mercredi 21 octobre 2009

'Reorganisatie Brusselse politie dringt zich op

Charles Picqué, minister-president van een moeilijk Gewest: "Het veiligheidsdebat is een van de belangrijkste in een democratie." © Ivan Put

Brussel - “De rellen in Molenbeek hebben aangetoond dat een debat over de organisatie van de Brusselse politie onontbeerlijk is,” zegt minister-president Charles Picqué (PS) in zijn politieke rentree-interview met BDW.

D e rellen in Sint-Jans-Molenbeek hebben hun sporen nagelaten bij minister-president Charles Picqué. Hij ziet twee belangrijke keerpunten in de veiligheidsproblemen in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Het eerste scharniermoment waren de rellen tussen allochtonen en Anderlecht-supporters in Anderlecht in mei 2008. Rond het Sint-Guidoplein werd toen een ware veldslag geleverd, de politie pakte meer dan tweehonderd relschoppers op. “Beide partijen gebruikten toen voor het eerst een uitgesproken racistisch discours,” zegt de minister-president. “De Anderlecht-supporters werden uitgejouwd voor sales Flamands. Het ging toen om meer dan een gewone schermutseling. Volgens mij was dit een nieuw element in de spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Brussel.”

De tweede wending zijn volgens Picqué de rellen in Molenbeek van vorige maand. “Het was de eerste keer dat de politie de situatie niet meer onder controle had,” zegt hij. “We hebben daar bijna een volksopstand tegen de politie gezien. De bevolking kwam misdadigers te hulp. Dat soort negatieve solidariteit is ook al een primeur. Oproerkraaiers stoken daar jongeren op om de politie te beletten nog in de wijk te komen.”

Reorganisatie van Brusselse politie dringt zich op
De politieke conclusies die Picqué uit de gebeurtenissen van het voorbije jaar trekt, zijn opzienbarend. Er moet een permanente politiereserve komen die kan inspringen bij zware onlusten; besparingen op het politiepersoneel zijn uit den boze, en er is een betere sociale mix in de probleemwijken nodig. En vooral wil Picqué een drastische reorganisatie van de Brusselse politie. Hij vindt dat de huidige werking, met zes politiezones, gebrekkig is.

De minister-president wil een politie met twee niveaus: een gemeentelijk en een gewestelijk niveau. Zo kan de politie volgens hem beter het contact met de bevolking onderhouden, terwijl ze ook de slagkracht krijgt om met incidenten zoals die in Molenbeek om te gaan. Een een gemaakte zone, zoals sommigen in Vlaanderen bepleiten, vindt Picqué een flater.

Naast de politiereorganisatie wil hij in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan, dat de doelstellingen en prioriteiten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastlegt, een luik over politie en veiligheid.
(Jelle Couder, Danny Vileyn)

Aucun commentaire: