mardi 2 mars 2010

Inkomenskloof tussen Brussel en Vlaanderen nog nooit zo groot

Brussel - De inkomenskloof tussen het Brussels Gewest en de rest van België blijft groeien en bereikt een historisch dieptepunt. Het Brusselse inkomen ligt ondertussen ook een vijfde lager dan dat in Vlaanderen, opnieuw goed voor een record. Amper dertig jaar geleden was de situatie … precies andersom. Dat blijkt uit een analyse van de fiscale inkomens door brusselnieuws.be.

Het gemiddelde inkomen per inwoner van het Brussels Gewest ligt ondertussen al 16 procent onder het nationale gemiddelde, een laagterecord. De gemiddelde Vlaming verdient dan weer zes procent meer dan het nationale gemiddelde. De kloof tussen Brussel en Vlaanderen is met andere woorden al aangegroeid tot 20 procent. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie, die brusselnieuws.be onder de loep nam.

De cijfers, die deze week werden gepubliceerd, zijn gebaseerd op de belastingaangiftes van 2008, die op hun beurt een beeld geven van de inkomens van 2007.

De recente cijfers betekenen een lichte achteruitgang tegenover het jaar voordien, toen de kloof 15 procent bedroeg. Maar de score staat in schril contrast met de toestand in de voorbije decennia. In 1977 (het eerste jaar waarvoor de FOD Economie gegevens ter beschikking stelt) lag het Brusselse inkomen net 18 procent boven het nationale gemiddelde. Het Vlaamse gemiddelde bedroeg toen zelfs twee procent minder dan het Belgische.

Ook de voorbije tien jaar bleef de relatieve Brusselse welvaart zakken. In 1998 scoorde Brussel 8 procent slechter dan het nationale gemiddelde, nu is die kloof dus verdubbeld.

STADSVLUCHT EN MIGRATIE
De aanhoudende trend heeft twee hoofdoorzaken, weet Christian Kesteloot, sociaal geograaf aan de KULeuven en co-auteur van de ‘Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel’.

“Het is nog steeds zo dat stadsbewoners die daar de middelen voor hebben, eigenaar willen worden buiten de stad. Die trend is al aan de gang sinds de jaren ’50-’60, maar die zogenaamde suburbanisatie houdt nog steeds aan. Een tweede oorzaak is dat de nieuwe stadsbewoners die in de plaats komen nu eenmaal voor een groot deel jonge en arme mensen uit het buitenland zijn.”

PENSIOEN
Een blik op de cijfers per gemeente, leert dat zelfs de traditioneel rijke gemeenten in het Gewest achteruit boeren. Het gemiddelde inkomen in Sint-Pieters-Woluwe mag dan nog 14 procent hoger liggen dan het nationale gemiddelde, tien jaar eerder bedroeg die kloof nog 24 procent.

“In de rijke Brusselse gemeenten zie je een ander fenomeen”, weet Kesteloot. “Veel inwoners zijn er wél eigenaar van hun woning en blijven dus ook in de gemeente. Alleen zijn die welvarende inwoners nu steeds vaker op pensioen en zakt hun inkomen daardoor uiteraard.”

AMBITIEUS VOOR OPLEIDING EN WERK
Hoe keer je een trend die ondertussen al decennia aanhoudt? “Gentrificatie, het aantrekken van bewoners uit de middenklasse, lijkt een voor de hand liggende oplossing”, zegt Kesteloot. “Maar gaan schuiven met mensen is niet meteen ideaal. Een echt ambitieus beleid voor opleiding en werk is een veel intelligentere oplossing. Dat beleid is nu te zwak in het Brussels Gewest."

Tenslotte moet je ook durven herverdelen, vindt Kesteloot. "Brussel moet meer middelen krijgen uit het Gemeentefonds. Vlaanderen steigert bij dat soort vragen en heeft het dan al snel over slecht bestuur. Maar eigenlijk is dat naast de kwestie.”
(brusselnieuws.be)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
ENSEIGNEMENT ET FORMATION PLUS EFFICACES !
elon Christian Kesteloot géographe social de la KUL , la migration hors Bruxelles des classes favorisées amorcée dans les années soixante s’intensifie aujourd’hui. Ce phénomène cumulé à celui du rajeunissement de la population bruxelloise par une explosion des naissance dans le croissant pauvre et de l’augmentation de l’immigration venue de l’extérieur accentue le gap financier entre Bruxelles et la Flandre au profit de cette dernière. Solutions ? Toujours pareil : plus de gentrification (installation de « riches » dans des quartier « défavorisés » : construction de lofts dans des ateliers délaissés ou des friches industrielles) et surtout une meilleure gouvernance régionale surtout en matière d’enseignement et de formation professionnelle.

Aucun commentaire: