samedi 20 mars 2010

Tunnel onder Brussel of tweede Grote Ring?

Brussel - De Vlaamse regering onderzoekt de haalbaarheid van een 15 kilometer lange tunnel onder de hoofdstad en van een tweede, grotere Ring voor transitverkeer. Brussels staatssecretaris Bruno De Lille betreurt dat er geen overleg is geweest met het Brussels Gewest. Volgens minister Grouwels is er wel degelijk overleg en zijn de genoemde alternatieven onhaalbaar.

Het Vlaams Verkeerscentrum werkt momenteel aan een mobiliteitsstudie die de gevolgen van een verbreding van de Ring rond Brussel simuleert. Niets opmerkelijks, de Vlaamse regering gaf immers al meermaals te kennen voor een verbredingsscenario te zijn.

In het kader van die studie worden nu echter ook alternatieven bekeken, bericht De Standaard. Die uitwijkscenario’s worden onderzocht nadat de verbredingsplannen op heel wat kritiek van omwonenden, Brusselse overheden en natuur- en mobiliteitsverenigingen stootten. De verbreding van de Ring zou het aantal rijstroken lokaal tot 17 optrekken.

Een van de meest opmerkelijke pistes betreft een 15 kilometer lange tunnel van de E40 ter hoogte van Groot-Bijgaarden tot in Sint-Stevens-Woluwe, pal onder het Brussels Gewest.

Een tweede ingrijpende piste is de aanleg van een tweede Grote Ring over Aalst, Mechelen en Leuven, die het huidige tracé ontlast. Over de Ring rond Brussel zouden dan hoofdzakelijk voertuigen passeren die ook in het Brusselse moeten zijn. Deze optie was ooit voorzien in het megalomane autosnelwegplan uit 1972.

De studie pikt ook een scenario op dat al jaren regelmatig de kop op steekt: de sluiting van de nooit afgewerkte zuidelijke ring met een ondertunneling van het Zoniënwoud.

Brussels minister van Vervoer Grouwels (CD&V) relativeert het bericht. "Uit het onderzoek dat in 2008 is gestart, kwam naar voor dat alternatieve pistes voor de Brusselse Ring onderzocht moesten worden. Maar de meeste alternatieven die nu gesuggereerd worden, zijn wellicht onhaalbaar."

GEEN OVERLEG MET BRUSSEL
Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille (Groen!) is boos dat de Vlaamse regering op eigen houtje alternatieven laat onderzoeken voor de verbreding van de Brusselse Ring.

"Als je wil onderzoeken om een tunnel onder Brussel aan te leggen, zelfs al is het een onrealistisch idee, moet je Brussel daar bij betrekken. Ik betreur heel erg dat dit niet gebeurd is."

Brussel vraagt al twee jaar om overleg met Vlaanderen over de verkeersproblemen in en rond de hoofdstad. De Lille, die zich in het verleden al tegen een verbreding van de Ring uitsprak, benadrukt dat Brussel bereid is om alle alternatieve pistes te onderzoeken.

Volgens Grouwels is er sinds de regeringsbeslissing van oktober 2008 wel degelijk overleg op ambtelijk niveau tussen Brussel en Vlaanderen over de optimalisatie van de Ring rond Brussel. Het onderwerp kwam recent ook aan bod in het interministerieel overleg dat Grouwels met haar Vlaamse collega Hilde Crevits (CD&V) heeft opgestart.

GEBREK AAN COMMUNICATIE
Oppositiepartij SP.A verwijt de Brusselse regering ondertussen dat er geen duidelijke mobiliteitsvisie is. De partij is het gebrek aan communicatie tussen De Lille en Grouwels beu.

“Het is stilaan een traditie geworden dat de Brusselse regering niet overeenkomt als het op mobiliteit aankomt,” zegt Brussels parlementslid Jef Van Damme. “In februari heeft minister Grouwels aangekondigd dat er structureel overleg zal zijn over mobiliteit met haar collega Hilde Crevits. Vandaag roept staatssecretaris De Lille dan weer dat er helemaal geen contact is. Dat betekent enerzijds dat twee leden van de Brusselse regering niet met elkaar communiceren en anderzijds is het nefast voor onze contacten met Vlaanderen.”

GEEN GOED BESTUUR
De Vlaamse parlementsleden twijfelen aan de ernst van de alternatieven voor de verbreding van de Rind rond Brussel. Groen! denkt dat de regering alleen deze alternatieven onderzoekt, om achteraf geen verwijten te krijgen.

Volgens Sven Gatz (Open VLD), in de oppositie in het Vlaams parlement, komt de regering te laat met haar alternatieven.

"Dit is geen toonbeeld van daadkracht en goed bestuur," aldus Gatz. "Alle opties hadden drie jaar geleden bestudeerd moeten worden. Nu er knopen moeten doorgehakt worden, is het daarvoor te laat."

LDD gelooft dat alleen een verbreding van de huidige Ring realistisch is.

Automobilistenvereniging Touring vindt het goed dat de Vlaamse regering alternatieven bestudeert, maar vraagt zich wel af van waar het geld zal komen. "Wij stellen ons serieuze vragen over het kostenplaatje van dit project, wetende dat de Vlaamse regering nu al geen geld heeft om de bestaande wegen te onderhouden."

IRIS-2: 'BREDERE RING IS GOED VOOR HOOFDSTAD'
Brussel - De Grote Ring verbreden is goed voor Brussel: het zorgt voor minder autoverkeer in de hoofdstad. Dat blijkt uit een studie van het bureau Stratec, en het staat ook in het Brusselse vervoersplan Iris-2. De Brusselse regering beraadt zich over een officieel standpunt.

Vlaanderen wil met de zogenaamde Flanders Airport Region de economische activiteiten in het gebied rond de luchthaven verder uitbouwen. Europa dringt er bovendien op aan de files op grote verkeersaders terug te dringen, en ook Vlaanderen wil de verkeersveiligheid verbeteren.

Al in 2006 had het Vlaams Gewest een plan klaar om de Grote Ring rond Brussel, aan de noordelijke kant (tussen de E40 richting kust en de E40 richting Luik), grondig aan te passen. Het drukste stuk moet elke dag 164.000 auto's slikken, en vooral in Wemmel, Vilvoorde en Zaventem leidt dat tot fileleed. Vlaanderen wil daarom enkele afritten afschaffen en tegelijkertijd de Ring verbreden. Elke rijrichting zou van drie naar vier rijstroken gaan. Daar komen aan elke kant nog twee rijstroken bij voor lokaler verkeer. Alles samen is dat een verdubbeling van het aantal rijstroken. Er loopt intussen een openbaar onderzoek over een eerste fase, van de E40 in Sint-Stevens-Woluwe tot de brug van Vilvoorde.

Maar het Brussels Gewest is alvast niet principieel tegen een verbreding van de Ring. Meer nog: de ingreep is een zegen voor de hoofdstedelijke mobiliteit. Het studiebureau Stratec heeft het over "een erg voordelig effect omdat het ongewenst verkeer weghoudt van de regionale wegen." Er zijn ook cijfers voorhanden. Zo rijden er zevenhonderd auto's per uur op de Vorstlaan en vijfhonderd op de Lambermontlaan om aan het verkeer op de Ring te ontsnappen.

In Iris-2, het gewestelijk vervoersplan dat deze zomer is goedgekeurd door de Brusselse regering, wordt dat standpunt aangehouden. "Geen verzet tegen het ontdubbelen van de Ring. Het zorgt ervoor dat gewestwegen niet langer gebruikt worden als alternatief," staat in een van de bijlagen die niet publiek werden vrijgegeven.

Viaduct van Vilvoorde
Iris-2 koppelt wel voorwaarden aan de uitbreiding. Zo zou het viaduct in Vilvoorde naar vier rijstroken moeten gaan, maar ook het Vlaams Gewest is dat idee niet ongenegen. Verder is het Brussels Gewest gekant tegen het afschaffen van enkele afritten - In een studie van het Vlaams Gewest is bijvoorbeeld sprake van het afschaffen van afrit 8 (Laken/Wemmel). Volgens het Brussels Gewest zorgt dat voor een verhoogde autodruk in Laken en Jette. Eerder liet Vlaanderen echter al verstaan van dit idee af te willen stappen.

Ondanks de studie en de bijlage van het Iris-2-vervoersplan heeft de Brusselse regering nog geen officieel standpunt ingenomen. Begin september is beslist om een werkgroep op te richten.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
INFARCTUS BRUXELLOIS
Rien ne circule plus! Bruxelles est menacée d’infarctus. Beaucoup trop d’automobiles et pas seulement aux heures de pointe. Des solutions, il en existe dont quelques unes complètement surréalistes, comme le percement d’un large tunnel de 15 kilomètres dans le sous sol de la capitale ou encore la construction d’un second ring. Absurde n’est-il pas ? Oui démonstration par l’absurde pour bien montrer qu’il n’y a pas d’alternative à l’élargissement de l’actuel ring en doublant le nombre de bandes. Bruxelles ne dit pas non. Où est le problème ? D’abord qui va payer les travaux, ensuite on déplorera un manque de concertation pour ne pas parler de dialogue de sourds entre les gouvernements flamands et bruxellois. Pire une non communication entre Grouwels (CD&) et De Lille (groen) tous deux membres de l’exécutif bruxellois.

Résultat, surcroît de pollution, de tension dans la capitale au détriment de la qualité de vie des Bruxellois.

On déplorera la passivité et surtout le manque de vision du gouvernement régional bruxellois.

Aucun commentaire: