mardi 24 août 2010

MR: 'Fusie van de gemeenten kost 550 miljoen euro per jaar'

Gewest pompt 474 miljoen in gemeenten

'Brusselse gemeenten niet spilzieker dan andere steden'
'Bevoegdheden van 19 gemeenten herverdelen'
Vanraes: 'Grote onwaarheden over Brussel'
Brussel - Brussel moet geen financieel heil verwachten van een fusie van de gemeenten. Dat zegt toch Olivier de Clippele (MR), Brussels parlementslid en schepen van Financiën In Elsene, na een studie van de budgetten van Antwerpen en Brussel. [1 reactie]
Vele Vlaamse politici pleiten al jaren voor de afschaffing van de negentien 'baronieën' omdat een fusie zou leiden tot efficiënter bestuur. In de marge van de gesprekken over de staatshervorming vergeleek de Clippele daarom de begroting van Brussel met die van Antwerpen. Daar is in 1983 een grootschalige fusie gebeurd.
Conclusie? "We moeten geen lessen krijgen van iemand die niet voor zijn eigen deur kan vegen," aldus de Clippele in Le Soir. Hij vergeleek de cijfers van 2009 en stelde vast dat de Brusselse gemeenten samen 550 miljoen minder uitgeven dan Antwerpen. "Zoveel zou een fusie van de Brusselse gemeenten ons jaarlijks kosten."
Zowel voor het gemeentepersoneel als de algemene werkingskosten van de gemeenten, betaalt een Antwerpenaar gemiddeld een pak meer dan een Brusselaar. Ook voor de politiediensten is de hoofdstedeling beter af. Enkel het OCMW kost de Brusselaar meer dan de Antwerpenaar.
In totaal geven de Brusselse gemeenten 1.923 euro uit per inwoner. De gewestelijke diensten die in Antwerpen door de gemeente worden verzorgd, zijn daar bij gerekend. Antwerpen geeft jaarlijks 2424 euro uit.
Dat Antwerpen proportioneel meer uitgeeft, is ook omdat de stad meer inkomsten heeft. De Clippele wijst onder meer op een structurele benadeling door het gemeentefonds. Dat geeft Antwerpen 1014 euro per inwoner tegenover 352 voor Brussel.
(brusselnieuws.be)


Besparingen ivm fusies 19 gemeenten!
Geachte,
Indien de MR nu een zogezegde studie op tafel legt dan vraag ik me af met welke bedoeling.
Misschien zit er een andere bedoeling achter dan aangegeven want zij hebben natuurlijk een hoop burgemeester en schepenen, en dus een machtsbasis in het gewest om veel te blokeren wat hun niet past.
Ik wil eens een echte en juiste wetenschappellijke studie zien die uit neutrale basis komt om te zien als een fusie geen voordelen zou geven voor het gewest. Als elke gemeente de zelfde bevoegdheden en diensten houd na een fusie is dat natuurlijk niet goedkoper !

Aucun commentaire: