mercredi 31 mars 2010

Steeds meer hooggeschoolde Nederlandstaligen

Het terras van De Markten op de Oude Graanmarkt, midden in de 'Vlaamse' Dansaertwijk. © Saskia Vanderstichele

Brussel - De stadsvlucht mag de voorbije jaren dan toegenomen zijn, het aantal hooggeschoolde Nederlandstaligen in het Brussels Gewest stijgt wel degelijk. Op vijf jaar tijd groeide die groep met 7 procent. Dat blijkt uit cijfers van VUB-demograaf Didier Willaert, die brusselnieuws.be opvroeg.

Brussel en stadsvlucht, het zijn twee begrippen die al sinds de jaren ‘60 onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Sinds begin de jaren 2000 versnelt de trend bovendien ook nog eens. Vooral jonge gezinnen trekken uit de hoofdstad weg op zoek naar een betaalbare woning en groen.

Uit cijfers van VUB-demograaf Didier Willaert blijkt nu dat het aantal Nederlandstaligen met een diploma hoger onderwijs niet onder die trend lijdt. Tussen 2001 en 2006 - het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn – groeide de groep zelfs aan met 7,2 procent. Opmerkelijk: in diezelfde tijdsspanne nam het aantal Franstalige hooggeschoolden in het Gewest net af met 4,4 procent.

Het totale aantal Franstalige hoger opgeleiden blijft wel fors hoger dan dat van de Nederlandstaligen. Van de totale groep met een Nederlandstalig en/of Franstalig diploma bleek 86,3 in 2001 een Franstalig en 12,3 procent een Nederlandstalig diploma te bezitten. 0,7 procent beschikt over een diploma in de beide talen.

Aantrekkingskracht klopt stadsvlucht
Zijn Nederlandstalige Brusselaars dan minder geneigd de stad te ontvluchten? "Neen, de uitstroom is zelfs sterker bij Nederlandstalige hoger opgeleiden dan bij Franstaligen", weet Willaert. "Maar de aangroei door migratie naar Brussel blijkt bij diezelfde Nederlandstaligen nog groter dan de uitstroom."

De stadsvlucht, tonen de cijfers, blijkt overigens nog steeds een fenomeen van dertigplussers. Brussel blijkt met andere woorden erg populair bij Nederlandstaligen tussen het moment waarop ze hun diploma halen en het klassieke tijdstip voor stadsvlucht.

Dansaert-academici
Hoe groot het aantal Brusselaars met een Nederlandstalig hoger diploma ondertussen is, blijkt ook uit een kaart per wijk die Willaert opmaakte. De illustratie toont hoe de groep vooral goed vertegenwoordigd is binnen de Vijfhoek, in de wijken links van de centrale lanen, de ruime Dansaertwijk zeg maar. Hun aandeel in het totale aantal hooggeschoolden bedraagt er minstens 26 procent. In de meeste wijken ten westen en noorden van de Vijfhoek heeft ten minste 13 procent van de hooggeschoolden een Nederlandstalig diploma. (lees verder onder de kaart)

Kaart: Aandeel Nederlandstaligen in de groep van hooggeschoolden met een Franstalig en/of Nederlandstalig diploma, 2001

De populariteit van de hoofdstad bij Nederlandstalige hooggeschoolden staat in schril contrast met de situatie aan Franstalige kant. Daar vinden hoger gediplomeerden veel minder vaak de weg naar het Gewest. Tegenover die lagere instroom staat wel dat Franstalige hoger geschoolden de hoofdstad minder snel verlaten dan Nederlandstalige.

Cultuur en files
Vanwaar die aantrekkingskracht op Nederlandstalige hooggeschoolden? “De voorbije tien jaar merk je een verandering in de houding die mensen aannemen tegenover de stad”, stelt Patrick Deboosere, eveneens demograaf aan de VUB, vast. “Vroeger trok al wie zich dat kon permitteren naar de Rand. Vandaag zie je dat steeds meer mensen net voor de stad kiezen als ze zich dat kunnen veroorloven.”

Deboosere vermoedt dat het culturele aanbod in Brussel een sleutelrol heeft gespeeld om Nederlandstaligen naar de hoofdstad te lokken. “Daarnaast speelt zeker ook het comfort van een woonplaats in de buurt van het werk een rol. Hoe groter de mobiliteitsknoop, hoe aantrekkelijker een stadswoning”, zegt Deboosere.

Scholen
De demograaf wijst erop dat ook het overheidsbeleid terzake een bocht heeft gemaakt. “Tot in de jaren ’80 werd de stadsvlucht aangemoedigd door steeds verder te verkavelen. Dat is gestopt en heeft plaatsgemaakt voor campagnes die mensen naar de stad moeten halen."

Er is volgens Deboosere dan ook geen reden om aan te nemen dat de groeitrend de voorbije drie jaren zou afgeremd zijn. "Wat de toekomst brengt weten we dan weer niet. Ook dat hangt gedeeltelijk van de overheidsinspanningen af. Voor jonge ouders is de beschikbaarheid en nabijheid van kinderopvang en scholen bijvoorbeeld erg belangrijk."

Aucun commentaire: