vendredi 30 avril 2010

Sterkste team

Op 20 april voerden de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens en zijn Rotterdamse evenknie Ahmed Aboutaleb een burgemeestersdebat in de Bourlaschouwburg.

Aboutaleb immigreerde met zijn familie uit Marokko naar Nederland toen hij 15 jaar was. Hij leerde vlug Nederlands, deed hogere studies en vond zijn weg op de arbeidsmarkt. De eerste stappen in de politiek zette hij via Lijst Pim Fortuyn om dan via de PVDA pijlsnel carrière te maken.

Rotterdam is een internationale havenstad waar 174 nationaliteiten samenwonen. Aboutaleb ziet het als zijn belangrijkste opdracht om die aan elkaar te smeden en legt daarbij de vinger op de wonde: 'Autochtonen zijn bang om iets te verliezen. Allochtonen zijn bang om mee te doen. Zullen ze geaccepteerd worden? Zullen ze niet verstoten worden door hun eigen gemeenschap?'

Antwerpen is een internationale havenstad met 177 nationaliteiten en kroont zich daarmee tot de meeste internationale stad ter wereld. Net als Rotterdam kijkt Antwerpen aan tegen een demografische evolutie waarbij binnen een tiental jaar de meerderheid van de inwoners zal bestaan uit allochtonen (mensen die zelf niet in het land geboren zijn of waarvan de ouders zijn ingeweken).

In die context was het Aboutaleb opgevallen dat Antwerpen geen enkele schepen van allochtone origine in het college heeft. Janssens erkende dit als een probleem, maar verdedigde zijn keuze: 'In de partijfracties werken allochtonen, maar die hebben te weinig bestuurservaring. Ik heb geopteerd voor het sterkste team.' Aboutaleb vond dit geen geldige uitvlucht.

De man was daarmee nog heel vriendelijk. Antwerpen heeft diverse gemeenteraadsleden van allochtone origine die kunnen bogen op een jarenlange ervaring als parlementslid of op belangrijke professionele functies. Veel allochtone kandidaten halen ook steevast puike scores bij de gemeenteraadsverkiezingen. In 2003 moest de SP.A zelfs vijf vrouwelijke gekozenen, waarvan drie allochtone, overtuigen ontslag te geven om een 'ervaren' autochtoon in de gemeenteraad en het schepencollege te kunnen loodsen.

Bij de bewering van de burgemeester kunnen dus toch enkele vraagtekens worden geplaatst. Bovendien is gebrek aan bekwaamheid het argument dat een socialist nooit ofte nimmer zou mogen gebruiken tegen de bestuursparticipatie van een bevolkingsgroep. Het ontstaan van de socialistische partij in 1885 hangt immers onlosmakelijk samen met de strijd voor het algemeen stemrecht. Tot dan was stemrecht gereserveerd voor de rijke burgerij via het cijnskiesrecht. Die zag het niet zitten dat de onwetende volksmassa verantwoordelijkheid zou dragen voor het bestuur. Of om het met Charles Woeste te zeggen: 'Le suffrage universel, c'est la bêtise au pouvoir.'

Na de invoering van het algemeen meervoudig stemrecht in 1893 (met meerdere stemmen voor wie tot de hogere klasse behoorde) zou er nog jaren politieke strijd nodig zijn tot men na de Eerste Wereldoorlog niet anders meer kon dan het algemeen enkelvoudig stemrecht in te voeren. Dat laatste gebeurde overigens in weerwil van de Belgische grondwet en werd in reactionaire kringen bijzonder slecht verteerd. De massademocratie maakte een machtsdeelname van de socialisten immers onvermijdelijk en wat kon dat zootje ongeregeld van onbekwamen en ongeletterden anders brengen dan onheil of revolutie? De BWP-fracties, die dankzij het algemeen enkelvoudig stemrecht flink aanzwollen, werden onverholen bespot wegens hun gebrek aan inhoudelijk werk, de zwakke samenhang, het absenteïsme en het drankmisbruik van sommige parlementsleden. Het gebrek aan kwalitatief politiek personeel was dan ook een reëel probleem voor de BWP. Maar wie denkt daar vandaag nog aan bij het horen van namen als Anseele, Vandervelde, Huysmans, Destrée, Laboulle, Wouters, Bouchery, Soudan, Merlot, Delattre, Balthazar, De Man of Spaak?

Toen de christendemocraat Frans Van Cauwelaert in 1921 een mystiek huwelijk aanging met de flamingante socialist Camille Huysmans om Antwerpen te besturen, voorspelden de reactionaire katholieken en liberalen hel en verdoemenis voor de stad. Tien jaar later werd Huysmans burgemeester in een coalitie met diezelfde liberalen.

Wie zijn geschiedenis kent, let dus wel even op vooraleer hij zegt dat een bepaalde bevolkingsgroep nog niet rijp is om bestuursverantwoordelijkheid te dragen. Het is best mogelijk dat de eerste generatie allochtone politici vaak bestond uit ad hoc geplukte individuen die louter omwille van de symboolwaarde en de allochtone stemmen werden aangetrokken. Maar Aboutaleb heeft overschot van gelijk dat we die fase anno 2010 al lang voorbij hadden moeten zijn in een stad als Antwerpen.

Bart De Wever is voorzitter van de N-VA.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
UN DEWEVER SOUCIEUX DES ALLOCHTONES ?
Le 20 april Patrick Janssens bourgmestre de Anvers et Ahmed Aboutaleb maire de Rotterdam ont croisé le
fer au cours d’un débat public au Bourlaschouwburg d’Anvers.

De Wever rappelle que Aboutaleb immigra avec sa famille originaire du Maroc quand il avait 15 ans. Il apprit rapidement le néerlandais et trouva facilement du travail. Il rallia la liste de Pim Fortuyn avant de rejoindre le PVDA (parti socialiste) pour y faire une carrière fulgurante.

Rotterdam est une métropole portuaire où cohabitent 174 nationalités. La priorité d’Aboutaleb est de les faire cohabiter dans l’harmonie et la concorde. Mais, dit-il, “les Autochtone ont peur de perdre quelque chose en participant. Peur de ne pas être acceptés comme ils sont et peur aussi d’être rejetés par leur propre communauté.

Anvers est une métropole portuaire, un espace de vie que se partagent 177 nationalités. Anvers se considère comme une des métropoles les plus internationales au monde. Comme Rotterdam, (et Bruxelles) Anvers s’inquiète du fait que par l’évolution démographique, elle comptera dans dix ans plus d’allochtones que d’autochtones. Anvers et Rotterdam c’est le même contexte mais Aboutaleb s’étonne que le Collège anversois ne compte pas un seul échevin d’origine immigrée. Janssens reconnaît qu’il y avait là un problème mais justifie ce choix “Certes nous comptons des allochtones au sein du spa anversois mais tous manquent d’expérience de gestionaire. J’ai voulu une équipe forte « Ceci n’a pas sembler convaincre Aboutaled.
La dessus De Wever, historien de formation évoque le combat socialiste en faveur du suffrage universel. Il rappelle les terrible paroles de Woeste lui ausi très sceptique quant aux capacités de gestion des premier élus socialistes: 'Le suffrage universel, c'est la bêtise au pouvoir.'

Et de rappeler qu’à cette époque c’est à dire au tournant du siècle, le manque de cadres formés handicapait le Parti des Travailleurs.

Pourtant cela n’empêcha pas quelques pointures d’émerger du lot: Anseele, Vandervelde, Huysmans, Destrée, Laboulle, Wouters, Bouchery, Soudan, Merlot, Delattre, Balthazar, De Man ou Spaak pour n’en citer que quelque uns. Et de citer encore le célèbre bourgmestre socialiste d’Anvers, le très pittoresque et très flamingant Camille Huysmans. Jolie manière de mettre échec et mat l’actuel maire d’Anvers.

Aboutaleb a raison aux yeux de De Wever, il y a longtemps que les allochtones devraient être représentés dans les collèges anversois. Constatons simplement que Bruxelles a compris cela depuis longtemps et concluons que ce diable de De Wever qui parle joliment français n’est peut-être pas aussi détestable qu’il n’y paraît

Une bonne nouvelle

Lui. Yves Leterme. On finissait par s’y habituer. Bien sûr, ses gaffes restent dans nos têtes. Ses SMS vengeurs sont toujours stockés dans la mémoire de nos GSM. Ses coups de sang figurent déjà dans les archives des télévisions. Mais au départ de notre Herman national, il avait trouvé une certaine sérénité et gérait les défis avec ordre et méthode. Sans éclat, sans panache. Mais avec un bon sens, bien belge. Car oui, après avoir déclaré que la Belgique n’avait pas, en soi, de valeur ajoutée, il avait plaidé pour un fédéralisme de coopération.

Et là, il nous fait un nouveau coup. De sang ? Non, de pub. Il s’en va. Pour protéger son parti. Car jamais Monsieur 800000 voix n’aurait réitéré ce résultat. Et l’homme s’apprêtait à vivre une campagne difficile, sujet aux moqueries : car BHV, qu’il avait promis de régler "en 5 minutes", est toujours bien là. Non scindé. Pour lui, c’est un échec. Son retrait, juste avant que la campagne ne s’ouvre, permet de le masquer. Il s’en va. Il reviendra. Peut-être [?].

Elle, Marianne Thyssen. La voilà, discrète, secrète, sensible. Studieuse aussi. On l’a dit mesurée. Apte aux compromis. Elle n’a pas le pédigree nationaliste que les francophones craignent. Flamande oui. Mais elle ose dire que la Belgique a un avenir. En ces temps de surenchère communautaire, c’est presque "un scoop". Elle déteste les clichés. Son engagement européen sera un atout. La Belgique va peut-être [?] s’offrir une "première Première ministre". Un jour, une femme, compétente, apaisée à la tête de ce monde de brutes. C’est la seule bonne nouvelle.
Francis Van de Woestyne

Operatie schadebeperking
Niet ontslagnemend premier Leterme maar partijvoorzitter Marianne Thyssen wordt het boegbeeld van de CD&V bij de verkiezingen. Yves Desmet noemt het een vlucht en een vadermoord.

Bij CD&V werd voor de sprong voorwaarts gekozen, en volgt Marianne Thyssen het gevallen wonderkind uit West-Vlaanderen op. Is dat nu een vlucht of een vadermoord? Eigenlijk allebei
Yves Desmet

De jonge Alexander De Croo deed wat men niet verwachtte van een jonge bleu: in zijn electorale strategie paste het veel beter om nu al naar de stembus te gaan dan zich te laten meezuigen in een aanmodderende regering waar voor zijn partij nog weinig eer te halen viel.

En zo belandde de CD&V, in de woorden van een van haar volksvertegenwoordigers, in een "horrorscenario": ze moet naakt naar de kiezer, zonder één van de vele hooggestemde beloftes van haar kopman Leterme te kunnen ingevuld hebben. En na drie jaar proberen, na vijf keer ontslag genomen te hebben, kun je moeilijk het beeld blijven volhouden van de man die daarvoor zelf geen enkele verantwoordelijkheid zou dragen.

Dus werd voor de sprong voorwaarts gekozen, en volgt Marianne Thyssen het gevallen wonderkind uit West-Vlaanderen op.

Is dat nu een vlucht of een vadermoord? Eigenlijk allebei. Ook al blijft bij Leterme, en ongeveer bij hem alleen, de diepgewortelde overtuiging leven dat hem weinig tot niets te verwijten valt, hij heeft nog wel inzicht genoeg om te weten dat hij nooit meer de monsterscore van 800.000 stemmen zal halen

Dat Marianne Thyssen, die bij vriend en vijand indruk heeft gemaakt tijdens haar voorzitterschap, en die veel minder controversieel ligt dan de Ieperling, als vervangster klaarstond, hielp de zaken enkel vooruitgaan. Het was zeker geen leuke boodschap om te brengen, en dus werd het nieuws nu al gebracht, nog voor de eigenlijke campagne op gang is geschoten.

Zowel qua carrière als karakterieel valt aan de parallel tussen Leterme en Tindemans niet te ontkomen. Allebei oerkoppig, eigengereid, overtuigd van het grote gelijk, zichzelf op een bepaald ogenblik belangrijker vindend dan de eigen partij. Er allebei niet in geslaagd hun enorme stemmenpotentieel om te zetten in politieke macht.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
MARIANNE PREMIER MINISTRE FEDERAL ? NON ELIO DI RUPO A DIX CONTRE UN
Discrète, et peu connue en francophonie, Marianne Thyssen est née le 24 juillet 1956 à Sint-Gillis-Waes, en Flandre orientale. Elle est scolarisée en internat à Wachtebeke puis à Notre-Dame-de-la-Présentation à St-Nicolas, toujours dans le pays de Waes. Elle étudie le droit à l'université de Louvain (KUL) où elle a été assistante.

En 1980, Mme Thyssen intègre l'Unizo, la coupole de défense des intérêts des entrepreneurs flamands, qui s'appelle alors NCMV. Elle y débute comme conseillère juridique avant d'en diriger le service d'étude en 1988. Elle y engage le jeune Kris Peeters. En 1991, Marianne Thyssen, brillante juriste, devient pour quelque temps secrétaire générale de l'Unizo, ensuite parlementaire européenne avant d’accéder à la présidence du plus grand parti de Flandre

Cette femme d’ouverture, ni belgisiste, ni flamingante, pourrait aller plus loin encore si l’on sait qu’elle a aussi trouvé des alliées par-delà les barrières partisanes et même linguistiques. A commencer par Laurette Onkelinx La vice-Première socialiste voit en effet en elle "une personnalité respectée par tout le monde", certes "dure en négociation", mais une "femme de valeur"
Sous des dehors d’élève studieuse, élégante, mais certainement pas désireuse d’attirer sur elle les projecteurs de la "pipolisation", Marianne Thyssen est aussi une fana de petite reine, n’hésitant pas à gravir le Ventoux, le Galibier ou le Tourmalet avec un groupe d’amis lors d’expéditions bisannuelles. Mais si c’est une grimpeuse émérite, elle monte ces cols à son rythme. Autre violon d’Ingres : la (bonne) bière. Ne fût-elle pas présidente du club des amateurs de bière du Parlement européen ? On dit qu’elle apprécie une bonne Pils débitée avec savoir-faire, mais succombe aussi volontiers à une Orval.
Négociatrice cultivant la vertu d’endurance en deux-roues et amatrice de bières divines Voilà deux points communs avec Yves Leterme. Et sa trappiste chouchou à elle est wallonne . Ce portrait somme toute flatteur d’une femme discrète, sérieuse mais déterminée, nous l’avons glané sur internet. On la sait européenne engagée mais on aimerait connaître sa position sur l’interculturel et le dialogue des cultures (et des communautés).

On se demande, bien sûr ce que pèsera cette cyclo touriste gracile qui monte en danseuse face au poids lourd De Wever qui fut l’allié de son parti au précédentes élections, comme Maingain fut celui de Reynders et semble vouloir le demeurer.
« Marianne est une bonne nouvelle» écrit la Libre et Laurette ne contredit pas. Comme Hillary et plus que Merckel elle a l’étoffe d’un chef de gouvernement.

Mais attention, sauf raz de marée NVA en Flandre, c’est Elio di Rupo qui aura la main pour former le prochain gouvernement fédéral. En effet, MR risque fort de s’effondrer malgré le succès assuré du provocateur Maingain et offrir au socialistes wallon un score historique, comme dirait Guy Spitaels.
Mais attention ! Rien n’interdit de penser qu’il se trouvera peut-être en Flandre, à l’issue des élections de juin une majorité contre nature rassemblant les forces nationalistes en une coalition contre nature. Un joli casse tête pour
Decroo junior risque d’apprendre à ses dépens qu’en jouant avec les allumettes on risque de se brûler les doigts.
MG

jeudi 29 avril 2010

We hebben de politici ie we verdienen

De crisis van de politiek, de impasse van het parlement, de desintegratie van regering en meerderheden zijn dus evenzeer symbolen van een politieke opinie die dwaalt van links naar rechts, van media die slaan en zalven en terugschrikken en aanmoedigen tegelijk. Het failliet van de politiek is in zekere zin het falen van ons allen. Weten wij eigenlijk wel wat we willen?

Vreemd toch hoe het gelopen is, dat dit land in die uitzichtloze impasse kwam. Even achteruit kijken. Op 24 november 1991 ging een schok door het land: dé 'antipolitiek' won de verkiezingen. De algemene verbijstering zette het land evenwel op scherp. 'We' zouden de baarlijke duivel van het VB - toen Vlaams Blok, nu Vlaams Belang - eens snel en potig uitdrijven. De politiek was alert, de academische wereld eveneens, het middenveld mobiliseerde, het hele land keek in de spiegel, deed aan gewetensonderzoek, poogde eerst 'De Kloof met de Burger' te dichten alvorens er met de 'Nieuwe Politieke Cultuur' nog een extra versnelling op te zetten. Waarna paars-groen kwam, de hoop van 'de actieve welvaartsstaat', de 'derde weg' naar Modelstaat België. En als er intussen wat communautaire blutsen waren opgelopen, dan viel ook dat met een vingerknip op te lossen. 'Vijf minuten politieke moed' volstonden om het toppunt van beschaving te bereiken, de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Zwarte Zondag ligt straks twintig jaar achter ons.

Er waar staan we? De vermaledijde partij van destijds, het omineuze VB, had twee grote politieke thema's. Eén: het VB stelde de multiculturele samenleving in vraag. Twee: het VB geloofde niet meer in het Belgische model. Het is een bittere vaststelling, maar ze moet maar eens gemaakt worden: de uitgangspunten van het VB van destijds beheersen vandaag in grote mate het publieke debat: ze sijpelden door in de programma's van alle partijen, ze zijn zo inherent geworden in het alledaagse discours - in media, maar ook op school, tussen collega's of op café - dat men de onderliggende stellingen zelfs niet meer als 'van VB-makelij' herkent. Het is de algemene triomf van het Eigen Gelijk. In steden als Antwerpen prefereert men een zwart-witbenadering voor de hoofddoek in gemeentelijke dienst, in Vlaams-Brabant is er een zwart-witbenadering voor het gebruik van het Frans of het Engels aan gemeentelijke loketten. Het eigen gelijk schraagt het moderne politieke discours.

En voor men hier in Wallonië een bekentenis in leest dat heel Vlaanderen beheerst wordt door 'fascisten' of 'nazi's', het is ginds au fond even erg. Als godbetert het jonge, 32-jarige Ecolo-Kamerlid Céline Delforge op haar twitter liet weten dat de crisis "le prix du fascisme et du racisme" is, dan is dat een pijnlijke illustratie dat ook bezuiden de taalgrens weinig empathie is, of bereidheid tot dialoog. In Vlaanderen begrijpt men de Franstalige angsten niet, in Franstalig België is men doof voor Vlaamse ongerustheid. En als de politicus voet bij stuk houdt, opgejaagd als hij zich voelt door 'zijn' gelijk, beloont de publieke opinie hem niet meer. Want behalve het eigen gelijk, koesteren we ook het eigen belang. We willen dat politici koppig en principieel zijn en niet te veel het oor laten hangen naar de andere zijde. Daarnaast verlangen we dat er flink geregeerd wordt. We vragen veel en geven weinig. Net als onze politici. Walter Pauli (De Morgen)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
TOUS DES FILS DE…
Tous des fils de politiciens: les De Croo, Michel, Moureaux, Wathelet, Toback, etc…Comme Obélix, ils sont tombés dedans petits mais comme Achille ils ont le talon fragile, car sa maman Thétis l’a tenu par le talon en le plongeant dedans.
La profession politique est devenue héréditaire en Belgique, comme la monarchie, en somme.
Assurément, ils ne s’en sortent pas mieux que les anciens, plutôt moins bien semble-t-il car ils ont tous fait leurs classes au plan régional.
Toutefois, là n’est pas le problème qui conduit la Belgique au divorce sans consentement mutuel.
Socialistes et CDh se font bien discrets dans cette crise pourtant majeure de l’Etat belge. Ils se montreraient plutôt conciliants et enclins à la concession car ils savent qu’ils ont tout à perdre d’une sécession flamande qui, tôt ou tard finira par se produire. “Splits België” a déclaré un obscur bourgmestre flamand VLD nommé De Waele, cela ne s’invente pas.
Ce que craignent par dessus tout Di Rupo et Milquet, c’est une scission de la sécurité sociale qui mettrait la Wallonie à genoux et la conduirait peut être même au bord de la guerre sociale. Splitsez donc BHV mais de grâce, surtout ne splitsez pas la sécu! De grâce, tout mais pas ça!
Il se dit déjà que Leterme tirera la liste de la chambre. Intéressant. Mais quel Leterme? Celui qui,ces derniers mois, adopta un profil belge et bas ou l’autre, celui qui en cartel avec De Wever fit 800.000 voix et dont le triomphe fut fêté à la pils sur arrière fond de drapeaux flamands, ceux de la NVA, les mêmes qui sont tellement visibles aux arrivées d’étape du Tour de France et dont le VB a fait son emblème. “Eigen volk eerst!”.
“Clash of civilizations”? Oui, le clash des cultures où le crash belgo- belge se rapproche à la vitesse d’un tsunami. Et on voudrait dans un pays aussi surréaliste que le nôtre réussir le dialogue des cultures!
MG

Inzet: de Vlaamse rand

Brussel - De koning heeft het ontslag van de regering-Leterme aanvaard. Zonder ongelukken volgen er begin juni federale verkiezingen. Het resultaat daarvan is onzeker, maar voor de Vlaamse Brusselaar beloven ze weinig goeds.

Vervroegde verkiezingen
Het wordt duidelijk dat we zo goed als zeker naar nieuwe federale verkiezingen gaan. Open VLD was de eerste om ervoor te pleiten, dat paste mooi binnen de partijstrategie. SP.A volgde, en uiteindelijk maakte ook CD&V de bocht. 6 en 13 juni zijn de mogelijke data.

Dat die stembusslag chaotisch zal verlopen, is zeker. Het Grondwettelijk Hof stelde in 2003 dat, zonder oplossing voor B-H-V, federale verkiezingen ongrondwettig zijn. Verschillende nooduitgangen (een noodwet, artikelen van de grondwet voor herziening vatbaar verklaren, terugkeren naar de oude arrondissementele kieskringen,...) deden al de ronde. Dat er verkiezingen komen, leek dinsdag alvast onafwendbaar. Al staan alle Franstalige partijen daar huiverachtig tegenover. Een versterking van de positie van N-VA en FDF is zeer waarschijnlijk.

VLAAMSE RAND
Cruciaal in deze communautair getinte stembusslag wordt de regeling voor de Vlaamse rand rond Brussel. Daar vallen voor de Vlaamse partijen immers nog wel stemmen te rapen. Een uitbreiding van Brussel is voor hen onbespreekbaar. Dat wordt lastig als het FDF weer mee aan tafel schuift: voor die partij is de uitbreiding, gezien de veranderende demografie van de stad, niets minder dan een levensverzekering. Als MR zijn kartelpartner dan weer laat vallen, kan de partij het vergeten om in Brussel de komende decennia een rol van betekenis te spelen.

Niemand weet hoe de kiezer de kaarten zal schudden. Het gevaar is groot dat na de verkiezingen ruwweg dezelfde partijen rond de onderhandelingstafel zitten, maar dan met nog minder onderling vertrouwen dan voorheen.
En in Vlaams Brussel? Daar blijft het voorlopig stil, hoewel er twee Vlaamse Brusselaars in de ontslagnemende regering zitten: Steven Vanackere (CD&V) en Guy Vanhengel (Open VLD).

Volgens de geruchtenmolen zit de Brusselse Open VLD niet op dezelfde lijn als zijn voorzitter Alexander De Croo, maar naar buiten toe blijven de rangen gesloten. François-Xavier de Donnea (MR) stelde de zaken scherp toen hij in het VRT-programma Phara tegen Annemie Neyts (Open VLD) langs de neus weg zei: “Ik weet wat u denkt, maar u mag het niet zeggen.”

Bij alle Vlaamse partijen valt de stilte over Brussel op. Bij een toekomstig compromis liggen waarschijnlijk verregaande toegevingen over de taalwetgeving en de financiering van de hoofdstad op tafel, maar de uitbreiding van Brussel zal er niet komen.

De Vlaamse Brusselaar weegt echter electoraal nog zo licht dat hij of zij zich weinig illusies hoeft te maken. Hij dreigt geslachtofferd te worden op het altaar van de Vlaamse rand.
(Brussel Deze Week)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
COMMENT GERER DEMAIN LE VIVRE ENSEMBLE?
Sale temps et un gros remue ménage à l'horizon, surtout pour Bruxelles.
L'heure de vérité sonnera bientôt. Finis les petits accomodements raisonnables ou non, les petits jeux de compensations contre concessions. La partie de bras de fer s'est engagée entre deux conceptions de la gestion des affaires communautaires.
Comment gérer le « vivre ensemble » de deux communautés dont la flamande se fonde sur le principe de territorialité (le droit du sol doit garantir le territoire flamand contre toute menace de voir la tâche d'huile francophone s'étendre d'avantage au delà du carcan des 19 communes), et la francophone sur le principe du droit des personnes (notamment les 150.000 francophones ayant élu domicile en Brabant flamand). Selon Olivier Maingain, toute concession à la Flandre (la scission BHV en est une) doit être compensée, par exemple et de préférence par un gain de territoire (extension du carcan des 19 aux 6 communes à facilités). Selon l'avis de la communauté flamande tout est négociable, tout sauf une cession qui céderait fût-ce d'un m2 de territoire flamand à la Bruxelles.
Autrement dit : refinancement de Bruxelles, peut être; assouplissement de la législation linguistique à Bruxelles, probablement, ingérence de la Communauté française en matière d'inspection des écoles francophones et renforcement des activités culturelles dans les communes à facilité, c'est moins sûr mais l'élargissement, c'est tabou, totalement onbespreekbaaar.
A bon entendeur salut.
En vérité c'est le destin et l'avenir de Bruxelles qui se jouent ici.
Bruxelles, capitale de l'Europe, Bruxelles vaste communauté urbaine et entité métropolitaine dont le territoire socio-économique s'étend sur toute la surface du Brabant (des Brabant) et même au delà
est enfermée dans son carcan de 19 communes ceinturée par un « gordel » qui volontairement l'étouffe.
Bruxelles qui manque terriblement de moyens pour assurer correctement son triple rôle de capitale de la Belgique, de la Flandre et de l'Europe. Bruxelles qui voit exploser sa démographie (+ 250.000 habitants dans dix ans) tandis que sa classe moyenne la fuit de plus en plus au profit de sa périphérie. (because insécurité, violences diverses,chômage galopant, dégradation de la qualité de la vie et surtout des écoles...)
Bruxelles qui est confrontée à un problème de gestion des communautés diverses qui y séjournent pas forcément dans un climat de parfaite harmonie. Bruxelles qui doit faire face à un problème insoluble des flux de trafic générés par les travailleurs navetteurs motorisés venant allonger les files chaque matin (un problème qui ne saurait être réglé à 19 mais devrait l'être à l'échelle de trente, voire cinquante communes du Brabant). Bruxelles qui n'arrive pas à gérer un problème de carence de logements mais qui ne saurait évacuer ses ressortissants les plus pauvres vers la Flandre où les francophones sont persona non grata. Bruxelles dont l'enseignement géré de loin par les communautés flamande et française est en plein désarroi.
Dès lors qu'on ne parvient pas à gérer le vivre ensemble dans l'harmonie entre deux communautés, comment imaginer y parvenir face aux communautés marocaine, turque, espagnole, portugaise de plus en plus crispées dans leur identité culturelle.
Il va falloir que chaque parti politique qui se présentera demain à l'électeur, lui dise comment il envisage de relever ce défi. Reynders n'a pas tort quand il pose la question de savoir comment demain on va réussir à continuer à vivre ensemble, ou, en mettant les choses au pis, comment on va gérer le divorce belge.
MG

mardi 27 avril 2010

C’est dramatiqueFrancis Van de Woestyne
Ce qui se produit dans notre pays depuis quelques jours est absolument dramatique. Oui, dramatique. La logique semble avoir quitté la rue de la Loi , soumise, ces dernières heures, aux gamineries de quelques-uns, aux musculations de quelques autres. Tout cela sous l’œil médusé des citoyens qui ont cru en la capacité, en la responsabilité des hommes et des femmes qu’ils ont élus.
Il serait sot de les mettre tous dans le même panier, au motif qu’aucun accord n’a pu être trouvé. Le problème est que, par un mécanisme pervers, ce sont toujours les extrémistes ou les plus pointus qui dictent leurs lois aux modérés. Dès lors, le disque dur rayé du nationalisme rend inaudibles les discours d’ouverture de la Flandre. Et les propos radicaux de certains francophones masquent les efforts des autres pour trouver une solution.
Oui, un accord digne sur BHV était possible pour peu que les négociations aient été réservées aux quatre présidents francophones et pour peu que le président de l’Open VLD ait renoncé à défier Bart De Wever sur ses terres.
Le gouvernement, même si ce n’était pas le meilleur, devait rester en place en ces temps troublés. Pour poursuivre la gestion de dossiers économiques et sociaux et pour mener à bien la présidence européenne. Il est tombé pour des raisons strictement politiciennes.
En politique, il est facile de détruire. Il est horriblement difficile de construire. Pourtant, il n’y a pas d’autre voie que celle du dialogue constant, du respect. Pour cela, il faut du courage. Qui en a?

DE AANGEKONDIGDE CRASH VAN EEN STEMMENKANON
Stel je een voetbaltrainer voor die zegt dat hij zonder enig probleem kampioen kan spelen, dat dat eigenlijk niet eens zo moeilijk is, omdat hij maar vijf minuten nodig heeft om de beslissende doelpunten in de beslissende matchen te scoren. Vervolgens krijgt hij match na match op zijn kas. Na zijn vijfde opeenvolgende nederlaag, en na nog steeds geen enkel doelpunt gescoord te hebben, legt hij de volgende verklaring af: "Ja maar, het is niet mijn fout, de tegenstanders hebben me niet laten spelen zoals ik wou."

Dat is, in een notendop, de geschiedenis van de regeringen-Leterme van de afgelopen jaren. De man die zich meester toonde in het verzamelen van stemmen met onhaalbare verkiezingsbeloftes - en dat ook perfect wist - is even onbekwaam gebleken om die beloftes waar te maken, is onbekwaam gebleken om zelfs maar politiek te overleven zonder telkens aan het handje te moeten lopen van achtereenvolgens Guy Verhofstadt, Herman Van Rompuy, Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene, die keer op keer uitgestuurd moesten worden om hem te redden, terwijl hij vrolijk twitterend door het leven ging. Omdat hij de antidemocratische illusie creëerde dat hij, en hij alleen op het veld zou staan en het spel zou bepalen. In werkelijkheid liep hij haast voortdurend buitenspel.

En je zou nog blij zijn met de vaststelling dat dit alleen maar één van de slechtste naoorlogse regeringen ooit was. De jammerlijke waarheid is dat het nog erger is. Want pas in de erfenis van deze regering zal blijken hoe dramatisch de gevolgen van deze jaren van malgoverno geweest zijn.

De politici zullen geconfronteerd worden met hun eigen wereldvreemdheid: ze hebben echt geen idee hoe hun onvermogen om oplossingen aan te dragen zorgt voor een opstoot van antipolitiek, ook in milieus waar dat tot voor kort absoluut niet het geval was. Onverantwoordelijken, enkel bekommerd om het eigen grote gelijk en hun volgende electorale resultaat, zouden aardig kunnen opkijken bij de omvang van de blanco en de antipolitieke stem.
Yves Desmet(de Morgen)

NAAKT VOOR DE KIEZER
Auteur: BART STURTEWAGEN
Niemand wil dit land nog leiden. Nadat Didier Reynders (MR), op zijn verzoek, door het staatshoofd van zijn bemiddelingsopdracht was ontheven, weigerde ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) zijn regering te reanimeren. Er zijn geen kandidaten om de rebellerende Open VLD te vervangen. Verkiezingen.
Die verkiezingen zullen, volgens de interpretatie van het Grondwettelijk Hof, onwettig zijn. Het noodlotsscenario wordt werkelijkheid. Straks bevinden we ons in het domein van de institutionele improvisatie. Moet de plicht om in een democratie verkiezingen te houden, doorwegen? Of krijgen we een stembusgang bezaaid met juridische procedures, burgerlijke ongehoorzaamheid of zelfs de weigering om lijsten in te dienen? Voortaan is niets nog uitgesloten. Dit land tast de grenzen van de absurditeit af.

Deze vaststelling dwingt tot de vraag of er onder het Belgische dak nog een gezamenlijke toekomst voor Vlamingen en Franstaligen is. De Franstaligen zien hun vrees bevestigd dat de Vlamingen toch hun eigen weg willen gaan. De Vlamingen zien hun frustratie bevestigd dat er met de Franstaligen geen akkoord te maken valt dat hun grenzen respecteert. De federale overheid is verlamd. Maar de deelstaten, ook de Vlaamse die even bedreigd leek, kunnen gewoon voortwerken. Die situatie kan de komende weken en maanden aan gewicht winnen.

De politieke leiders van dit land hebben gefaald
Nu staan ze naakt voor de kiezer. Die kiezer kan zijn ergernis uiten door de hardliners van zijn kamp te belonen. Aan de andere kant van de demarcatielijn gebeurt hetzelfde. Voor zover er geldige verkiezingen kunnen worden gehouden, zal de uitslag nog minder basis bieden voor een federaal vergelijk. Of ziet iemand heil in een regering-De Wever-Maingain?

Tactisch heeft de Open VLD-leider, Alexander De Croo, gescoord. Hij heeft van zichzelf in korte tijd een topspeler gemaakt. Over zijn persoonlijke uitslag hoeft hij zich geen zorgen te maken. Wellicht profiteert zijn partij voldoende om het een zege te kunnen noemen. De grote overwinnaar wordt de N-VA als ze erin slaagt de geradicaliseerde Vlamingen en de ‘goed bestuur'-Vlamingen te bundelen. De score van De Wever kan die van Leterme in 2007 benaderen. Maar wat daarna?

LA PESTE OU LE CHOLERA
DELVAUX,BEATRICE
La liste des irresponsabilités est aussi partagée que celle des raisons de ne pas s’entendre. La démission du gouvernement pourrait mettre la Belgique dans une situation de risque financier que les marchés pourraient ne pas nous pardonner.
© Alain Dewez
Deux logiques, deux camps, des milliers de jours. Et au bout du compte, le chaos. En rendant sa démission hier, Yves Leterme, Premier ministre d’un impossible pays, expose à la fois toute l’absurdité – il s’agit de trouver un accord sur un arrondissement électoral – et toute l’immense gravité – il s’agit de deux communautés aux conceptions irréconciliables – de la crise belge aujourd’hui.
La liste des irresponsabilités est aussi partagée que celle des raisons de ne pas s’entendre. On pointera d’abord dans le camp flamand, l’Open VLD qui, par calcul politique, a précipité un agenda infernal et meurtrier. Mais on désignera aussi les francophones avec en tête le MR et le FDF qui ont laissé le problème s’épanouir, sans ménager une solution à temps, sans arriver à éviter de s’écraser sur le mur qui se dresse aujourd’hui.
Le résultat : un chaos indescriptible, irresponsable, ravageur. Car au fond, c’est quoi l’alternative à cet accord sur BHV où chacun aurait mis du sien et où l’on aurait prévu dans la foulée une réforme de l’Etat qui aurait fait en sorte qu’on adapte le pays au souhait des francophones (que la Belgique demeure) et des Flamands (qu’elle n’existe pas vraiment) ? Car soyons lucides : toute réforme de l’Etat devra faire que la Belgique devienne « un non-pays qui ne dit pas son nom », si l’on veut éviter l’hypothèse séparatiste.
C’est quoi, l’alternative à cet accord ? Des élections. Simple dans tout autre pays ; une vraie bonne solution démocratique qui rebat les cartes, réorganise le pouvoir et les agendas. Sauf que dans la Belgique en phase institutionnelle et communautaire terminale d’aujourd’hui, véritable usine à gaz, les élections risquent tout bonnement d’être un cauchemar politique (un bloc d’extrémistes de droite, de nationalistes et de poujadistes se profile au Nord), technique et juridique. A ceux qui ont perdu le fil, rappelons qu’il y a un risque que des élections organisées sans scission de BHV, soient considérées comme illégales. Toute décision prise par le gouvernement sorti des prochaines urnes, pourrait être attaquée par n’importe qui, n’importe quand.
A côté de cela, BHV c’est du pipeau !
Durant les heures qui viennent, les hommes politiques de ce pays, sous couvert du Roi, ont le choix entre la peste (trouver une sortie de crise à tout prix) ou le choléra (les élections). A ce stade, le sens de l’Etat impose de tout faire encore pour éviter le choléra. Tout spécialement dans le chaos européen du moment. Car certains semblent l’avoir perdu de vue : notre pays n’est pas une île coupée du monde. Les marchés testent aujourd’hui les Etats européens les uns après les autres. La démission du gouvernement pourrait mettre la Belgique dans une situation de risque financier que les marchés pourraient ne pas nous pardonner. Il sera alors trop tard pour pleurer et courir chez le Roi.

COMENTAIRE DE DIVERCITY
QUELQUES REFLEXIONS EN ATTENDANT GODOT
1. Première constatation: les médias sont largement responsables, en Flandre comme en Wallonie d’une escalade à la confrontation qui a échauffé les esprits des deux côtés de la frontière linguistique.
2. « Deux logiques, deux camps, des milliers de jours. Et au bout du compte, le chaos ».
3. Le Roi, a le choix entre la peste (trouver une sortie de crise à tout prix) ou le choléra (les élections).
4. . La démission du gouvernement pourrait mettre la Belgique dans une situation de risque financier que les marchés pourraient ne pas nous pardonner
5. Yves Leterme s’est montré superbement incompétent dans sa gestion calamiteuse de deux gouvernements aussi ternes que lui
6. Ni Verhofstadt, ni Vanrompuy, ni Dehaene rappelés à sa rescousse n’ont su réparer la porcelaine brisée par cet éléphant égaré dans un magasin de bibelots nommé Belgique.
7. Personne ne semble vouloir prendre aujourd’hui le relais. Mais, qui sait, peut-être le vieux Toback, toujours vert et pugnace pourrait-il reprendre le fil des négociations de la dernière chance au cours d’une mission exploratoire que lui confierait Albert II ?
8. Bye Bye Belgium. On n’a jamais été aussi près de l’agonie Belgique.
9. La Belgique deviendra « un non-pays » qui ne dit pas son nom , si l’on veut éviter l’hypothèse séparatiste.
10. Le modèle belge de pacification consensuelle est définitivement dépassé ce qui augure mal de l’avenir de l’interculturel dans ce bientôt « non pays ».
11. Si l’indépendance de la Flandre était proclamée, décrétée, à l’arrachée, un tiers des Flamands jubilerait, un second tiers éructerait face à la totale indifférence du troisième tiers.
12. De Wever risque de rafler ses 800.000 voix à Leterme et Maingain fera sans doute un meilleur score que Reynders.µ
13. Le cartel MR risque d’éclater ouvrant à Di Rupo-Milquet un boulevard à deux ou trois bandes bordé d’oliviers.
14. Que diriez-vous d’un cabinet De Wever Maingain ?
15. De Croo s’est fait un prénom au détriment de son pays. Alexander, alles veu maa en niks veu ne nander ! Papa ne semble pas vraiment ravi.
16. C’est un libéral bon teint et pur sang qui a allumé la mèche d’une crise qui risque de déstabiliser l’économie et les finances de ce pays pour longtemps.
17. Le parti des abstentionnistes et des râleurs (« de foert stemmen ») va faire un tabac comme jamais.
18. La Belgique est chaos et attend son Godot. Louis Godot peut-être?

lundi 26 avril 2010

België delfde zijn eigen graf

Is met de huidige regeringscrisis het bewijs geleverd dat België niet meer werkt als pacificatiedemocratie ? Bart Maddens, politicoloog aan de K.U.Leuven, denkt het niet. De pacificatiedemocratie als techniek van besluitvorming is volgens Maddens al geruime tijd dood en begraven in België.

De pacificatiedemocratie houdt in dat beslissingen moeten worden genomen door een grote coalitie, waarin alle relevante segmenten van de samenleving zijn vertegenwoordigd. Toegepast op BHV betekent dit inderdaad dat Vlamingen en Franstaligen hierover een consensus moeten bereiken, en dat de Vlaamse meerderheid haar standpunt niet eenzijdig kan doorduwen.

De pacificatie kan echter maar werken als die beslissingen in elk segment een voldoende maatschappelijk draagvlak hebben. Zij is gedoemd tot mislukken als er een grote dissidentie is binnen de segmenten. Dat was precies de reden waarom eind 2007 de PS is toegetreden tot de federale regering. MR en CdH waren er als de dood voor om communautaire compromissen te sluiten met een PS in de oppositie. Daarom moest iedereen mee in bad en ontstond er langs Franstalige kant een quasi regering van nationale eenheid.

Het probleem is nu dat men die pacificatie-logica niet meer heeft gevolgd aan Vlaamse zijde. Sinds september 2008 heeft de federale regering geen meerderheid meer in de Nederlandse taalgroep. Daardoor is de pacificatiedemocratie vleugellam langs de Vlaamse kant. Het Vlaamse draagvlak van de federale regering is daarvoor veel te smal. Het federale beleid heeft nauwelijks legitimiteit in Vlaanderen, en dat geldt des te meer voor communautair gevoelige zaken.

Maar het probleem is nog fundamenteler. Pacificatie-regelingen kunnen maar werken als ook de radicale 'flank parties' erbij worden betrokken. Het is evident dat het Goede Vrijdag-akkoord in Noord-Ierland nooit tot pacificatie zou hebben geleid zonder de steun van Sinn Fein en van het DUP van Ian Paisley. Net zoals het conflict in Baskenland zal blijven woeden zolang de Spaanse overheid niet bereid is om te onderhandelen met de radicale linkse nationalisten of 'abertzales'. Het is precies daarom dat de traditionele partijen sinds het begin van de jaren zeventig ook de Volksunie zijn gaan betrekken bij de onderhandelingen over de staatshervorming. De grote staatshervormingen van 1988 en 1993 zijn enkel tot stand kunnen komen doordat ze door een groot deel van de Vlaams-nationalisten werden gesteund.

Sinds 2008 staan de Vlaams-nationalisten echter helemaal buitenspel bij de staatshervorming. Het radicaal-Franstalige FDF zit via het MR mee aan de onderhandelingstafel. Maar de bijna 40% radicaal-Vlaamse kiezers staan in de kou. Aan Franstalige kant zijn zo goed als alle kiezers vertegenwoordigd, aan Vlaamse kant (met Groen! inbegrepen) ongeveer de helft. Stel even dat het in die omstandigheden toch tot een 'onderhandeld' akkoord gekomen zou zijn over BHV. Het Vlaamsgezinde protest zou ongemeen fel geweest zijn. We zouden naar de verkiezingen zijn gegaan in een sfeer van toenemende polarisatie tussen het blok van drie radicaal-Vlaamse partijen enerzijds en de Belgische 'systeempartijen' anderzijds. Voor de drie V-partijen zou de meerderheid in Vlaanderen meer dan ooit binnen bereik liggen. Het is precies uit vrees voor zo een scenario dat de Vlaamse onderhandelaars geen verregaande toegevingen wilden doen aan de Franstaligen.

Het kan misschien verrassend klinken, maar in veel opzichten ligt het cordon tegen het Vlaams Belang aan de basis van de huidige impasse. Wat er ook aan de basis mag gelegen hebben van dat cordon, het praktische gevolg was dat een alsmaar groter wordende groep van Vlaams-nationalisten van het politieke spel werd uitgesloten.

Daardoor heeft die partij zich nooit kunnen ontwikkelen tot een meer gematigde beleidspartij, zoals de Volksunie in de jaren zestig. Onder druk van het steeds sterker wordende Vlaams Blok is er een radicalisering ontstaan bij een deel van de Volksunie, wat uiteindelijk heeft geleid tot het ontstaan van de N-VA. En als de N-VA vandaag zo huiverachtig staat voor toegevingen aan de Franstaligen, dan komt dat precies omdat ze de hete adem van het Vlaams Belang in de nek voelt. Anders gezegd : door de radicale Vlaams-nationalisten te stigmatiseren en uit te sluiten van het beleid heeft België het pad van de pacificatie verlaten en daarmee zijn eigen graf gedolven.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LA MORT DU MODELE CONSENSUEL BELGE DE PACIFICATION
Le raisonnement de Bart Maddens est imparable.
1. Le modèle de pacification consensuelle suppose que les décisions sont prises par une coalition d’intérêts à laquelle participent tous les segments de la société.
2. Dans le cas de figure NHV cela signifie que les Flamands et Francophones doivent pour négocier un consensus, « consentir des concessions ». Autrement dit, le point de vue flamand ( celui de De Wever)ne peut pas s’imposer unilatéralement, pas plus que le francophone (celui de Maingain). C’est la base même d’un dialogue intercommunautaire, (on a envie de dire interculturel).
3. Le segment francophone est actuellement largement représenté au gouvernement fédéral Leterme II(seul les verts sont dans l’opposition) ; le segment flamand l’est beaucoup moins (seuls les libéraux et les chrétiens démocrates participes au gouvernement, les autres et notamment les nationalistes sont dans l’opposition)
4. Du côté flamand, on a cessé de respecter le modèle de pacification consensuelle. Pourquoi ? Parce que les nationalistes qui montent ne participent pas au pouvoir au niveau fédéral, alors que le NVA participe au gouvernement flamand. On suit toujours ? Attention ça va se compliquer !
5. Conséquence : le gouvernement fédéral de Leterme a très peu de crédibilité en Flandre. Sa légitimité est très contestée surtout pour ce qui touche à un dossier aussi sensible et symbolique que BHV.
6. Plus fondamentalement : un accord de pacification ne peut réussir que quand les éléments les plus radicaux participent à la manœuvre (sans la collaboration du Sinn Fein du DUP de Ian Paisley, pas de pacification en Irlande ; pareil au Pays Basque, pas de solution tant que le gouvernement espagnol ne se mettra pas à table avec les radicaux de abertzales').
7. C’est la raison pour laquelle dans les années 70 les partis traditionnels ont voulu associer la Volksunie à la négociation avec (contre) les francophones. C’est ce qui a incité les chrétiens démocrates à former un cartel avec la NVA. Il est mort de sa belle mort.
8. Les grandes réformes de 1988 et 1993 ont eu l’aval des nationalistes flamands.
9. Depuis 2008 les Vlaams-nationalisten ne participent plus aux négociations sur la réforme de l’Etat alors que le FDF siège à la table des négociations. Autrement dit 40% des électeurs flamand, sont réduits au rôle de spectateurs passifs.
10. Imaginons par hypothèse absurde que la négociation BHV aboutisse quand même. La levée de boucliers nationalistes serait considérable.
11. Il s’en suivrait un triomphe électoral des partis « V » en Flandre (V comme Vlaanderen: Vlaams Belang mais aussi VLD et CD&V et NVA)
12. Voilà pourquoi VLD et CD&V ne sont pas enclins à faire de larges concessions aux francophones actuellement.
13. En stigmatisant le Vlaams Belang comme il le fut et en le mettant hors jeu (cordon sanitaire), Maddens estime qu’on l’a empêché d’évoluer vers une forme plus light style Volksunie. C’est une thèse hardie mais très contestée.
14. Selon Maddens toujours, si la NVA de Bart De Wever se radicalise et refuse actuellement toute concession aux francophones, c’est parce qu’elle sent le souffle chaud du VB dans son cou.
15. Autrement dit, en stigmatisant les nationalistes flamands, en le écartant de la sphère du pouvoir, la Belgique s’est éloignée selon Madens du sentier de la pacification consensuelle en creusant sa propre tombe.
Quelles leçons tirer de ceci sur le plan du dialogue interculturel, notamment à Bruxelles ?
Il n’y a pas si longtemps, une délégation belgo belge était invitée à Jérusalem pour expliquer aux belligérants les vertus du modèle de pacification consensuelle à la belge ! C’est dire combien la formule magique belge impressionnait alors.
Si Van Rompuy occupe le poste qui est le sien aujourd’hui, c’est parce qu’il incarne cette dynamique de consensus et ce désir de pacification permanente.
Prenons un exemple inverse : la question du foulard et des accommodements raisonnables (ou déraisonnables selon certains). Face au refus de tout accommodement, le camps de l’islam se radicalise et les islamistes gagnent du terrain.. De plus sans le modèle de pacification consensuelle, le communautarisme progresse dangereusement.
C’est pareil en Europe. En diabolisant la Grèce en la mettant au ban de la société Européenne on crée un effet de radicalisation nationaliste, anti européen.
Bref, le modèle belge de pacification consensuelle agonise quand jamais on a eu autant besoin de lui ici et partout.

UNE NOUVELLE BELGIQUE
Francis Van de Woestyne

Les discussions du week-end entre amis, les SMS, les mails, les Tweet, les débats télévisés l’ont démontré : cette crise, personne ne la comprend, personne ne l’accepte, personne ne la supporte. Tout, mais pas ça. A l’étranger, c’est pire encore. Il n’y a qu’à zapper pour se rendre compte à quel point nos péripéties politiques suscitent, chez nos voisins, colère, sarcasme, ironie. Où est le problème ? Problème d’hommes, de femmes ? De génération ? Non. De système, surtout. Notre tradition est celle du compromis. La Belgique est un pays horriblement compliqué. Cette complexité nécessite, pour tenir compte des différentes sensibilités politiques, culturelles, linguistiques, la conclusion d’accords qui prennent en compte ces divergences de vue. Droit du sol, droits des gens, scission, élargissement Ailleurs, sur la surface du globe, face à de telles différences, les extrémistes ont recours à la force. Le sang coule. Chez nous, il n’y a que des flots de salive et d’encre. Toutefois, on a sans doute atteint la limite du système belge qui, à force de vouloir à tout prix conclure des compromis boiteux, débouche, à intervalles réguliers, sur des discussions sans fin, des crises à répétition, des soubresauts paralysants qui rendront un jour le pays ingouvernable. Pour la sauver cette Belgique, on n’aura sans doute d’autre choix que d’en inventer une nouvelle : plus largement fédéralisée où chaque communauté, voire chaque région, choisirait ce qu’elle met en commun tout en maintenant une solidarité transparente.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
COMME UN DEBUT D’AVALANCHE
«Il faudra bien trouver quelque chose, effectivement, mais rien ne suscitera plus jamais une forme quelconque d'enthousiasme. » écrit un lecteur. Et d’ajouter : « D'ailleurs, c'est le propre de ce monde désenchanté où nous vivons : pas d'enthousiasme wallon, pas d'enthousiasme belge, pas d'enthousiasme européen... Puis on s'étonnera que les plus jeunes cherchent dans des produits de substitution, généralement nocifs, de quoi nourrir artificiellement un goût de vivre que plus rien ne satisfait.»
C’était il y a un demi siècle à peine. On enseignait la Brabançonne « nous le jurons tous, tu vivras, toujours grande et belle»et l’histoire belge à la Pirenne « notre invincible unité », on saluait le drapeau tous les samedis matins « le Roi, la Loi la Liberté» et on fleurissait le monument des Belges tombés au champ d’honneur la veille du 11 novembre. On était belges et pas mécontents de l’être. Les velléités flamingantes agaçaient mais on nous servait en français dans les cafés et épiceries du littoral belge. Pourquoi donc s’inquiéter ?
Puis on apprit qu’on enseignerait plus en français à Louvain. On avait bien cessé d’enseigner la langue de Voltaire à Gand dans les années trente, du temps de la montée des périls. Martens nous dessina une Belgique fédérale, Bruxelles devint malgré elle une région sans en être une véritablement. Le Vlaamse Blok devint Vlaams Belang comme le Belang van Limburg et le flamingantisme arbora le visage débonnaire de Dedecker et rondouilard du rusé De Wever. Au belgicain Decroo francolâtre et patelin succéda un Alexandre plus cynique, plus calculateur.
Dehaene y perd désormais son latin mais point son flamand, Leterne devient Le Terme ultime et la désunion désormais fait la farce. L’Europe ironise. Elle a tort car si la Flandre devient indépendante, la Catalogne suivra et le pays basque, l’Ecosse peut être, la Corse qui sait etc Certes Maingain qui tient le MR en otage est assuré d’une victoire électorale à la Pyrrhus et De Wever deviendra peut-être le premier Ministre Président du Nouvel Etat flamand. Di Rupo règnera sur une Wallonie exsangue et Charles Picqué poursuivra son long lamento larmoyant sur le déclin bruxellois.
Albert II désenchanté se consolera dans les mers chaudes de ses belges chagrins à la barre de son palais flottant. Ce sera peut-être la fin de l’Europe et de sa capitale et le commencement d’un déclin dont la chute du domino grec a annoncé comme un début d’avalanche.
MG

3 op tien jongeren zonder hoger middelbaar

Brussel - 28 procent van de Brusselse jongeren tussen 20 en 24 jaar heeft geen diploma hoger middelbaar. Dat blijkt uit een studie van de christelijke vakbond ACV en de Franstalige arbeidersbeweging MOC. Nationaal gezien is dat 17 procent.

Beide organisaties vragen een Marshallplan voor het Brusselse onderwijs. Ze willen dat de inspanningen die de Franse en de Vlaamse gemeenschap leveren om hun onderwijs te verbeteren worden aangewend om gemengd onderwijs mogelijk te maken in de Brusselse scholen.

Ze hekelen ook het lerarentekort en pleiten voor een grondige hervorming van de lerarenopleiding. Zo ijveren ze voor een vierjarige universitaire opleiding.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
SORTI DE LEAU LE POISSON POURRIT PAR LA TETE
Résumons : 28% des jeunes entre 20 et 24 ans ne sont pas diplômés de l’enseignement secondaire, soit presque un sur trois alors que la moyenne nationale est de 17%. Le MOC hurle et il a raison de sonner l’alarme.

C’est que nos « élites », angoissées par la violence et l’insécurité urbaine et le triste état de nos écoles bruxelloises continuent à émigrer vers la périphérie verte brabançonne et à alimenter de la sorte la « tâche d’huile » francophone en Flandre et en surpeuplant les écoles secondaires du Brabant.

Le MOC lance donc un appel fort à la Communauté française et à la Communauté flamande pour améliorer la qualité de l’enseignement à Bruxelles et y instaurer plus de mixité sociale. Ils dénoncent également le manque de profs et plaident pour une réforme radicale de la formation des enseignants.

Sorti de l’eau, le poisson pourrit d’abord par la tête. Sans un enseignement efficace, pas de société organisée.

DiverCity et Reflets ne cessent de le répéter dans toutes les langues. Et dire qu’il nous faudra en plus, au bas mot, 80 écoles supplémentaires dans les dix ans qui viennent.

A quand donc ces Etats Généraux de l’Enseignement à Bruxelles. A quand donc un enseignement interculturel d’excellence trilingue dans toutes nos écoles bruxelloises. C’est d’une révolution copernicienne qu’à besoin notre enseignement bruxellois agonisant.
MG

Evaporation de la Belgique?

L’évaporation de la Belgique s’accélère. Vendredi après-midi, le Premier ministre chrétien-démocrate flamand, Yves Leterme, a remis au roi la démission de son gouvernement. Il n’avait plus d’autre choix après la décision, en milieu de journée, des libéraux flamands de l’Open VLD de quitter la majorité. Ce parti, en perte de vitesse en Flandre, a décidé de jouer son va-tout en faisant sienne les exigences des flamingants les plus durs. Ceux qui réclament la fin immédiate des droits des 100 000 à
150 000 francophones vivant en Flandre, dans la périphérie de Bruxelles…

Si, numériquement, le gouvernement dispose d’une position confortable à la chambre des députés, la situation d’Yves Leterme est devenue intenable puisque sa formation, le CD&V, reste le seul parti flamand de la majorité, alors que trois partis francophones en sont membres (le PS, les libéraux du MR et les centristes du CDH). En clair, la majorité flamande de Belgique (60% des 10 millions de Belges) devient minoritaire au sein du gouvernement fédéral, ce qui lui enlève toute légitimité. Si le roi accepte cette démission, des élections anticipées pourraient avoir lieu en juin.

Cette énième crise montre que le fossé entre la Flandre néerlandophone, d’une part, et Bruxelles et la Wallonie francophones, d’autre part, est quasi infranchissable. Le gouvernement est tombé sur un dossier hautement symbolique, celui de «BHV». «Bruxelles-Hal-Vilvorde» est un arrondissement électoral et judiciaire qui réunit la région bruxelloise - constituée de 19 communes francophones - à 35 communes de sa périphérie flamande (Hal et Vilvorde) afin de permettre aux dizaines de milliers de francophones qui y vivent de voter pour les partis francophones de Bruxelles et d’être jugés en français. Pour la Flandre , ces droits apparaissent insupportables car ils remettent en cause l’unité de leur territoire qu’ils conçoivent comme un espace unilingue néerlandophone. L’ensemble de la classe politique flamande, soutenue par son opinion publique, réclame donc la scission de cet arrondissement : les francophones de Flandre, qui y sont souvent nés, n’auraient d’autre choix que l’assimilation ou l’émigration.

Pour la Flandre , il s’agit aussi de dissuader les non-néerlandophones de venir s’installer dans la périphérie flamande, afin de contenir l’extension de la «tache d’huile» francophone. Pour ce faire, elle a mis en place tout un arsenal discriminatoire, réservant par exemple la vente de ses logements et terrains aux seuls néerlandophones, refusant le bénéfice d’allocations sociales aux francophones, interdisant tout affichage en français ou à ses fonctionnaires de s’exprimer dans la langue de Molière, obligeant les enfants à parler néerlandais dans les cours de récréation, etc.

Les francophones, eux, refusent cette logique territoriale, parfaitement conscients qu’elle conduira, à terme, à une scission du pays. Pour bien faire comprendre à la Flandre qu’elle allait trop loin dans sa volonté d’instaurer un véritable apartheid linguistique, les francophones ont exigé, pour prix de la scission de BHV des «compensations territoriales», en particulier un élargissement de la région bruxelloise aux six communes majoritairement francophones de la périphérie de la capitale, ce qui permettrait une jonction avec la Wallonie. Une revendication inacceptable pour la Flandre , qui refuse de céder le moindre pouce de son territoire…

Une mission de plusieurs mois, conduite par l’ancien Premier ministre flamand, Jean-Luc Dehaene, a débouché, mardi, sur une impasse, d’où le départ des libéraux flamands, hier, qui ont flairé le bon coup politique. Mais, cette crise-ci est d’une particulière gravité. Car la Flandre est déterminée à passer outre l’opposition des francophones pour scinder BHV, c’est-à-dire à imposer la loi de la majorité néerlandophone à sa minorité francophone. Or, le pacte sur lequel repose l’existence de la Belgique a toujours été d’éviter de telles oppositions qui ne pourraient qu’aboutir à l’éclatement du pays.

Les partis politiques indépendantistes pèsent aujourd’hui en Flandre, selon les sondages les plus récents, plus de 40% de l’électorat (NV-A, liste Dedecker, Vlaams Belang). Logiquement, cette lame de fond indépendantiste a gagné la plupart des autres partis, soucieux de ne pas apparaître comme de mauvais Flamands, comme le montre la crise actuelle : les libéraux flamands et même le parti écologiste flamand, Groen, exige désormais la scission de BHV. La partie semble donc mal engagée dans un pays miné par ses conflits linguistiques et qui va exercer la présidence tournante de l’Union européenne dès le 1er juillet.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
BRAVO LIBERATION
Excellent papier de synthèse qui permet à qui n’aurait pas encore compris les enjeux de se faire une bonne opinion de la gravité du problème. Un texte à diffuser, notamment dans les écoles secondaires pour le soumettre à analyse. Ajouter pour être complet que le VLD a reporté son ultimatum à jeudi prochain et que le roi a nommé un conciliateur en la personne de Didier Reynders, ce qui est extrêmement habile puisque Reynders est libéral comme Alexandre Decroo, fils de Herman, le plus belgicain des politiciens flamands. Donc que les bleus francophones et flamands'arrangent en famille. Moyennant cette astuce, il se pourrait que Dehaene, habile négociateur arrive à recoller la porcelaine avant l'échéance fatidique.

Grèce: Cohn-Bendit dénonce l"extravagance" d'un prêt de l'Allemagne à 5%

"La situation présente est extravagante. L'Allemagne emprunte à un taux de 1,5% pour prêter l'argent à la Grèce avec un taux de 5%. Nous sommes dans une complète confusion", a déclaré Daniel Cohn-Bendit dans une interview au journal grec Elefthérotypia.

Le ministre des Finances rencontre Strauss-Kahn et Trichet
Le député Vert européen Daniel Cohn-Bendit a dénoncé dimanche la situation "extravagante" qui permet à l'Allemagne de prêter des fonds à la Grèce à un taux de 5% alors qu'elle emprunte à 1,5%.

"La situation présente est extravagante. L'Allemagne emprunte à un taux de 1,5% pour prêter l'argent à la Grèce avec un taux de 5%. Nous sommes dans une complète confusion", a déclaré Daniel Cohn-Bendit dans une interview au journal grec Elefthérotypia.
Il affirme être "toujours solidaire avec le faible (...) maintenant je suis solidaire avec les Grecs dans la question de la crise économique".

Il reproche à l'Union européenne de souffrir "d'un manque de solidarité" et se prononce pour "la création d'un fonds européen commun qui pourrait offrir un grand emprunt européen".
"D'un côté, on pourrait investir dans des questions écologiques et, de l'autre, aider des pays qui affrontent des problèmes comme la Grèce", juge-t-il.

Le leader écologiste estime par ailleurs que "le budget de la Grèce pour les programmes d'armements est scandaleux" et "prépare le terrain à la corruption".

Art-decoparel schittert weer

De renovatie heeft twee jaar geduurd en zes miljoen euro gekost © Boghossian Stichting

Brussel-Stad - Villa Empain aan de Franklin Rooseveltlaan, in de schaduw van het Ter Kamerenbos, is de hoofdzetel van de Boghossian Stichting, een kunstencentrum dat de dialoog tussen oosterse en westerse cultuur wil aanmoedigen . Op 23 april pakt het centrum uit met een eerste tentoonstelling, Routes van de elegantie tussen het Oosten en het Westen.

N a een bewogen geschiedenis lijkt Villa Empain rust te hebben gevonden. In 1930 liet de toen 21-jarige baron Louis Empain deze bijzondere art-decowoning ontwerpen door de gerenommeerde architect Michel Polak. Empain verliet de villa na amper een jaar om zijn geluk te zoeken in Canada; hij schonk het gebouw aan de Belgische staat om er een hedendaags art-decomuseum van te maken. In de Tweede Wereldoorlog namen de nazibezetters er hun intrek. Na de oorlog werd de villa op initiatief van Paul-Henri Spaak tot ambassade van de USSR omgedoopt – tot groot ongenoegen van Louis Empain. Daarop verwierf de familie de villa opnieuw. Sinds de jaren 1970 werd de woning opeenvolgend gekocht door verschillende privékopers, waaronder de televisiezender RTL-TVi. Later kwam het huis in handen van de controversiële zakenman Stéphane Jourdain. Daarna stond het vijftien jaar leeg.

BOGHOSSIAN
De donkere bladzijden in de geschiedenis van de Villa Empain zijn volledig omgeslagen na de aankoop in 2007 door de Boghossian Stichting. De Boghossians zijn een familie van Libanese juweliers van Armeense afkomst. Sinds 1992 is de stichting actief op humanitair, pedagogisch en cultureel vlak, vooral in Armenië en Libanon.

Na de aankoop werd Diane Hennebert, de voormalige directrice van het Atomium, aangesteld voor de algemene coör dinatie van de werkzaamheden en voor de projecten die verbonden zijn aan de villa. “Eind 2006 zat mijn taak bij het Atomium erop en had ik zin in een nieuwe uitdaging. Ik heb dit project onder mijn vleugels genomen omdat ik vond dat dit gebouw te waardevol was om te laten aftakelen,” vertelt Hennebert. “Toch was ik niet meteen gewonnen voor de schoonheid van het huis. Toen ik hier de eerste keer kwam kijken, was ik verbaasd dat zo’n prachtig stukje patrimonium er zo verwaarloosd bij lag. Dat is typisch Belgisch, ik heb dat in het buitenland nog niet gezien. Belgen zijn helemaal niet fier op hun patrimonium. Uiteindelijk heeft de renovatie ongeveer twee jaar geduurd en kostte het project zo’n zes miljoen euro. Vandaag mag het weer gezien worden, het marmer, het brons, het gepolijste graniet, de fijne houtsoorten komen opnieuw tot hun recht. Ik ben er heel trots op; het huis heeft zijn vrouwelijke, zachte vormentaal van weleer terug. Ik blijf nu zeker nog enkele maanden in de stichting. Het is zoals een ei, daarop moet je ook nog even broeden.”

DE MAHARADJA EN CARTIER
Villa Empain wil geen museum zijn, het is een centrum met als achterliggend idee om de dialoog tussen het Oosten en het Westen levendig te houden binnen een culturele sfeer. Naast twee tot drie thematische tentoonstellingen per jaar biedt het centrum nog andere faciliteiten aan. Zo kun je terecht in een bibliotheek, een kunstshop en over een maand ook in de tearoom, waar je na een wandeling in het aangrenzende Ter Kamerenbos langs de achteringang binnen kunt om iets te komen eten of drinken.

De conciërgewoning van de villa is ingericht als residentie waar studenten, artiesten of onderzoekers welkom zijn. De eerste studenten strijken er neer in september en blijven een heel academiejaar.

Voor de eerste tentoonstelling bracht Diane Hennebert maar liefst vierhonderd uiteenlopende kunstvoorwerpen uit verschillende openbare en particuliere collecties in binnen- en buitenland bij elkaar. “Bij de samenstelling heb ik me steeds de vraag gesteld hoe er een uitwisseling tussen Oost en West gebeurt in de wereld van elegantie en schoonheid. Een goed voorbeeld is het prestigieuze halssnoer van de maharadja van Patiala. Deze rijke Indiase hoogheid had veel dia manten en edelstenen in zijn bezit. In 1928 vroeg hij aan de wereldberoemde Franse juwelier Cartier om met zijn dia manten een sieraad te maken waarmee hij op belangrijke feesten kon pronken. Cartier ging in op zijn vraag en verwerkte de edelstenen met de Indiase cultuur en sfeer in het achterhoofd. In dit juweel zie je heel duidelijk de uitwisseling tussen die twee verschillende werelden. Dit halssnoer telt 2.930 diamanten en we zijn natuurlijk heel fier dat we het op de tentoonstelling kunnen laten zien. Het is een luxueuze vorm van elegantie. Maar op de tentoonstelling vind je ook werken die net opvallen door hun eenvoud en zuiverheid. Die werken weerspiegelen de sobere oosterse levensstijl. Zo probeer ik elegantie, de rode draad van de tentoonstelling, in al haar facetten te tonen,” vertelt Hennebert.

Routes van de elegantie tussen het Oosten en het Westen, van 23 april tot en met 31 oktober in Villa Empain. Meer info op www.villaempain.com

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
RENDEZ VOUS DES COSMOPOLITES BRUXLLOIS
La Villa Empain n’est pas un musée et refuse d’en être un, au demeurant. C’est donc un lieu qui se veut centre d’interculturalité pour favoriser le dialogue entre l’orient et l’occident. Le superbe palais Empain, restauré à grand frais dégage une grande majesté et irradie une froideur de mausolée, un peu comme la Palais Stoclet qui participe du même style d’inspiration, bien que plus ancien.
Les collections exposées, caprices d’esthète, d’une grande qualité et d’un luxe inouï s’adressent à un public élitaire (entrée 10 Euro). Il se dit que les dépendances accueilleront des étudiants : abriteront une boutique d’art et une bibliothèque. Espérons que à l’imitation de la bibliothèque publique schaerbeekoise dite des 1001 pages, le public issu de l’immigration y trouvera les trésors de la littérature d’orient si difficilement accessibles à Bruxelles et si peu connus et diffusés. On espère qu’il s’y tiendront colloques, conférences et événements à l’instar de celui que Jean Bogossian organisa à Flagey et qui fit date. Il se murmure également que s’installera ici , autour de la piscine et sous les pergolas un tea room exquis accessible par le bois de la Cambre au promeneurs et flâneurs réunis. . Puisse-t-il devenir le rendez vous de tous les cosmopolites de cœur et d’esprit.

dimanche 25 avril 2010

Rosenkranz : la candidate qui fait peur à l'Autriche

Barbara Rosenkranz a fustigé l'immigration « criminelle » venue de l'Est et rejeté les accords de Schengen, réclamant un renforcement des contrôles aux frontières. Crédits photo : REUTERS

Surnommé la «mère du Reich» par la presse, Barbara Rosenkranz, l'élue du Parti de la liberté concourt pour la présidentielle de dimanche.

La voix est posée, presque fluette. Chevelure d'argent, regard clair, Barbara Rosenkranz parcourt les campagnes et les villes d'Autriche depuis deux mois, vêtue d'une Trachten (robe traditionnelle), martelant son credo, une «politique familiale» refondée. Candidate à l'élection présidentielle de dimanche, la députée du Land de Basse-Autriche ressemblerait presque à cette voisine anonyme et sans histoires, mère de famille souriante, que l'on salue poliment par-dessus la haie. Depuis deux mois pourtant, toute l'Autriche tremble devant la candidature de Barbara Rosenkranz, élue du Parti de la liberté (FPÖ, extrême droite) et apôtre d'une idéologie pangermaniste de sombre mémoire.

Surnommée la «mère du Reich» par la presse autrichienne, Frau Rosenkranz règne à 51 ans sur une impressionnante tribu de dix enfants, tous affublés d'un prénom issu de la mythologie germanique : Hedda, Horst, Arne, Mechthild, Hildrun, Volker, Sonnhild, Alwine, Ute et Wolf.

Vieille tradition nationale-socialiste
Avec son mari, Horst Jakob, elle met un point d'honneur à organiser tous les ans dans son jardin la «fête du solstice d'été», vieille tradition païenne héritée du national-socialisme et célébrant les «familles saines, fortes et nombreuses». Son époux, un des membres fondateurs du parti néonazi NPD, aujourd'hui interdit, dirige une revue, Fakten, qui fait la part belle aux négationnistes et dénonce pêle-mêle «les Turcs, les Tchétchènes, les Asiatiques, les Tziganes et les nègres», ainsi que «les poncifs éculés des prétendus crimes de la Wehrmacht et des horreurs des camps».

Reich de mille ans
Horst et Barbara Rosenkranz font partie de ceux qu'on appelle en Autriche les «rats des caves nazis» (Kellernazis) : nés après la guerre, trop tard pour adhérer au parti national-socialiste (NSDAP), ils entretiennent le culte du «Reich de mille ans», au sein duquel l'Autriche retrouverait son modeste rang de «marche orientale (Ostmark)».

En public, rien de répréhensible ne transpire dans le discours de l'édile, qui se contente de fustiger l'immigration «criminelle» venue de l'Est et rejette les accords de Schengen, invoquant un renforcement des contrôles aux frontières. Seule députée à avoir voté contre la Constitution européenne lors du référendum parlementaire de 2005, elle a reçu le soutien officiel du Kronen Zeitung, le plus puissant des tabloïds du pays, avec un million d'exemplaires quotidiens pour un pays de 8,3 millions d'habitants, et de son très influent fondateur, Hans Dichand.

Mais sitôt sa candidature annoncée, début mars, Barbara Rosenkranz a dérapé. Interrogée sur la solution finale et les camps de concentration, elle répond disposer de «l'information d'une Autrichienne qui a fréquenté l'école entre 1964 et 1976», lorsque les crimes nazis n'étaient pas au programme des écoles du pays. Puis elle a déclenché une tempête de protestations, en réclamant au nom de la liberté d'expression un assouplissement de la loi de 1947, la Verbotgesetz, qui interdit le NSDAP et l'apologie du nazisme.

Rendez-vous aux municipales
Barbara Rosenkranz ne remportera pas le scrutin présidentiel. Le chef de l'État sortant, le social-démocrate Heinz Fischer, devrait être réélu avec 70 à 80% des voix. Elle espère atteindre 35% des suffrages, mais devra sans doute se contenter d'un score de 10 ou 15%, après une fin de campagne sans éclat.

Lundi, sa défaite consommée, elle retournera à ses obligations parlementaires, la satisfaction du devoir accompli. Le leader du FPÖ, Heinz-Christian Strache, resté prudemment en retrait, lorgne sur les élections municipales qui se tiendront en octobre dans la capitale autrichienne : il rêve d'enlever «Vienne la rouge» aux sociaux-démocrates de l'inamovible maire sortant, Michael Häupl, en poste depuis 1994. Et cette fois, l'extrême droite est convaincue de ses chances de victoire.
Maurin Picard

Verbalisée pour un niqab au volant : Hortefeux réagit

Vendredi, la conductrice a donné une conférence de presse, où elle affirmait éprouver un «sentiment d'injustice» après avoir reçu une amende de 22 euros pour avoir conduit avec un niqab. Crédits photo : AFP

Le ministre de l'Intérieur souhaite déchoir de sa nationalité française l'époux de cette femme, qu'il soupçonne de polygamie et de fraude aux aides sociales.

L'affaire du voile rebondit place Beauvau. Réagissant à la verbalisation le 2 avril, à Nantes, par la police, d'une femme de 31 ans, parce qu'elle conduisait en portant un voile intégral, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a écrit vendredi à son collègue à l'Immigration, Eric Besson. Dans ce courrier, auquel a eu accès Le Figaro, il lui révèle que, selon ses informations, l'époux de cette femme «appartiendrait à la mouvance radicale du Tabligh et vivrait en situation de polygamie, avec quatre femmes dont il aurait eu douze enfants. Au demeurant, chacune de ces femmes bénéficierait de l'allocation de parent isolé.»

L'hôte de la place Beauvau poursuit : «J'ajoute, en outre, que ces quatre femmes porteraient le voile intégral.» Et le ministre de conclure : «J'ai demandé au préfet de la Loire-Atlantique de faire, sans délai, toutes les diligences utiles, auprès du parquet et des services sociaux, pour réprimer, le cas échéant, les faits de polygamie et de fraude aux aides sociales qui ont été signalées. Je vous serais très reconnaissant, en outre, de bien vouloir faire étudier les conditions dans lesquelles, si ces faits étaient confirmés, l'intéressé (NDLR : l'époux) pourrait être déchu de la nationalité française». Vendredi, la conductrice avait donné une conférence de presse, où elle affirmait éprouver un «sentiment d'injustice» pour avoir reçu une amende de 22 euros par un motard de la police qui estimait que porter un voile intégral au volant affecte la vigilance du conducteur.
Jean-Marc Leclerc

Politieke en financiële irrationaliteit

De Belgische politieke wereld munt uit door irrationaliteit, stelt professor Paul De Grauwe. Hij is gewoon hoogleraar internationale economie aan de K.U. Leuven. De feiten van de laatste dagen en weken hebben duidelijk gemaakt dat de politieke wereld en de financiële markten hun eigen irrationaliteit hebben. Wanneer die twee irrationele werelden elkaar treffen dan mogen we het ergste vrezen.

De Belgische politieke wereld munt uit door irrationaliteit. Politici aan beide kanten van de taalgrens zijn het er allemaal over eens dat er belangrijkere problemen zijn dan B-H-V. Die belangrijke problemen zijn, en daar is consensus over, de financiële crisis, de benarde overheidsfinanciën, de pensioenproblematiek, de armoede. Je zou dan kunnen verwachten dat vermits alle politici vinden dat BHV eigenlijk niet zo belangrijk is, het gemakkelijk moet zijn om tot een akkoord te komen. Maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn.

Over dit triviale probleem staan Vlaamse en Franstalige politici met getrokken messen tegenover elkaar. Wat de andere eist is totaal onaanvaardbaar en onbespreekbaar, weerklinkt het aan beide zijden van de taalgrens. Hoe kan dat nu? Het is mij een raadsel. Het is moeilijk te begrijpen hoe verstandige Vlamingen en Franstaligen zo contradictorische posities kunnen innemen. Er is hier een irrationaliteit die ik niet begrijp. Het moet te maken hebben met emoties die ontstaan wanneer Vlaamse en Franstalige politici, elk in hun eigen gesloten wereldje, waanideeën ontwikkelen over het eigen Groot Gelijk, en een vijandbeeld over de andere creëren die deze waanideeën moeten ondersteunen.

De financiële markten hebben ook hun irrationaliteit. Deze ontstaat omdat beleggers helemaal niet weten hoe de toekomst er zal uitzien. Ze ontwikkelen dan hun eigen waanideeën over de toekomst. Vóór de crisis was het waanidee dat de toekomst voor de belegger er één was van voortdurend stijgende prijzen. Euforie dus. Na de crisis is die euforie omgeslagen in diep pessimisme over de toekomst. Dit pessimisme treft nu de markten van overheidsobligaties. Het is gestart in Griekenland, waar er wel reden was om pessimistisch te zijn, en slaat nu over naar andere landen. De eerste in de rij is Portugal. Waarom Portugal en niet het VK, of Ierland die veel grotere budgettaire tekorten hebben weet niemand. Misschien gewoon omdat Portugal een Zuiders land is.

De twee irrationele werelden dreigen elkaar te ontmoeten. De financiële markten zijn pessimistisch over de toekomst van de overheidsschuld in de Europese landen. En zoals iedereen die pessimistisch is, zoeken deze markten naar bevestiging van hun pessimisme. En hier komen de Vlaamse en Franstalige politici een handje toesteken. Ze dreigen ermee het land op te blazen. Genoeg elementen voor pessimistische financiële markten om hun speculatieve zet te doen in de markt van Belgische overheidsobligaties.

Laten we hopen dat het niet zover komt, en dat gezond verstand de bovenhand haalt. Gezond verstand betekent hier dat de politici die beweren dat er belangrijkere problemen zijn dan B-H-V bereid moeten zijn om over de eisen van hun tegenspelers aan de andere kant van de taalgrens te praten. Dat geldt niet alleen voor de Franstaligen maar ook voor de Vlamingen.

En als je het mij vraagt. Het kan mij geen barst schelen of B-H-V gesplitst wordt of niet. Ik durf wedden dat 99% van de Vlamingen er ook niet wakker van ligt.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LES TENTATIONS DE L’IRRATIONNEL
Politieke financiële « en religieuse »irrationaliteit Le monde financier, l’évêque de Bruges, le personnel politique belge, tous succombent aux tentations de l’irrationnel. Pourquoi ?
On ose espérer que le superbe article du professeur Paul De Grauwe sera publié dans un quotidien francophone car il dit simplement, sobrement et tellement intelligemment ce que chacun pense dans son for intérieur: « En als je het mij vraagt. Het kan mij geen barst schelen of B-H-V gesplitst wordt of niet. Ik durf wedden dat 99% van de Vlamingen er ook niet wakker van ligt”. Autrement dit “Je n’en ai rien à cirer de BHV et je mets ma main au feu que c’est exactement ce que pensent 99 des Flamands que ça n’empêche pas de dormir. « Politieke financiële irrationaliteit » Le monde financier, le personnel politique belge, tous succombent aux tentations de l’irrationnel et jusqu’à l’église catholique en pleine tourmente. Pourquoi ?
C’est que BHV a valeur de symbole ou plutôt fonction de catalyseur ! Objectivement BHV vaut bien un compromis et on peut imaginer que Zeanluk Dehaene finira par réussir et Albert II de gagner son pari quand finira ce psychodrame grotesque hypermédiatisé..
“Er is hier een irrationaliteit die ik niet begrijp. Het moet te maken hebben met emoties”

“L’exhuberrance irrationelle” (Greenspan) résulterait selon De Grauwe de l’angoisse des investisseurs face à un avenir de plus en plus incertain. C’est que ce pessimisme radical est de plus en plus contagieux.
Quand l’irrationnel mène le monde, quand l’irrationnel financier et celui des politiques se conjuguent, on peut craindre le pire. Hitler n’a-t-il pas su surfer autrefois sur une vague de désespoir collectif ?
La triple crise économique, financière et religieuse dont il est question ici affecte l’Europe dans sa totalité pour ne pas dire la planète entière. Il s’agit d’une crise éthique profonde et « globalisée »qui touche, non pas à la question des moyens mais bien à la question des fins.
« Tous les jours, nous disons crise de la ville, crise de l'Etat, crise de la démocratie, crise de la famille, crise de la justice, crise de l'école et ces expressions ne sont pas vides de sens. Nous ne savons plus comment définir la démocratie, nous ne savons plus quel est le but de l'école. Le problème, ce n'est pas de redresser l'économie, c'est d'être capable de dire ce que sont nos orientations valoratives. Nous avons besoin d’une vision novatrice. Cela suppose des arrachements dont nous ne sommes pas toujours capable. (Alain Tourraine dans « la double mort du social » publié le Figaro)

'Dit is een trauma voor de hele Kerk'

GETUIGENIS

BRUSSEL - HERBERT VANDERSMISSEN, een jonge priester in opleiding, verwoordt zijn gedachten nu de Belgische Kerk in een schandaalsfeer ondergedompeld is door de bekentenis van de Brugse bisschop over seksueel misbruik: 'Het raakt me emotioneel meer dan ik had verwacht.'
Herbert Vandersmissen (28), seminarist aan het Johannes XXIII seminarie in Leuven, wordt over vijf jaar tot priester gewijd. Daarna krijgt hij wellicht de leiding over een parochie in het bisdom Gent.

HOE ERG IS DIT VOOR DE KERK?
'Dit is een zware slag in het gezicht van alle gelovigen, temeer omdat een priester, en bij uitstek een bisschop, vertrouwensfiguren van de gelovigen zijn. De menselijke schade die dit veroorzaakt is enorm, in de eerste plaats voor het slachtoffer en zijn omgeving. Maar dit werpt ook een schaduw op de hele Kerk.'


HOE KOMT DIT BIJ U PERSOONLIJK AAN?
'Ik was met verstomming geslagen. Ontredderd. Sprakeloos. Het raakt me emotioneel veel meer dan ik had verwacht. De jongste weken waren er heel wat berichten over seksueel misbruik door geestelijken. Maar nu gaat het om een Belgische priester, een bisschop dan nog.'

'De schade, het menselijke leed dat is veroorzaakt, is nooit geheel te herstellen. Het enige positieve in deze zaak - als ik dat zo mag zeggen - is de openheid die de kerkelijke leiding aan de dag heeft gelegd, ook al gaat het om feiten van lang geleden.'

'Men heeft het niet proberen te verdoezelen, maar is er op een eerlijke manier mee omgegaan. Het is onze plicht hierover alle openheid te geven. Maar alle gelovigen en priesters kijken ook met angst naar wat er misschien jarenlang verborgen is gebleven.'

HOE MOET HET NU VERDER?
'We moeten op de ingeslagen weg voortgaan. Volledige transparantie is de enige rechtvaardige reactie. Dat zijn we verplicht aan mensen die geleden hebben door onze fout.'

U ZEGT 'ONZE FOUT'?
'Persoonlijk heb ik geen fout begaan, maar als lid van de Kerk waarin ik een functie wil opnemen ben ik mee verantwoordelijk. Ik weet dat ik het komende weekeinde hierover zal worden aangesproken, hoe bescheiden mijn rol momenteel ook is, als priester in opleiding. Ik zal een woord van uitleg en van troost moeten geven.'

'Dit is een trauma voor de hele Kerk. En na de openheid zal er ook een moment van een sereen gesprek moeten volgen, met alle betrokkenen, en ver weg van de media. Niet omdat men iets niet mag weten, maar om de wonden te laten helen. Dat zal een lang verwerkingsproces vergen.'

"GÉNÉREUX ET OUVERT SUR LE MONDE"
Christian Laporte
La démission de Mgr Vangheluwe provoque la stupeur dans son diocèse et dans l’Eglise de Belgique.
Début octobre dernier, à la veille de la canonisation du Père Damien à Rome, tous les évêques belges étaient réunis sur la terrasse de la splendide résidence de l’ambassadeur de Belgique près du Saint-Siège. Mgr Vangheluwe et ses collègues se réjouissaient de l’événement majeur que constituait la reconnaissance solennelle de la sainteté de l’apôtre des lépreux. Bien malin qui à ce moment-là aurait pu deviner la terrible onde de choc qui a traversé l’institution ecclésiale belge vendredi.
Pour ses pairs, Mgr Léonard en tête, l’évêque de Bruges était non seulement un collègue sympathique mais aussi un homme généreux et un prélat particulièrement actif dans un diocèse que l’on considère parfois comme le dernier vrai bastion catholique en Flandre. Un diocèse pleinement tourné vers le monde: Roger Vangheluwe n’était pas peu fier de parler de "ses" prêtres, missionnaires et religieuses qui diffusent le message évangélique en Afrique, en Asie et en Amérique latine. C’est ce qui l’avait d’ailleurs amené à s’y rendre à de nombreuses reprises, étant en outre en charge de Caritas Flandre et lié au réseau flamand de Justice et paix.
A la veille de fêter ses 25 ans de présence à la tête du diocèse de Bruges en février dernier, l’évêque s’était retrouvé malgré lui dans une polémique avec la presse régionale qui s’était demandé s’il n’était pas raciste parce qu’il refusait d’importer des prêtres africains ou polonais dans son diocèse pour combler l’absence de nouvelles vocations.
L’Eglise locale le soutint sans réserve car l’accusation était de fait déplacée: il y a 15 ans, il avait été invité par Jean-Paul II au premier synode africain parce que son diocèse était considéré comme le plus missionnaire d’Europe. Et il y a encore 19 prêtres Fidei Donum, entendez des prêtres diocésains de Flandre occidentale sur d’autres continents, plus particulièrement en Amérique latine et en Afrique. Enfin l’évêque avait moult contacts sur tous les continents ce qui faisait la fierté de ses diocésains...
Cet article génère un nombre très important de commentaires qui doivent être tous revus en raison du sujet abordé. Il ne nous est matériellement pas possible d’assumer cette charge additionnelle. En conséquence, cet article ne sera pas ouvert aux commentaires. Veuillez nous en excuser. Merci de votre compréhension. La modération.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
«UNE PIERRE DE MEULE AUTOUR DU COU »
«On peut ne pas aimer Joseph Léonard », comme l’écrit Christian Laporte dans un édito hardi «mais il est évident qu’il sait décider » et comme un habile chirurgien mettre le bistouri dans l’abcès dont soufre aussi apparemment l’église de Belgique.
Ce qui nous frappe et nous interpelle c’est la déclaration laconique du modérateur de la Libre Belgique : « Cet article génère un nombre très important de commentaires qui doivent être tous revus en raison du sujet abordé. Il ne nous est matériellement pas possible d’assumer cette charge additionnelle. En conséquence, cet article ne sera pas ouvert aux commentaires»
C’est dire que les abonnés de la Libre sont déchaînés contre la haute hiérarchie catholique belge. Cela provoque un tsunami comme jamais, de mémoire de paroissien, on n’en connut. Le divorce entre l’église catholique de Belgique et la communauté des croyants ne date pas d’hier. Beaucoup de chrétiens, sans renier leur foi, ont tourné le dos à l’église. Gotfried Daneels, que nous avons rencontré et interviewé, jouissait d’un excellent crédit auprès des medias et des Belges en général. C’est vers lui désormais que sont braqués les projecteurs.
On peut, en interrogeant les évangiles se demander comment aurait réagi Jésus face à ce scandale ? Par la colère, comme quand il chassa les marchands du temple,? Par le pardon comme à l’égard de la femme adultère « que celui qui jamais n’a fauté jette la première pierre » ? Ou faut-il invoquer plutôt Luc 17:

Il dit à ses disciples: " On ne peut supposer qu'il n'arrivera pas de scandale; mais malheur à celui par qui ils arrivent!
Il serait plus utile pour lui qu'on lui suspende autour du cou une pierre de meule et qu'on le lance dans la mer, plutôt qu'il ne scandalise un de ces petits.
Prenez garde pour vous-mêmes. Si ton frère vient à pécher, réprimande-le, et s'il se repent, pardonne-lui.
Et quand il pécherait contre toi sept fois le jour, et que sept fois il revienne à toi, disant: " Je me repens, " tu lui pardonneras. "
Et les apôtres dirent au Seigneur: " Augmentez notre foi! "

Le Coran dira plus simplement «celui qui a fait un atome de bien le saura, qui un atome de mal le saura également». En 1785, Emmanuel Kant formulera son célèbre impératif catégorique :
« Agis de façon telle que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme fin, et jamais simplement comme moyen[1]. »
Universelle, l’éthique, aujourd’hui tellement malmenée est au dessus des religions.
C’est d’un sursaut éthique qu’a besoin ce monde qui se démonde.

La réaction qu’il fallait

Christian Laporte

Dans ses homélies pascales, Mgr Léonard avait annoncé que l’Eglise de Belgique entendait "restituer dans leur dignité ceux qui furent abominablement exploités" non sans avoir constaté que par "un silence coupable, on a souvent préféré la réputation de certains hommes d’Eglise à l’honneur des enfants abusés". Un discours ferme de l’archevêque qui tranchait avec les couacs récurrents dans la communication romaine qui parsemèrent le week-end de Pâques.

On pouvait cependant encore se demander si l’Eglise de Belgique irait au bout de ses mâles propos et oserait, le cas échéant, démettre l’un des siens, aussi haut placé fût-il. Et ce d’autant plus que certains comme l’ex-curé de Buizingen Rik Devillé proclamaient que la commission spéciale mise sur pied par l’Eglise dans la foulée de l’affaire Dutroux était loin d’avoir mené le travail qu’on attendait d’elle.

La démission aussi résolue que rapide de l’évêque de Bruges, Mgr Vangheluwe mais aussi la volonté clairement exprimée par le président de la commission, le pédopsychiatre Peter Adriaenssens face aux médias vendredi devraient lever les derniers scepticismes. Il y va certes de la crédibilité de l’institution face à son message mais aussi face à ses responsabilités morales.

Qu’on aime ou pas Mgr Léonard, il n’a pas tergiversé alors qu’il sait que cela entraînera une crise de confiance. Mais il a restauré l’honneur de la majorité des clercs qui vivaient conformément à leur vocation

God
Het is moeilijk te bepalen wat er meer verbijsterend is: het pedofiele kindermisbruik van de Brugse bisschop dan wel de reacties binnen de katholieke kerk op de feiten. Want daar haasten talrijken zich om te stellen wat een goede bisschop de man wel niet was geweest en hoe verrassend dit nieuws dus wel niet was. Alsof het om een "accident de parcours" ging, dat toch wel moet worden afgewogen tegen de talrijke andere prestaties van deze katholieke herder.

Wat een onzin: of hij nu al dan niet vandaag gebukt gaat onder gewetenswroeging, dit is een man die een minderjarig kind jarenlang misbruikte in een pure machtsrelatie, afgedekt door de omerta die zijn positie hem verleende. De bisschop gaat op bezinning in een klooster, maar hij verdient de gevangenis.

Kardinaal Danneels ontkent dat hij de zaken in de doofpot heeft gestopt, maar geeft toe dat hij een mediërend gesprek heeft gehad met dader en slachtoffer. Met welke doelstelling? Een modus vivendi te vinden, de zaak in der minne te regelen? In dat geval kan de voormalige aartsbisschop aangeklaagd worden wegens schuldig verzuim, want heeft hij nagelaten actie te ondernemen. Want was de schuldige niet zelf uit de kast gekomen, we hadden het nog steeds niet geweten.Men hoeft vanwege deze feiten niet de hele katholieke kerk te stigmatiseren. Maar evenmin houdt de stelling stand dat het om een geïsoleerd incident gaat. De stortvloed van seksschandalen waarin het instituut terecht is gekomen, duidt op een structureel en wijd verspreid probleem, dat decennialang vergoelijkt, verzwegen en geminimaliseerd is. Wat de oorzaken ervan zijn, is onduidelijk: zorgt het celibaat voor afwijkende seksualiteit of zoeken mensen met een afwijkende seksualiteit net dat celibaat op.

Hoe dan ook heeft de katholieke kerk momenteel ieder moreel recht verloren om naar wie dan ook met een belerend moreel vingertje te wijzen: hoe kan een instituut dat zovele knapenschenners in zijn rangen zolang de hand boven het hoofd hield, nog de trauma"s verantwoorden die het veroorzaakte bij gescheiden mensen aan wie het de communie weigerde?

Maar de meest existentiële vraag die deze kwestie oproept is misschien wel de volgende: kan het echt dat er een God bestaat die toelaat dat zijn vertegenwoordigers hier op aarde zolang straffeloos deze misdaden hebben kunnen bedrijven?
Yves Desmet

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LES BONNES QUESTIONS QUI FACHENT
Voici que Christian Laporte rend hommage à un Joseph Léonard pour sa détermination à écarter les brebis galeuses en crevant des abcès dans son église souillée, elle aussi, par des faits de pédophilie.
"un silence coupable, on a souvent préféré la réputation de certains hommes d’Eglise à l’honneur des enfants abusés". Cette phrase assassine du nouvel archevêque de Malines-Bruxelles sonne comme une condamnation du laxisme conciliant de son vénérable prédécesseur.

Comme à son habitude, Yves Desmedt pose les bonnes questions à savoir:
Remords ou pas , l'évêque qui se repentit est passible d'une condamnation pénale et d'une peine de prison pour faits graves de pédophilie.
Fait isolé? Rien n'est moins sûr.
Le célibat est-il de nature à encourager des abus dans des comunautés assez fermées ou est ce l'inverse: des sujets se découvrant des pulsions de ce type ne recherchent-ils pas précisément un célibat de type clérical.
Les silences du «bon» cardinal Danneels et son souci de jouer les médiateurs entre la victime et son bourreau ne le rendent-ils pas suspect sinon d'une forme de complicité, du moins d'une négligence à ses devoirs moraux.
L'Eglise n'a-t'-elle pas perdu, suite à tous ces scandales, toute crédibilité sur le plan éthique? Quel crédit moral a-t-elle encore pour éloigner des couples divorcés de la communion ou que pèsent ses interdits en termes de morale sexuelle notamment pour tout ce qui touche aux questions d'homosexualité, de contraception et d'usage du préservatif?
Surtout comment le dieu des catholiques
-« laissez venir à moi les petits enfants » (Mc 10, 13-16)- permet-il que ses représentants cléricaux s'égarent à ce point de la voie de rectitude?

vendredi 23 avril 2010

Brugse bisschop Roger Vangheluwe neemt ontslag

Roger Vangheluwe © Belga

De Brugse bisschop Roger Vangheluwe (74) heeft ontslag genomen na een zaak van seksueel misbruik.

Een familielid van de bisschop heeft de feiten meegedeeld aan het regionaal persbureau Verbeke, maar wilde geen details over de feiten meedelen. Hij verwees naar de persconferentie van aartsbisschop André Léonard vrijdag om 12 uur in Brussel.

Léonard zal zelf het ontslag toelichten, samen met de bisschop van Doornik, Guy Harpigny, referent voor de Commissie die de klachten over seksueel misbruik in de Kerk behandelt. Ook Peter Adriaenssens, kinderpsychiater en voorzitter van deze commissie, zal er aanwezig zijn. Vangheluwe is al meer dan 25 jaar bisschop van Brugge en de bisschop met de langste dienst.
(Bron: Belga)

PEDOPHILIE : UN EVEQUE BELGE DEMISSIONNE
Un évêque de Belgique impliqué dans une affaire de pédophilie a démissionné, ajoutant son nom à la liste croissante des ecclésiastiques faisant les frais des scandales qui secouent l'Eglise catholique, selon plusieurs sources anonymes citées jeudi 22 avril par des agences de presse.

La conférence épiscopale de Belgique a convoqué pour vendredi 23 avril une conférence de presse avec le chef de l'Eglise catholique belge, Mgr André-Joseph Léonard, ainsi qu'avec des responsables de la commission d'enquête mise en place sur les affaires de pédophilie dans l'Eglise. Elle n'a précisé ni le nom de l'évêque concerné ni les raisons exactes de la démission de celui-ci. Selon l'agence de presse Belga, il s'agit de l'évêque de Bruges, Roger Vangheluwe, et des "faits graves" seraient à l'origine de sa démission. Toutefois, l'agence Belga n'a pas précisé s'il s'était lui-même rendu coupable des faits ou s'il avait couvert les agissements d'une autre personne.

Cet évêque belge serait le dernier ecclésiastique en date à subir le contrecoup des scandales qui ébranlent l'Eglise catholique dans le monde entier. Le pape a ainsi accepté jeudi, dans le cadre du scandale de pédophilie visant l'Eglise catholique d'Irlande, la démission de l'évêque James Moriarty, 73 ans. Evêque auxiliaire de Dublin entre 1991 et 2002, dans un diocèse où des centaines d'enfants ont subi des sévices sexuels, il a admis dans la foulée qu'il aurait dû se rebeller contre la culture du secret.

TRANSPARENCE
L'Eglise belge vient de faire elle-même état de la confirmation en appel de la condamnation à la prison d'un prêtre belge pour viol et attentat à la pudeur sur un mineur, et a présenté ses excuses à la victime pour ces actes "graves". L'abbé Robert Borremans avait été condamné en janvier 2008 à cinq ans de prison, dont trois avec sursis, pour les faits commis sur un garçon pendant 7 ans, de 1994 à 2001. La peine a été confirmée, mercredi 21 avril, par la cour d'appel de Bruxelles. Ce prêtre avait dirigé les chœurs lors du mariage de l'héritier du trône belge, le prince Philippe, avec la princesse Mathilde, le 4 décembre 1999.

Nouvel archevêque de Belgique depuis janvier, Mgr Léonard avait dénoncé dans une homélie un "silence coupable" au sujet de la pédophilie dans l'Eglise. Une commission d'enquête destinée à clarifier la façon dont l'Eglise belge avait traité dans le passé les affaires de pédophilie au sein du clergé avait été mise en place quelques jours plus tard.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY