mardi 29 décembre 2009

Arau eist betere bescherming van Brussels patrimonium

Dit huis aan de Baksteenkaai staat al jaren te verkommeren © ARAU

Brussel-Stad - De actiegroep Arau eist dat zowel de Stad Brussel als het Brussels Gewest werk maken van de restauratie en de onteigening van een verloederd beschermd erfgoed op de Vismarkt. Arau spreekt van 'plundering van het patrimonium'.

Het gaat om een beschermd erfgoed uit de zeventiende eeuw, gevestigd op de Vismarkt achter het Winterpret-parcours. Dat dit patrimonium door de eigenaar, het Brussels Gewest en de Stad Brussel, al vijftien jaar aan haar lot wordt overgelaten, vindt Aurau niet kunnen.

"Er wordt zoveel geïnvesteerd in de kerstmarkt. Als de Stad Brussel evenveel geld en energie zou steken in de bescherming van haar patrimonium, zou Winterpret plaatsvinden in een historisch kader dat het hele gebeuren waardig is."

Arau heeft in het verleden meermaals oproepen gedaan om stadskankers in Brussel onder de aandacht te brengen. "Ondanks het herhaaldelijk aandringen, deden overheden en de eigenaar bitter weinig om het patrimonium te redden," zegt Arau in De Standaard.

Naast de eis tot restauratie van het gebouw en de onteigening ervan, wil de actiegroep ook de wetgeving rond leegstand uitvoeren. De regering kan dan eigenaars die hun pand verwaarlozen een boete opleggen of gerechtelijk dwingen om renovatiewerken uit te voeren. "Deze maatregelen bestaan al, maar blijven tot vandaag te veel dode letter," legt Arau uit.
(Brussel Deze Week)

Aucun commentaire: