jeudi 15 octobre 2009

Op expeditie door Sint-Gillis in De Pianofabriek

Sint-Gillis - Grootsteedse problemen zouden doen vergeten dat er ook nog eilandjes met positieve verhalen zijn. In De Pianofabriek kunt u tot zondag gaan luisteren hoe welluidend diversiteit kan klinken.

“Verder gaan dan de klassieke uitnodigingsbrief naar de buurtbewoners”: daar was het De Pianofabriek om te doen, laat Joachim Ben Yakoub weten. “We willen de verbeelding van de buurt prikkelen en een creatieve samenleving bevorderen. De resultaten zijn samengebracht in de tentoonstelling Expeditie Saint-Gilles/Expédition Sint-Gillis . Nu wachten we ongeduldig op de reacties van de bezoekers om met de tweede fase te beginnen: onze eigen kijk verder nuanceren en anderen nog meer betrekken in het verbeelden van het samenleven.”

Ben Yakoub is tevreden over het al afgelegde parcours: “De vijf deelprojecten (zie hieronder) bereikten samen een tachtigtal bewoners. Al deze mensen hebben een verschillende leeftijd, origine, economische situatie. Toch is de belangrijkste conclusie dat er meer gelijkenissen dan verschillen zijn.”

Ben Yakoub gewaagt zelfs van een ‘identiteit van de Sint-Gillenaar’: “Hij/zij kan omschreven worden als iemand die diversiteit omarmt. Hoewel niet iedereen dezelfde taal spreekt, is wederzijds begrip mogelijk. Het uiten en interpreteren van gevoelens is hier een mooi voorbeeld van. Veel mensen zijn nu eenmaal op zoek naar een ander, simpeler, natuurlijker leven. Brol zorgt blijkbaar niet automatisch voor meer lol. Stadskinderen beleven vooral plezier aan de zonsondergang vanuit hun kamer, fietsen, de huiskatten,... We hebben geprobeerd om gelukkige en ongelukkige herinneringen te kwantificeren om in de toekomst het geluk in Sint-Gillis te maximaliseren.”

Deze expo gaat niet klassiek op reis: “Het is niet de bedoeling dat we onze expeditie gaan esthetiseren en overplaatsen naar andere culturele centra. Misschien moeten we er wel mee naar de bakker, de mensen thuis, de wasserette of op café?”

Phonorama. Zes nieuwkomers gaan samen met Aifoon, Bon en het OCMW van Sint-Gillis in filmpjes op zoek naar hoe zij hun nieuwe stad kunnen ‘verklanken’. Ze werkten over de taalbarrières heen.
Minder brol, meer lol? Deelnemers van het videoatelier van CitaDelle en de vrouwenwerking van De Pianofabriek spraken willekeurige voorbijgangers aan over “wat dingen met hen doen.”
Le Bureau d’Études Poétiques des Af faires Inutiles brengt tijdens de tentoonstelling het (on)geluk in Sint-Gillis in kaart.
Kidsfabriek. De wijk vanuit kinderper spectief.
Levende portretten. In de foto’s en klankopnamen van onderzoeksfotograaf Piet Vandesompele geurt het naar de huiselijkheid bij de buren.

De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis, 02-541.01.70
van 10 tot 18 oktober 2009, van 14.00 tot 18.00 uur

Aucun commentaire: