vendredi 19 mars 2010

Brussel Metropolitan Region is onthoofd

De Brussels Metropolitan Region ©

Brussel - Sinds eind 2009 is de Brussels Metropolitan Region (BMR) stuurloos. Topman Ian Morsomme werd al na zes maanden bedankt voor bewezen diensten.

De BMR staat voor één economische ruimte, over de gewestgrenzen heen, met Brussel als centrum. Het platform werd in de zomer van 2009 boven de doopvont gehouden door de verschillende patronale organisaties (Beci, Voka, UWE en VBO).

Concrete resultaten leverde de BMR nog niet op maar het is niet daarom dat topman Ian Morsomme moest gaan. "Waarom ik ontslagen ben, weet ik niet," zegt de voormalige headhunter in Le Soir. "Ik heb alleen een aangetekende brief gekregen."

De BMR is tot nu toe niet veel meer dan een lege doos. "Het begon met goede intenties en ik geloof nog altijd in het uitgangspunt maar de BMR heeft geen eigen personeel en slechts een budget van 600.000 euro. De Londense variant beschikt elk jaar over 7 miljoen euro."

Volgens Morsomme is er een gebrek aan politieke wil en hebben de gewestelijke patronale organisaties elk hun eigen agenda. "Vooral in Wallonië gelooft men niet in het project."

WERKGEVERS MOBILISEREN VOOR GROOT BRUSSEL
Het enge korset van het Brussels gewest is funest voor zijn economische ontwikkeling. Dat vinden werkgeversorganisaties op alle niveaus. Ze lanceren het platform 'Brussels Metropolitan Region' en pleiten voor één grootstedelijke ruimte met drie miljoen inwoners. Bekijk hier de kaart in detail.

De werkgeversorganisaties Voka (Vlaanderen), UWE (Wallonië), Beci (Brussel) en het VBO (federaal) stellen de oprichting voor van een grootstedelijke regio voor, die bijna het hele oude Brabant omvat. Dat schrijft Le Soir.

In dat gebied moeten een veertigtal maatregelen worden doorgevoerd, die focussen op drie assen: versterken van het internationaal karakter van het gebied, de ontwikkeling van sterke economische niches zoals de financiële diensten en de promotie van vernieuwing en cultuur.

Een Guggenheim voor Brussel
Concreet denken de werkgevers onder meer aan het creëren van een een Bilbao-Guggenheimeffect door het oprichten van een architecturale en culturele trekpleister van formaat.

Eveneens op het verlanglijstje van de ondernemingen: de organisatie van een evenement op wereldschaal genre het wereldkampioenschap voetbal.

De werkgeversorganisaties vertrekken bij de vaststelling dat het Brussels gewest veel kleiner is dan de economische ruimte waar het het hart van vormt. Op zich is dat niet zo bijzonder, tal van Europese hoofdsteden bevinden zich in een gelijkaardige situatie.

In tegenstelling tot die steden slaagt het Brussels gewest er volgens de werkgevers echter nauwelijks in om efficiënte samenwerkingsakkoorden te sluiten met de omliggende gewesten, die de administratieve beperking verzachten. En dat heeft dan weer met de complexe Belgische staatsstructuur te maken.

'Zo kan het niet verder'
"De Belgische ondernemingen hebben het economisch belang van Brussel begrepen", zegt Karel Lowette, voorzitter van Voka-Brussel in Le Soir. "Wanneer ze naar het buitenland gaan, voelen ze de het belang van die stad en hun waarde voor hen. En ze hebben het gevoel dat de economische motor op fiscaal en wetgevend vlak afgeremd wordt door dat ingewikkelde België waar alle normen in drievoud bestaan. Dus zeggen de ondernemingen aan de overheid: 'Zo kan het niet verder.'

Eén van de redenen die de ondernemingen tot handelen heeft aangezet is de politieke crisis van 2007 en het Belgische imagoverlies dat daarmee gepaard ging. "We voelden de anti-Belgische lobby groeien en de VS begonnen bijvoorbeeld vragen te stellen bij de aanwezigheid van de NAVO in Brussel", zegt Emmanuel van Innis van Beci.


ARAU:'BRUSSELS METROPOLITAN REGION IS EEN GEVAAR VOOR BRUSSEL'
Brussel - De 'Brussels Metropolitan Region' heeft meer weg van holle marketing dan van doordachte stedelijke ontwikkeling. Ook zou het een bedreiging zijn voor Brussel als regio. Dat zegt 'Atelier de Recherche et d'Action Urbaines' (Arau) in een nieuwe analyse. [2 reacties]

Het concept 'Brussels Metropolitan Region' (BMR) is een platform opgericht door de Belgische werkgevers met de bedoeling het Brussels Gewest, Halle-Vilvoorde en Waals-Brabant uit te roepen tot één economische hoofdstad, op gelijke voet met andere Europese grootsteden.

Vandaag is Brussel het administratieve centrum van Europa. Met de BMR willen werkgeversorganisaties ervoor zorgen dat Brussel ook het culturele en economische hart van Europa wordt. Ze ontwikkelden een actieplan om dat over de volgende tien jaar te verwezenlijken.

Manke economische analyse
Maar dat actieplan laat heel wat te wensen over, zegt Arau vandaag.

Ten eerste zou het gebaseerd zijn op een incorrecte economische analyse van de Brusselse situatie. Brussel wordt vergeleken met andere Europese grootsteden en moet ermee concurreren, terwijl er met de eigenheid van onze hoofdstad helemaal geen rekening gehouden wordt. Het gaat hier volgens Aura om blindelings "knippen en plakken".

Een belangrijke pijnpunt voor Aura is ook dat de BMR er vooral is om van Brussel een trekpleister te maken voor buitenlandse investeerders en toeristen. Op die manier is de stad er meer voor haar gebruikers dan voor haar bewoners.

Holle marketing
Ook vinden ze bij Aura dat de Brussels Metropolitan Region maar een hol marketingconcept is: "De hoofdstad wordt gezien als een decor, een vitrine voor de rest van het land. In deze doorgedreven economische visie is er geen plaats voor het sociale aspect van de hoofdstad. Het hele ding is een verpakking zonder inhoud.", zegt het rapport van Arau.

Ten slotte zou de BMR nog een gevaar zijn voor de Brusselse Regio. "Het BMR-concept ontkent het bestaan van Brussel als regio op een politiek vlak. Het verzwakt Brussel en maakt van de regio een vogel voor de kat."

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
Que cherchent à nous dire les organisations patronales belges? Que Bruxelles étouffe dans son corset administratif. Ce carcan imposé par le politique entrave la bonne marche des affaires et contrarie le développement économique de la capitale. Leur plateforme 'Brussels Metropolitan Region' plaide pour la création d’une vaste espace citadin de trois millions d’habitants, autrement dit, ils sont partisans d’un élargissement de la région Bruxelles capitale correspondant grosso modo à l’ancienne province du Brabant .

En outre ils proposent de renforcer le caractère international de Bruxelles ; le développement de «niches économiques» et la promotion de la dimension culturelle de Bruxelles (création d’un bâtiment phare sur le modèle du Guggenheim qui fait désormais la gloire de Bilbao.

Une coopération beaucoup plus étroite et de véritables synergies devraient être mises en place avec les communes d’au delà des 19 entités bruxelloises. Et ce pour des raisons d’efficacité : 'Zo kan het niet verder'.

Autrement dit, il faut donner à Bruxelles des atouts pour lutter contre la concurrence d’autres métropoles à commencer par la très dynamique région de Lille. Bruxelles est en effet le moteur économique et fiscal de la Belgique. Bruxelles a une valeur ajoutée pour la Flandre comme pour la Wallonie.

Certes Bruxelles est la capitale administrative de l’Europe. BMV rêve qu’elle devienne également sa capitale économique et sa capitale culturelle. Mais voilà que depuis l'an dernier son président a été remercié. Qu'est-ce à dire?

BRUSSELS METROPOLITAN REGION
Quand la société civile se confronte à la politique, ça donne ça : La Brussel Metropolitan Region. Attention, il ne s’agit nullement de redéfinir les frontières de la Région Bruxelles capitale mais bien de définir une nouvelle région économique (vous voyez la différence ? c’est évident non …).
Les 4 fédérations des entreprises (Flamande, Bruxelloise, Wallonne et Fédérale) ont fait appel à un bureau d’étude suisse (BAK) pour tenter de dessiner les frontières économique de la capitale. Les différents présidents se sont engagés a ne pas en discuter la réponse. Le résultat est assez intéressant (en anglais). Pour ces Suisses, la BMR comprend Bruxelles capitale, Halle-Vilvoorde et le Brabant Wallon. C’est donc l’ancienne province du Brabant amputée de Louvain .

Pour en arriver à cette conclusion, ils se sont inspirés des autres grandes métropoles européennes, ont analysés les différentes industries clefs de la capitale (dans l’ordre : Business, Banques et assurances, immobilier, …) et différentes évolutions, dont une assez intéressante qui montre que, bien que la richesse s’accroît , le chômage, lui aussi, ne cesse d’augmenter avec le temps et l’évolution démographique (autant à Bruxelles, que dans les deux autres régions). Bref, l’économique prime, et il n’est nullement question ici de communautaire. Cette région verra-t-elle le jour prochainement ? J’en doute, tant il est question ici de bon sens, ce qui manque cruellement à nos dirigeants.

Les patrons se mobilisent pour le Grand-Bruxelles
Les patronats des trois Régions du pays se mobilisent pour dynamiser le développement de la métropole bruxelloise. Ils viennent de mettre sur pied une plateforme commune, la « Brussels Metropolitan Region ».

«Brussels Metropolitan Region»
Voici quelques mois, les organisations patronales de Bruxelles (Beci), de Flandre (Voka) et de Wallonie (UWE), avec l’appui de leur homologue fédérale (la FEB), ont imaginé de s’unir afin que les frontières de la Région bruxelloise ne s’apparentent pas à une muraille économiquement stérile. Le projet s’appuie sur le constat suivant. La métropole bruxelloise ne correspond pas aux limites administratives qui la définissent actuellement. Rien d’exceptionnel. C’est le cas de la plupart des grandes villes du monde. La particularité belge réside dans le cloisonnement qui en découle : alors que dans les autres cités majeures, des liens se tissent entre le cœur et sa périphérie, Bruxelles est littéralement coupée de son hinterland.
Si Bruxelles vit coupée de ses banlieues, économiquement, la ville agit comme un pôle d’attraction dont les bénéfices se font ressentir dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres autour de la Grand-Place. Comme en témoignent les nombreux zonings industriels ou de bureaux qui garnissent les environs de la capitale. Sans oublier les centaines de milliers de navetteurs qui convergent quotidiennement vers les 19 communes – 52 % des 680.000 postes de travail sont occupés par des Wallons ou des Flamands.
La ville présente néanmoins de gros problèmes sociaux : un taux de chômage dépassant les 20 %, quatre des cinq communes les plus pauvres de Belgique sont bruxelloises, etc. Conséquences : les recettes fiscales ne répondent pas aux besoins budgétaires de la cité. Et les injections du pouvoir fédéral sont relativement faibles, comparées à d’autres capitales européennes. Illustration de cette faiblesse : au rythme actuel de croissance du métro bruxellois, près de deux siècles seront nécessaires pour obtenir une densité similaire aux réseaux parisien, londonien, voire madrilène.
Quand le cœur ralentit, le corps faiblit… « Les entrepreneurs flamands ont compris l’intérêt économique de Bruxelles. En allant à l’étranger, ils sentent l’importance de cette ville et sa valeur pour eux. Et ils ont l’impression que fiscalement, légalement, le moteur économique est freiné par cette Belgique complexe où tout est multiplié par trois en termes de normes. Ce sont donc les entreprises qui disent aux autorités : “Ça ne va plus” », explique Karel Lowette. De ce cri patronal est né le BMR. « La crise politique de 2007 a aussi joué, continue Emmanuel van Innis, président du Beci. Les entreprises étaient préoccupées par la détérioration de l’image du pays. On a senti que le lobby anti-belge gonflait et que les Etats-Unis s’interrogeaient sur la présence de l’Otan à Bruxelles. »
Aussi, les organisations patronales ont-elles commandé un rapport au bureau d’études helvétique BAK Basel Economics. Objectifs : déterminer les contours de l’hinterland bruxellois et ébaucher les pistes de développement. « Nous nous étions mis d’accord : nous ne contesterions pas ce qu’ils concluraient », raconte Emmanuel van Innis. Et le bureau suisse a dessiné un BMR qui correspond à l’ancienne province du Brabant, amputée de l’arrondissement de Louvain. Sans répondre à la réalité métropolitaine bruxelloise, le tracé a l’avantage de définir une zone administrativement homogène. Et qui représente un tiers du PIB de la Belgique.
BAK Basel Economics constate que la productivité est particulièrement élevée dans la capitale mais relève surtout que « la BMR évolue lentement vers une “jobless economic growth”. Autrement dit, la croissance économique est principalement générée par une productivité en hausse, mais qui ne génère que peu d’emplois supplémentaires. C’est une mauvaise nouvelle pour une région qui connaît un taux de chômage élevé. »
« Sur base de cette analyse, nous avons constitué des groupes de travail avec la collaboration de 180 chefs d’entreprises », précise Emmanuel van Innis. Des cogitations qui ont livré trois axes de développement pour Bruxelles : le renforcement du pôle international, le développement de niches économiques fortes comme les services financiers, et la promotion de l’innovation et de l’attraction, notamment culturelle. La concrétisation passe par un plan de 40 mesures à mettre en œuvre en une décennie, ainsi que par la création d’une structure permanente. La dernière signature figure désormais sur le document qui conférera une force juridique à cette structure : la « Brussels Metropolitan Region ». Son plus gros défi sera d’exister. Réellement.

Aucun commentaire: