue de bois». Guillaume Denoix de Saint-Marc, directeur de l'Association française des victimes du terrorisme.

Depuis des années, Seif el-Islam s'est trouvé au cœur des «marchés» diplomatiques les plus secrets, comme les négociations pour libérer les otages occidentaux d'un groupe islamiste aux Philippines, ou encore les «deals» pour compenser les victimes des deux gros attentats libyens contre des avions de ligne, le Boeing de Lockerbie (1988) et le DC 10 d'UTA (1989). Il fut aussi au cœur du «grand marché» passé entre Kadhafi et les États-Unis, l'abandon du programme nucléaire libyen contre la fin de l'embargo contre Tripoli. Comme à son habitude, il ne résista pas à enfreindre la loi du silence, avec une audace calculée, pour asseoir son statut dans la famille Kadhafi. L'accord, tenu secret, fut révélé en décembre 2003. Mais en 2002, puis en juillet 2003, le fils du colonel décrit les tractations à un témoin privilégié, Guillaume Denoix de Saint-Marc, aujourd'hui directeur de l'Association française des victimes du terrorisme. À l'époque, Saint-Marc, négociait les compensations au nom des victimes de l'attentat. «Il me parlait des conversations avec les Américains avec une telle liberté que je croyais que tout le monde était au courant», se rappelle le Français. Qui ne garde pas un mauvais souvenir de dizaines d'heures passées avec son interlocuteur. «Il est manipulateur, mais avec une certaine franchise dans le regard. Il n'a pas la langue de bois», estime Guillaume de Saint-Marc.

Seif el-Islam Kadhafi aime déstabiliser. Recevant Le Figaro avant la visite de son père en France, il met les pieds dans le plat avec la même manière directe, le regard droit dans les yeux, la diction rapide enchaînant les réponses sans temps mort. Les dignitaires libyens condamnés à perpétuité par contumace à Paris pour l'attentat du DC 10 sont «innocents», affirme-t-il. La Libye «veut un nouveau procès». Si elle a versé des compensations aux victimes, c'est «uniquement pour faire lever l'embargo des Nations unies». Des déclarations en phase avec celles de son père, et à usage local. Après chaque négociation secrète, il part en dérapage contrôlé, jetant les codes diplomatiques aux orties avec un clin d'œil au Libyen de la rue. «Bien sûr qu'il y a eu des accords commerciaux», explique-t-il à la presse après la libération des infirmières bulgares ou celle du prisonnier de Lockerbie, contredisant les versions officielles.

Ce franc-parler semble plaire aux jeunes, pour lesquels il organise des meetings. En Libye, Seif représente à lui seul une société civile inexistante par ailleurs. Dans un cadre toujours très contrôlé par le guide, il incarne le côté libéral du régime, ce qui permet à son père de jouer sur deux registres, répression d'un côté, main tendue et cooptation de l'autre. Dernière «réussite» spectaculaire de Seif : la libération de 88 prisonniers islamistes la semaine dernière, appartenant en partie au Groupe combattant libyen, qui livra une guerre sanglante à Kadhafi en Cyrénaïque dans les années 1990. La prison d'Abou Slim, connue pour ses tortures, sera rasée. Le fils du colonel s'est également rapproché, avec d'évidentes arrière-pensées, du passé monarchique de la Libye. Alors que son père avait chassé le roi Idris en 1969, Seif s'est rendu récemment à l'oasis d'al-Jaghbub, haut lieu de la Senousia, le mouvement politico-religieux qui avait mené le combat contre la colonisation, et dont était issue la royauté. Sur place, Seif el-Islam s'est indigné de l'état d'abandon des mosquées sénousistes et des tombes des grands hommes de la confrérie, détruites par la révolution de son père.

Projet de Constitution
Le fils du guide semble parfois marcher sur une corde raide, sans que l'on sache très bien si elle est tenue ou non par son père. Ces dernières années, Seif el-Islam a fait rédiger par des spécialistes étrangers un projet de Constitution dont on sait qu'il laisserait un rôle symbolique à son géniteur. Ce qui entraîna une levée de boucliers de la part de la «vieille garde» des Comités révolutionnaires. L'entourage du fils du colonel n'en fait pas mystère : né avant la prise du pouvoir par son père, Seif veut faire de la Libye un pays moderne et ouvert à l'Occident, sans nécessairement instaurer la démocratie.

Il y a un an, Seif annonce qu'il quitte une vie politique à laquelle il était censé ne pas participer. Il «n'interviendra plus dans les affaires de l'État». Nombre d'observateurs, hormis quelques diplomates mieux informés, annoncent alors la mort politique de Seif et la victoire de Moatassem, reçu à Washington, le cheveu long et vêtu d'un scintillant costume de soie marron, par Hillary Clinton. L'annonce de sa nomination par le colonel change la donne. D'autant plus que Mouammar Kadhafi aurait déclaré vouloir «se consacrer à l'Afrique». Mais le vieux renard n'a sans doute pas dit son dernier mot. S'il est intronisé, Seif sera désormais exposé. En Libye, ce n'est pas toujours un avantage.
Pierre Prier

lundi 19 octobre 2009

FOCUS 89 en het Festival van de Filosofie 2009

FOCUS 89
en het Festival van de Filosofie 2009

vieren de val van de Berlijnse muur, 20 jaar geleden, met een eerbetoon aan het nieuwe Europa.
van 9 tot 14 november 2009 - ontmoetingen/debatten en films in Flagey.
Hugo de Greef, Andrei Tarnea, Elisabetta Margiotta Nervi en Anna Luyten stellen u graag het programma voor, op donderdag 22 oktober
om 10u30 in
Flagey (Studio 2).

Meer info:

Flagey, Heilig Kruisplein, 1050 Brussel
Hilde De Visscher, hilde.de.visscher@flagey.be, t 02 641 10 13, gsm 0472 56 57 94 - www.flagey.be

Festival van de Filosofie: festival@festivalfilosofie.be
EUNIC-Brussels / Focus 89: Barbara Van Lombeek, missinglink@skynet.be, gsm 0486 54 64 80 - www.eunic-brussels.eu / www.focus89.be

Le jazzman Miles Davis s'expose à la Cité de la Musique

Il y a 60 ans, Miles Davis venait pour la première fois à Paris, et il y a 50 ans, il sortait Kind Of Blue, son chef d’œuvre d’album. Pour célébrer ces dates anniversaires, la Cité de la Musique ouvre ses portes à partir du 16 octobre à l’exposition We Want Miles.

L’exposition reprend les grandes étapes de la carrière du trompettiste, marquée par le talent, les rencontres qu’il a provoquées lui-même et ses positions quasi-révolutionnaires face aux médias. Divisée en huit parties, comme autant d’étapes successives de sa vie, la Cité de la musique présente plusieurs partitions manuscrites, quelques uns de ses instruments, mais aussi des photos et des costumes de scène : nombreux de ses objets n’ont encore jamais été présentés au public.

Si les fans seront comblés par ces exclusivités, les néophytes ne sont pas en reste : grâce à une scénographie particulièrement soignée, qui permet notamment d’écouter des albums, de voir des extraits de concerts et d’interview, l’immersion dans l’univers de Miles Davis est complète. Fluctuat vous propose en exclusivité et avant l’heure une visite guidée en vidéo par le commissaire de l’expo, Vincent Bessières, histoire de vous mettre l’eau à la bouche.
Fluctuat Musique

Ruimte voor school en woningen in Noordwijk

Project Simons-Antwerpse-Nicolay-Frontispies © Stad Brussel / brussel.be

Brussel-Stad - Een school, een crèche en nieuwe woningen. De stad Brussel gaat een terrein van 10.200 vierkante meter in de Noordwijk volledig ombouwen. Dat is goed nieuws voor de Franstalige basisschool van de Helihaven die er een nieuw onderkomen krijgt.

De basisschool van de Helihaven ligt momenteel verspreid over twee locaties; aan de Nicolaystraat (192 leerlingen) en aan de Helihavenlaan (132 leerlingen). Op het nieuwe terrein tussen de Simonsstraat, Frontispiesstraat en de Nicolaystraat komen de scholen nu samen.

De school krijgt er twee gebouwen. In een eerste gebouw komt de kleuterschool met plaats voor tweehonderd kinderen. Het tweede gebouw omvat de uitbreiding van de bestaande basisschool. Het biedt plaats aan de leerlingen van het eerste en twee leerjaar. Daarnaast krijgt de school op de nieuwe site ook een nieuwe sportzaal. Het bestaande gebouw aan de Nicolaystraat tot slot wordt volledig verbouwd en zal plaats bieden aan de leerlingen van de tweede en derde graad.

Wooneenheden
Op de site is ook plaats voorzien voor de bouw van 51 studio’s en appartementen. Twee daarvan zullen volledig aangepast zijn voor mensen met een handicap.

Tot slot voorziet de stad Brussel in het project ook een lokaal waar de raadplegingen voor baby’s en kinderen van zowel de Franstalige ONE als het Nederlandstalige Kind en Gezin kunnen plaatsvinden.

Brussels schepen voor Stadseigendommen, Mohamed Ouriaghli (PS) zal het project uitwerken met de schepenen Faouzia Hariche (PS, Openbaar Onderwijs) en Chantal Noël (CDH, Gezin, Kleuters en Peuters, Crèches). Aan het project hangt een prijskaartje van 20,4 miljoen euro.
(BDW)

dimanche 18 octobre 2009

Les Etats-Unis ont toujours su rectifier leurs erreurs»

Expert en stratégie, tant dans les livres que sur le terrain des conflits, Gérard Chaliand analyse la politique étrangère d’Obama tout récent Nobel de la paix.

Gérard Chaliand est un expert unique en son genre. Spécialiste de stratégie et de géopolitique, auteur de nombreux ouvrages dont l’Anthologie mondiale de la stratégie (Robert Laffont) ou le Nouvel Art de la guerre (Pocket), il est aussi une sorte d’aventurier qui a parcouru le monde et ses conflits. Né en 1934, ni journaliste, ni universitaire, il est un observateur impliqué. «J’ai, bien sûr, comme tous ceux qui se passionnent pour les problèmes de stratégie, beaucoup lu, dit-il, mais le fait d’avoir passé des années dans des guérillas ou des zones de guerre, sur quatre continents, c’est-à-dire d’avoir un rapport concret sur les conflits armés, permet de mieux évaluer la dynamique d’une situation. Des erreurs de jugement sont toujours possibles, mais rien ne remplace, à mes yeux, ce savoir de la peau qui, joint à une capacité d’analyse, permet une évaluation qui échappe aux vérités proclamées du moment. La connaissance intime du terrain est irremplaçable.» Son expérience du terrain démarra en Guinée-Bissau, dans les années 60, aux côtés du leader indépendantiste Samora Machel et, après maintes étapes (Vietnam, Colombie, Erythrée, Kurdistan…), elle se poursuit aujourd’hui en Afghanistan, où il a créé un centre de géopolitique. Il travaille actuellement à la rédaction de ses mémoires.

Que pensez-vous de l’attribution du prix Nobel de la paix à Barack Obama ?
Il encourage des intentions qui ne manqueront pas d’être partiellement déçues. Le prix a été attribué autant aux Etats-Unis qu’à Obama : son élection à la Maison Blanche rappelle cette «virginité historique perpétuellement renouvelée des Etats-Unis», dont parlait le politologue Stanley Hoffmann. Le Nobel salue une politique qui renvoie aux traditions les plus généreuses du wilsonisme [en référence au président Woodrow Wilson, inspirateur des traités de paix après la Première Guerre mondiale].

Obama a-t-il, selon vous, une véritable stratégie internationale, en rupture avec les années Bush ?
Au terme de moins d’une année de pouvoir, on mesure, une fois de plus, le hiatus entre ce qui est annoncé, même de bonne foi, et ce qu’il est possible de réaliser, compte tenu de multiples entraves. On sait ce qu’a voulu Barack Obama. On ignore où il va sinon vers une multiplication des difficultés. Sa politique étrangère consiste, jusqu’ici, à restaurer une image des Etats-Unis mise à mal par George W. Bush et son projet de remodeler le grand Moyen-Orient. Celui-ci, contrairement aux prévisions des néoconservateurs, a été mené si maladroitement durant le premier mandat que le président a dû l’infléchir avant la fin du second. Les Etats-Unis ont toujours su, mieux que d’autres, rectifier leurs erreurs. La politique étrangère de Barack Obama entend redonner à la diplomatie la place qui est la sienne, se dégager de l’Irak, trouver si possible, une issue négociée à l’égard de l’Iran et obtenir un gel des implantations en Cisjordanie, afin de favoriser la création d’un Etat palestinien. En marge d’autres dossiers (Corée du Nord, Russie, Otan, Chine, etc.), Barack Obama s’est engagé sur celui de l’Afghanistan de façon prioritaire et la crédibilité de sa politique étrangère en dépend.

L’Amérique peut-elle gagner la guerre d’Afghanistan ?
Il n’y a pas de perspective de victoire, mais d’une non-victoire décente. L’Afghanistan a été la victime collatérale de la guerre d’Irak. Adossés au sanctuaire pakistanais, les talibans ont, durant plusieurs années, profité, au sud et à l’est du pays, du vide administratif laissé par un gouvernement et des alliés initialement soucieux de sécuriser Kaboul, les villes principales et les grands axes routiers. La nouvelle stratégie américaine (limiter les bombardements aériens, occuper le terrain, apporter sécurité et amélioration économique aux populations) est cohérente, mais débute avec sept ans de retard, dans un contexte largement dégradé. Elle est bridée par les ambiguïtés pakistanaises. Par ailleurs, elle nécessiterait davantage de troupes (l’Irak en a deux fois plus pour un terrain infiniment moins difficile) et se trouve handicapée par une opinion publique américaine de plus en plus hostile à cet engagement.

La nouvelle administration est victime de la lassitude de l’opinion publique après des années de guerre en Irak qui ont durement malmené l’image - je pense à Abu Graïb - que les Etats-Unis se font d’eux-mêmes. L’afghanisation de la guerre passe par la mise en place d’un gouvernement qui ne soit pas corrompu et inefficace. Le déroulement des élections et les alliances tactiques, avec d’anciens chefs de guerre, contractées par Hamid Karzaï, augurent mal de l’avenir. On peut augmenter le nombre de soldats de l’armée afghane, mais on ne peut pas, à terme, assurer la survie d’un régime pour lequel une armée n’a pas envie de risquer de mourir. C’est le seul parallèle pertinent, sur la durée, avec le Vietnam : le régime de Saigon, une fois les Américains partis, ne valait pas qu’on se batte pour lui. Cela dit, la plus mauvaise solution serait un retrait à court terme. Mais, en Afghanistan, les étrangers ne sont bienvenus que s’ils sont de passage et s’ils apportent des changements tangibles.

Avec le succès en Irak du «surge» (le renfort militaire entamé début 2007), Obama a hérité d’une situation qui lui permet de retirer ses troupes. Comment voyez-vous l’évolution de la situation ?
Le retrait américain d’Irak, annoncé pour fin 2011, laisse un peu plus de deux années pour déboucher sur un Irak à peu près stable. On en est loin. Les attentats, depuis l’effacement des troupes américaines, se sont intensifiés et ont pour but de discréditer le Premier ministre, Nouri al-Maliki, qui avait fait du retour à la sécurité, son cheval de bataille. Il n’aborde pas dans les meilleures conditions les élections de janvier. Cependant, il est probable que celles-ci seront truquées. Rien, en somme, n’est encore réglé. Ni l’absorption dans l’appareil d’Etat des quelque 100 000 membres sunnites des «Awakening Councils» qui avaient naguère lutté contre les djihadistes d’Al-Qaeda, ni l’éventuel partage des bénéfices des hydrocarbures, ni les rapports avec les autres partis chiites ou avec les sunnites en général. L’avenir immédiat de l’Irak est grevé de conflits plus ou moins latents.

L’un des problèmes les plus sérieux est celui de Kirkouk et de l’assiette territoriale de l’autonomie du Kurdistan d’Irak. La tentation de faire l’unité circonstancielle des Arabes contre les Kurdes est présente. Les ingérences étrangères, plus ou moins indirectes de l’Iran et de la Syrie d’une part et de l’Arabie Saoudite de l’autre, grèvent aussi l’avenir. Le véritable bilan de l’Irak, comme de l’Afghanistan, consiste à reconnaître qu’il faut, pour des Occidentaux, éviter chaque fois qu’il est possible, de s’engager dans une situation impliquant un conflit irrégulier. La marge de manœuvre est étroite, avec des opinions publiques qui veulent des résultats rapides et estiment qu’environ 5 000 morts en sept ans pour deux conflits à la fois est excessif, alors que les victimes locales se chiffrent, elles, sans doute au-dessus du quart de million.

Le dossier le plus délicat n’est-il pas l’Iran, surtout avec le maintien d’Ahmadinejad au pouvoir ?
L’Iran est un dossier épineux pour Barack Obama qui, avec raison, cherche une issue négociée à la crise du nucléaire iranien. L’arme nucléaire aurait l’avantage de sanctuariser l’Iran et le désavantage de priver Israël du monopole de la bombe au Moyen-Orient. Tout semble pousser progressivement le président américain à augmenter la pression en matière de sanctions, tandis que l’Iran cherche à gagner du temps. Pour que cette diplomatie coercitive ait une chance d’aboutir dans des délais raisonnables - le facteur temps est ici important -, les Etats-Unis ont besoin non seulement de leurs alliés de l’Otan, ce qui est acquis, mais de la coopération de la Russie et de la Chine. Or, ils apparaissent réticents à appuyer la politique de sanctions souhaitée par Washington. En renonçant à mettre en œuvre le projet de bouclier antimissiles en Pologne et en République tchèque, Barack Obama a pris une décision destinée à améliorer les relations avec la Russie qui, de son côté, plus ou moins discrètement, pèse sur l’Iran. Aussi, le fait d’accepter l’inspection - partielle ? - de ses sites nucléaires par l’Iran est-il à mettre actuellement au crédit de Barack Obama.

Le discours d’Obama au Caire à destination de l’islam a marqué les esprits. Faut-il s’attendre à un infléchissement sérieux dans le conflit entre Israël et les Palestiniens ?
A l’égard du monde musulman, le discours de Barak Obama constitue une rupture nette avec les années Bush. Ses résultats concrets se mesureront entre autres à sa capacité de faire pression sur Israël en ce qui concerne le gel des implantations. Mais, comme en Afghanistan, Obama arrive bien tard. Le dernier président américain qui se trouvait dans une situation favorable pour agir était Bill Clinton, lorsque survint l’affaire Levinsky… Aujourd’hui, les chances d’aboutir à la création d’un Etat palestinien, compte tenu du développement des colonies juives, semblent très minces. Les implantations vont faire un bond en avant suivi d’un gel provisoire sur une période limitée, avant une reprise probable.

La division du mouvement national palestinien - dont une aile refuse de reconnaître l’évidence de la réalité de l’Etat d’Israël et dont l’autre, notoirement corrompue, n’a ni la volonté ni les moyens de contraindre le gouvernement israélien à négocier - est pathétique. Profitant, depuis des décennies, des erreurs stratégiques des dirigeants palestiniens, les tenants israéliens de l’expansion territoriale ont mieux mis à profit le temps, aidés, aux Etats-Unis, par un puissant appui pro-israélien. Le gouvernement israélien n’a qu’à sembler céder, en attendant un inévitable affaiblissement d’Obama. Les moyens de faire pression sur Israël, déjà très limités, seront surtout verbaux, tandis que d’autres dossiers vont requérir l’attention de Washington.

L’émergence de la Chine et de l’Inde, le retour de la Russie modifient la géopolitique mondiale. L’Europe ne semble pas la priorité d’Obama. Qu’en est-il ?
Hier, le Japon se contentait d’être le seul membre d’honneur du club des Occidentaux. Ce temps est révolu. L’émergence de la Chine, tout particulièrement, provoque, à terme, un nouvel équilibre. Aussi n’est-il pas étonnant que Barack Obama se soucie davantage de l’Asie-Pacifique en pleine mutation - une zone que nos médias, hélas, couvrent à peine - plutôt que de ses alliés européens. L’Europe, d’ailleurs, avec l’extension de l’Otan et ce qui a été grignoté à la périphérie de l’ex-URSS, est le grand succès de l’ère Bush. Les relations avec la Russie, sur la défensive, jusqu’à l’intervention intempestive du président géorgien durant l’été 2008, ne peuvent être qu’ambivalentes. Le projet de mordre sur la périphérie de celle-ci (le «proche étranger» des Russes) est toujours à l’ordre du jour. Partenaire partielle, concurrente, alliée circonstancielle, la Russie, pour Washington reste rivale, sans être ennemie.

Peut-on encore parler d’hyperpuissance, comme le faisait Hubert Védrine, à propos des Etats-Unis ?
La présidence de Barack Obama, malheureusement pour lui, vient à un moment difficile, celui du recul relatif des Etats-Unis, dû en partie à la politique financière et économique suivie depuis la chute de l’Union soviétique. Le zénith de la puissance politique des Etats-Unis a été atteint par deux fois : au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Etats-Unis détenaient 45 % de la production industrielle mondiale et disposaient seuls du feu nucléaire. Une seconde fois en 1989-2007, après l’effondrement de l’URSS. Malgré la crise et leur endettement, les Etats-Unis continuent d’occuper la première place. Mais en dehors de la dimension militaire, ils ont amorcé leur déclin relatif.

Obama rêve d’un monde sans armes nucléaires. Qu’en pensez-vous ?
C’est une utopie. La perspective d’être sanctuarisé, grâce à la possession d’armes nucléaires, est la meilleure garantie de la sécurité. On voit mal un Etat puissant, ou menacé dans son existence même, y renoncer. Une réduction des armements des deux grandes puissances nucléaires est, elle, possible et souhaitable.

Croyez-vous que nous allions vers un monde dominé par les Etats-Unis et la Chine ?
Un duopole Etats-Unis-Chine a été envisagé par Zbigniew Brzezinski, l’ancien conseiller pour la sécurité nationale de Jimmy Carter. Ce duopole serait fondé sur l’interdépendance économico-financière qui lie les deux pays.

Même si ce duopole n’est pas institutionnalisé, il fonctionne aujourd’hui de facto. Les deux géants ont besoin l’un de l’autre : l’un comme consommateur, l’autre comme épargnant. Les liquidités financières chinoises sont placées en dette publique américaine. Mais cette alliance est-elle faite pour durer ? On peut en douter sérieusement. Chacun des partenaires circonstanciels cherchant à tirer un maximum d’avantages afin de renforcer sa position.