jeudi 1 octobre 2009

Yamila Idrissi: 'Luckas zegt wat wij al jaren vragen'

Brussel - Vlaams parlementslid Yamila Idrissi (sp.a) is het fundamenteel eens met Luckas Vander Taelen en zijn snoeiharde kritiek op allochtone jongeren. "Alleen is het een beetje vreemd uit de mond van een ex-schepen."

"Luckas Vander Taelen zegt (in zijn opiniebijdrag in De Standaard, nvdr) eindelijk wat wij als sp.a al jaaren vragen: dat de excessen ook daadwerkelijk worden aangepakt", zegt Idrissi in een telefonische reactie aan brusselnieuws.be.
"De overheid moet echte grenzen stellen, veel duidelijker dan nu het geval is."

Idrissi heeft meteen ook een paar kanttekeningen bij het stuk van Vander Taelen. "Hij is toch verschillende jaren schepen geweest, niet alleen van Nederlandstalige aangelegenheden maar ook van cultuur. Dan kan je toch ook iets doen om dit soort toestanden aan te pakken."

Het Vlaams parlementslid hoopt ook dat Vander Taelen er nu in slaagt om de rest van zijn partij van zijn visie te overtuigen.

Tegelijk heeft Idrissi ook een waarschuwing in petto. "Inhoudelijk ben ik het eens met hem, maar we moeten ook oppassen dat we niet in allochtonenbashing vervallen. Zijn opiniebijdrage dreigt wel in die richting te ontsporen. Het past in een stroom van berichten de voorbije weken die vooral het kommer en kwel-gehalte onderstrepen."

Idrissi vraagt dan ook om tegelijk in dialoog te treden met de jongeren in kwestie. "Kritiek geven is goed, maar je komt best ook met oplossingen af."
(Brussel Deze Week)

Aucun commentaire: