samedi 21 août 2010

Nieuwe brillen voor Brussel

De communautaire en nationalistische brillen waarmee noord en zuid naar Brussel kijken, leveren geen scherpe kijk op de werkelijkheid. Eric Corijn pleit voor een 'compleet nieuwe visie' op hoofdstad en ommeland. Eric Corijn is professor sociale en culturele geografie, en directeur van het Centre for Urban Research COSMOPOLIS (VUB).

Het 'probleem Brussel' is vooral het probleem van de Belgische institutionele constructie. Die steunt immers op het principe van eentalige gebieden waarbinnen een communautaire, of volgens sommigen een nationale, politiek kan worden gevoerd. De Brusselse uitzondering op die regel is ongemakkelijk voor instellingen, media en politieke partijen die obsessioneel zijn ingesteld op eentaligheid.

Voor een dergelijke mentaliteit - en dat geldt voor beide taalgemeenschappen! - is het hoogst haalbare een Brussel waarin twee monoculturele instellingen, de Franse gemeenschapscommissie (Cocof) en haar Vlaamse pendant (VGC), met een eigen beleid vrijelijk kunnen opereren. Dat gebeurt nu zonder overleg en altijd met een zekere expansiedrang. Het is niet verwonderlijk dat vele inwoners van dat stadsgewest, en dat zijn er inmiddels zo'n 1,2 miljoen, het behoorlijk op de heupen krijgen van wat er in het politieke debat allemaal over hun hoofden heen wordt verteld.

RIJK GEWEST, ARME BEVOLKING
Niemand zou mogen ontkennen dat de Brusselse stedelijke realiteit veel ruimer is dan de 19 gemeenten, en een metropolitaans gebied van meer dan 60 gemeenten met meer dan twee miljoen inwoners omvat. Een democratisch goed bestuur vereist dus één of andere vorm van stadsgewestelijk overleg tussen het Brussels Gewest en het ommeland, iets helemaal anders dan een voogdij van de deelstaten.

Aan de andere kant zou ook niemand mogen ontkennen dat de huidige bestuurlijke complexiteit een goed gewestelijk ontwikkelingsbeleid gewoonweg onmogelijk maakt. Dat komt zeker door de 19 gemeenten met teveel bevoegdheden, maar evenzeer door de twee gemeenschappen die elk eigenzinnig bezig zijn op hetzelfde grondgebied. Men hoeft voor mij niet per se de instellingen te herschikken, maar men moet tenminste garanderen dat elk Brussels beleidsniveau, gemeenten en gemeenschappen, verplicht kan worden zich in te passen in een duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan. Dat principe, de mogelijkheid tot een samenhangend Brussels beleid, moet de leidraad zijn.

Men kan alleen uit de impasse geraken wanneer vanuit beide politieke kampen een samenspraak ontstaat vanuit een totaal nieuw perspectief.

De vraag is: welk beleid is er nodig voor een internationaal en multicultureel stadsgewest, dat daarenboven instaat voor meer dan een kwart van de landelijke rijkdom? Brussel is het derde rijkste gewest van Europa, met een bevolking die 15 procent minder verdient dan het nationaal gemiddelde. Rijk gewest, arme bevolking. Een derde op of onder de armoedegrens, met wachtlijsten voor sociale woningen (26 procent van de bevolking voor 8 procent van het woning aanbod), met 100.000 werklozen, met een massale jeugdwerkloosheid... Kortom, een problematiek die men in de Rand niet tegenkomt. Die Brusselse stedelijkheid is niet te begrijpen als men niet inziet dat van de 700.000 arbeidsplaatsen in het gewest 56 procent wordt ingenomen door niet-Brusselaars. 360.000 mensen komen in Brussel werken en wonen in het ommeland.

Daarom is de herfinanciering van Brussel een legitieme vraag. De economische groei van Brussel, en die is er, komt vooral de Rand en de andere gewesten ten goede. Daarom zijn Waals- en Vlaams- Brabant ook de rijkste provincies van het land. En die uitzwerming zal nog versterken eenmaal het Gewestelijk Expressnet de pendelaars sneller en van verder zal aanvoeren. Want ook al neemt de bevolking in Brussel snel toe, ook de stadsvlucht blijft aanhouden. Wie zal er blijven wonen in een stad waar meer dan de helft van de mensen teveel betalen voor hun woonst, een stad die daarenboven vol auto's zit van mensen van buiten?

Stel dus een stadsgewestelijke samenwerking in waarbinnen voor de ontwikkeling van het gehele sociaal-economische gebied kan worden samengewerkt.

Maak ook werk van een overheveling van bevoegdheden van de Brusselse gemeenten naar het Gewest zodat een samenhangend stadsproject kan worden uitgewerkt. Maar die (Vlaamse) 'goed bestuur'-eis vereist dan natuurlijk ook hier een erkenning van het territorialiteitsbeginsel. Dat betekent ook dat de bevolking er een eigen zelfbeeld mag uitbouwen. Vergeten we toch niet dat 56 procent van de Brusselse bevolking van buitenlandse komaf is, dat er ruim 200.000 expats wonen, dat meer dan 40 procent van de huishoudens meertalig zijn, dat de meerderheid van de Vlaamse Brusselaars zelf in een taalgemengde omgeving leeft...

Dat betekent dus dat de beide gemeenschappen in de hoofdstad zich moeten inschakelen in een stedelijk gewestelijk ontwikkelingsplan, dat ze zich samen verantwoordelijk moeten achten voor de gehele Brusselse bevolking in al haar schakeringen en die niet in zwarten en witten indelen naargelang (slechts) twee taalrollen. Dat ze ook bereid zijn in de mengvormen samen te werken.

GEEN APARTHEID
De huidige bekvechterij over Brussel maakt ons blind voor de reële institutionele problematiek. Die kan alleen worden opgelost wanneer men bereid is de communautaire en nationalistische brillen in te ruilen voor een stedelijke en kosmopolitische visie. Dat geldt voor het Vlaamse nationalisme, maar evenzeer voor het Franstalige communautarisme. Genoeg van buitenaf gepraat over Brussel, laat ook de Brusselse zinnekes eens politiek aan het woord. Het Belgische communautaire opbod is deel van het 'probleem Brussel' en leidt naar een impasse.

Wat m'n vaak over het hoofd ziet is dat er in Brussel een arm Oostelijk deel is en een erg rijk Westelijk deel. Kijk maar is naar de verkiezingsuitslagen één kant is Rood en de andere Blauw, zo is Molenbeek een totaal andere wereld dan Ukkel. Op nationaal vlak wil m'n een splitsing voorkomen maar intern wil m'n de splitsingen behouden.

TRADUCTION DE DIVERCITY
REGARDER BRUXELLES AVEC DES YEUX NEUFS
Flamands et Wallons commettent l’erreur de regarder Bruxelles à travers leurs lunettes « communautaires » ou « nationalistes », autrement dit, avec des verres déformants.

Eric Corijn (Centre for Urban Research COSMOPOLIS, VUB) milite depuis des années en faveur d’une vision radicalement différente et neuve c’est à dire urbaine et cosmopolite de la capitale et de son « ommeland », sa communauté urbaine, son hinterland métropolitain.

Pour Eric Corijn, Bruxelles est victime de la complexité du paradigme institutionnel belge fondé sur le principe de l’unilinguisme territorial qui sous tend toute la gouvernance politique belge.
L’ «exception bruxelloise (le statut bilingue de la capitale) pose problème pour les institutions, les medias et les partis politiques qui tous se montrent farouchement « unilinguistes ».
On ne saurait mieux dire. Il suffit de comparer les articles publiés par les medias flamands et francophones, par exemple sur Bruxelles pour s’en persuader. (Un exercice que nous pratiquons au quotidien depuis des années.)

Tout se passe donc comme si deux communautés linguistiques, deux institutions mono culturelles la Cocof francophone et son pendant la VGC s’obstinaient à exercer leur gouvernance en s’ignorant superbement l’une l’autre et en refusant toute forme de collaboration, animées en permanence par leur soif d’expansion.
De quoi exaspérer la population indigène qui compte près de 1,2 million d’habitants (regroupés en 19 communes) dont la plupart ont le sentiment justifié d’être totalement exclus des débats.

REGION RICHE ET POPULATION PAUVRE
Mais comment ne pas voir qu’en fait Bruxelles comprend une zone métropolitaine de 60 communes (au moins) abritant plus de deux millions d’habitants. Une gestion démocratique urbaine digne de ce nom exigerait une toute autre structure de concertation entre la région de Bruxelles capitale et cette communauté urbaine
( “ommeland”het Brussels Gewest) et qu’on cesse de nous bassiner les oreilles avec une menace de tutelle qui serait exercée les communautés flamande et française sur Bruxelles.
L’extrême complexité des structures de gestion actuelle entrave toute aspiration à la bonne gouvernance : excès de compétences des 19 communes et ingérence intempestive des deux communautés agissant en sœurs ennemies sur un même territoire.
Sans vouloir bouleverser le mécano institutionnel il serait bon de veiller à ce que chaque niveau de pouvoir se conforme à un plan de développement régional durable.

On ne sortira de l’impasse qu’à condition que lorsque les deux camps accepteront de regarder enfin les choses d’un point de vue neuf.
La vraie question, c’est de se demander quelle est la gouvernance idéale pour gérer une ville région internationale en multiculturelle qui génère un quart du produit national brut de ce pays.
Bruxelles, dont le niveau de vie de la population se situe à peine à 85% de la moyenne nationale est cependant la troisième région d’Europe en terme de richesse ; autrement dit, une région très prospère avec une population indigente.

Un Bruxellois sur trois vit sous le seuil de pauvreté. Les logements sociaux affichent des listes d’attente (26 % de demandeurs doivent se partagent une offre d’à peine 8%), le taux d chômage atteint 21,7% avec des pointe allant jusqu’à 40% pour les jeunes de certaines communes du croissant pauvre.
Bref, une situation dramatique, radicalement différente de ce qu’on observe en périphérie.
Surtout, sur les 700.000 postes de travail crées dans la RBC , 56 % sont entre les mains 360.000 navetteurs non bruxellois qui résident au delà des 19 communes.
C’est pour toutes ces raisons que le refinancement de Bruxelles est parfaitement légitime.

La prospérité économique de Bruxelles bénéficie largement à la périphérie et aux deux autres régions
Les Brabant wallon et Flamands ne sont pas par hasard les provinces belges les plus prospères. Il y a fort à penser que cet essaimage se poursuivra dans les années à venir surtout avec la création du RER qui permettra d’acheminer vers Bruxelles plus vite encore plus des navetteurs venant de toujours plus loin.
La population bruxelloise continuera à croître, tandis que la migration vers les périphéries vertes ne fera qu’augmenter elle aussi.
C’est qu’il faut une sacrée dose d’obstination, pour ne pas dire d’abnégation pour rester vivre dans une ville encombrée de bagnoles venues d’ailleurs où plus de la moitié des habitants payent des loyers exorbitants.
Il faut donc absolument mettre en place au plus vite une collaboration intra urbaine permettant une coopération efficace de l’ensemble du tissu socio économique. Cela suppose un transfert de diverses compétences du niveau communal vers le niveau régional pour construire un projet de ville cohérent.

Mais l’obsession flamande de bonne gouvernance ('goed bestuur') exigera le respect du concept territorial.
Il est impératif que la population soit encouragée à esquisser sa propre image urbaine en ne perdant pas de vue que 56 % des Bruxellois sont d’origine étrangère; que plus de 200.000 expats y résident et que dans 40% des ménages on parle plusieurs langues et que la majorité des Flamands de Bruxelles vivent dans un environnement plurilingue.
Tout cela exige que les deux communautés (flamande et française) s’inscrivent à l’avenir dans la dynamique du plan de développement régional urbain et qu’elles se sentent coresponsables de l’ensemble de la population bruxelloise sous tous ses aspects et plus selon le seul critère de leur appartenance linguistique (français ou flamand). Il faut que tous apprennent à collaborer sur la base de leur très grande diversité.

REFUSONS L’APARTHEID
Les tiraillements communautaires autour de Bruxelles occultent la réalité de la problématique institutionnelle de la capitale. On ne les dépassera pas aussi longtemps qu’on ne renoncera au regard communautaire et nationaliste au profit d’une vision urbaine hardie et cosmopolite.
Ceci vaut aussi bien pour le nationalisme à la flamande que pour le communautarisme à la francophone.
On a que trop discuté du problème bruxellois depuis l’extérieur, il est grand temps de donner la parole aux Bruxellois métissés, les« zinnekes » de la capitale.
La surenchère communautaire belgo belge n’est pas sans lien avec le problème de Bruxelles. Ce qui est certain c’est qu’elle nous conduit à l’impasse.

BRUXELLES EST LA SOLUTION , PAS LE PROBLEME »
Professeur Eric Corijn (VUB)
Selon le sociologue et philosophe Eric Corijn, les extrémistes communautaires refusent tout simplement de tenir compte de Bruxelles, la ville de son cœur. Eric Corijn enseigne la géographie urbaine à la VUB. Il est l’un des premiers signataires de la pétition « Sauvons la Solidarité ».
Mark Kennes

Quel regard portez-vous sur les tensions communautaires de l’année écoulée ?
Eric Corijn. Si l’on observe les discussions sur la réforme de l’État d’un point de vue plus général, on obtient un exemple type de ce que l’on appelle « mondialisation ». D’un côté, les décisions sont prises à des niveaux toujours plus élevés. Des niveaux sur lesquels le contrôle démocratique est insuffisant. Environ 50 % de notre quotidien est aujourd’hui réglé par l’Union européenne. Parallèlement, un plus grand nombre de compétences est octroyé aux régions, qui à leur tour les utilisent pour se faire concurrence, notamment pour attirer les investissements d’entreprises. Cette subdivision en régions est ensuite légitimée en martelant sur de prétendues divergences nationales, la plupart du temps construites de toutes pièces. Ce phénomène se produit en de très nombreux endroits.
Il n’existerait donc pas de véritables divergences nationales en Belgique ?
Eric Corijn. Ce qui est caractéristique à la situation belge c’est que le nationalisme n’est apparu qu’avec l’industrialisation de la Flandre. À ses débuts, la lutte pour l’émancipation était une lutte culturelle, notamment pour les droits linguistiques. Avec l’avènement de l’industrie est apparue une bourgeoisie flamande qui a osé opposer ses intérêts spécifiques à ceux de la grande bourgeoise belge liée à la Société Générale. C’est sous son impulsion que cette lutte culturelle a été politisée.
En Wallonie, au contraire, il n’a jamais vraiment été question de nationalisme wallon. Tout au plus un réflexe régional résultant de ce qui à leurs yeux apparaissait comme une entrave à la lutte sociale : la structure de l’État belge. Je songe notamment à la question royale en 1950 ou aux grandes grèves de 1960-1961. Il existait alors une divergence entre l’opinion publique en Flandre et en Wallonie. C’est pourquoi en Wallonie on a plaidé pour la création de régions, tandis que la Flandre plaidait pour des communautés linguistiques. Aujourd’hui, on se retrouve avec une double structure d’État compliquée.
Qu’est-ce que cela représente pour une ville comme Bruxelles ?
Eric Corijn. L’avenir de Bruxelles est en fait complètement hypothéqué par cette structure d’État basée sur l’homogénéité culturelle. Alors que le multilinguisme est une caractéristique importante de Bruxelles les institutions ne l’autorisent pas. Il vous faut choisir une communauté linguistique. Aux élections, celui qui se présente sur une liste francophone ne pourra jamais se présenter sur une liste néerlandophone. C’est l’apartheid. Par commodité, on part du principe que Bruxelles compte 15 % de néerlandophones et 85 % de francophones. En réalité, seulement un peu plus de la moitié des familles ne parle que le français. Près de 41 % des familles sont en fait mixtes. À quelle communauté faut-il les rattacher ?
D’autre part, 56 % des habitants sont d’origine étrangère. Ces personnes n’ont rien à voir avec toutes ces querelles communautaires. Un tiers des habitants ne possède pas la nationalité belge et ne peut voter qu’au niveau des 19 communes et non au niveau régional. Alors que ce niveau est en réalité comparable à celui de l’administration de villes comme Anvers ou Gand. Bruxelles est, pour autant que je sache, l’unique ville au monde avec à sa tête un Ministre-Président plutôt qu’un bourgmestre. C’est également la seule ville à ne pas avoir de compétences culturelles alors qu’elle possède trois ministres compétents pour sa politique touristique.
Vous pensez que le nationalisme a fait son temps. N’est-ce pas là un point de vue singulier étant donné l’actuel contexte politique ?
Eric Corijn. Bruxelles est l’une des principales raisons pour lesquelles le séparatisme ne peut pas fonctionner. Ni la Flandre , ni la Wallonie ne survivront sans Bruxelles. Pour les séparatistes, Bruxelles est donc un « problème ». Pour moi, Bruxelles est plutôt la solution. En effet, comme je l’ai dit, à Bruxelles on n’a pas une seule culture dominante mais un creuset de cultures différentes. Le nationalisme est basé sur l’illusion d’un peuple homogène et n’a donc rien à offrir aux Bruxellois. Je pense qu’une grande partie de cette rhétorique nationaliste sert également à dissimuler les vrais problèmes en montant les gens les uns contre les autres.
Quels sont les principaux problèmes à Bruxelles ?
Eric Corijn. Les mêmes depuis des années. Tout d’abord, il y a un taux de chômage élevé. Il y a également un logement caractérisé par une polarisation croissante, de sorte que la classe moyenne n’est plus en mesure de s’acheter un logement et doit partir. Il va de soi que cela nuit au tissu social de la ville.
Tertio, il y a les problèmes de l’enseignement francophone qui est tout simplement une véritable catastrophe : 30 % des élèves quittent l’école sans diplôme. Pour le reste, 70 % ont déjà doublé au moins une fois. Une situation que l’on ne résoudra pas en ajoutant ça et là un professeur ou une classe de rattrapage supplémentaire. Le problème c’est que l’enseignement n’est pas adapté à la réalité multilingue de la ville. Des problèmes qui touchent également de plus en plus de villes comme Anvers ou Gand. Des problèmes que l’on ne résoudra pas avec un discours nationaliste.
En parlant d’enseignement, vous qui travaillez pour la VUB néerlandophone, existe-t-il une grande collaboration avec l’ULB francophone ?
Eric Corijn. Je suis un grand partisan de l’idée d’une seule université à Bruxelles. Il existe une certaine collaboration mais on ne nous facilite pas les choses. Nous sommes également prisonniers du système communautaire. Selon le ministre flamand de l’Enseignement, Frank Vandenbroucke, nous devons collaborer avec Anvers, Gand et Louvain. Avec l’ULB, située à deux pas, la collaboration se fait presque exclusivement sur base de volontariat. Il n’existe pas d’accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté flamande en matière d’enseignement. Ce qui signifie que pour nous, il est beaucoup plus facile d’organiser des échanges avec les étudiants espagnols ou hollandais qu’avec les étudiants wallons.
Web : le groupe de travail d’Eric Corijn s’appelle Cosmopolis. Vous trouverez plus d’infos sur le site www.geography.be
COMMENTAIRE DE DIVERCITY

« BRUXELLES EST L’UNE DES PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES LE SEPARATISME NE PEUT PAS FONCTIONNER. »
Pour Eric Corijn, le nationalisme a fait son temps : « Bruxelles est l’une des principales raisons pour lesquelles le séparatisme ne peut pas fonctionner. » Puisse-t-il avoir raison !
DiverCity adhère depuis longtemps à sa vision métropolitaine, cosmopolite, c'est-à-dire post communautariste et post nationaliste de Bruxelles. C’est que Eric Corijn est une voix autorisée qui s’élève régulièrement dans les médias et récemment encore aux Etats Généraux bruxellois où il a fait plusieurs interventions très remarquées et très applaudies.
Il n’est pas pour rien l’animateur phare et le fondateur de « cosmopolis ».
Eric Corijn qui vit à Matonge, est un de ces Flamands de Bruxelles amoureux de la capitale interculturelle, un homme hardiment allergique au nationalisme petit bourgeois du courant Volksunie-NVA qui a le vent en poupe en Flandre actuellement.
Pour lui, l’un des principaux moteurs de la Belgique c’est le dynamisme bruxellois dont les ondes fécondantes se prolongent bien au-delà des limites des deux Brabants.
En somme, si nous l’avons bien compris, Bruxelles ne saurait se passer de sa communauté urbaine pas plus que Lille, Barcelone ou Marseille de la leur. Nous avons cité ces trois mégapoles parce que toute trois ont une botte secrète qui leur a permis de se développer de façon spectaculaire ces dix dernières années. Toutes trois disposent en effet d’une agence de développement territoriale dynamique, un outil de gouvernance souple et apolitique qui sert d’interface entre ces villes et leur communauté urbaine. Il s’agit d’une agence non liée au pouvoir, dotée d’une administration indépendante qui prépare des dossiers (gestion de la mobilité, développement durable, urbanisme, gestion du chômage, de la formation, gestion des déchets, de l’eau etc) et convoque des réunions avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l’ensemble des acteurs concernés, en fonction de l’échelle géographique à laquelle se pose un problème. (19, 35, voire 60 communes selon les matières abordées). Le paradoxe c’est que Bruxelles n’a aucune autonomie en matière de culture et d’enseignement, ce qui est un comble : ces matières sont la chasse gardée des communautés flamandes et française.
Il se trouve cependant que la Région de Bruxelles capitale dispose d’une agence de développement territoriale aussi active que discrète car insuffisamment mise en avant par le gouvernement bruxellois qui l’a chargée cependant de diverses missions, notamment en organisant plusieurs colloque sur l’avenir de Bruxelles d’une exceptionnelle qualité.
Bruxelles n’est pas le problème de la Belgique mais bien au contraire sa solution.
« En effet, comme je l’ai dit, à Bruxelles on n’a pas une seule culture dominante mais un creuset de cultures différentes. Le nationalisme est basé sur l’illusion d’un peuple homogène et n’a donc rien à offrir aux Bruxellois. Je pense qu’une grande partie de cette rhétorique nationaliste sert également à dissimuler les vrais problèmes en montant les gens les uns contre les autres. »
Le grand atout de Bruxelles, comme Corijn nous en sommes persuadés, c’est sa DiverCity, pardon sa diversité. On n’a que faire d’une diversité passive s’enfermant dans des ghettos et organisant l’apartheid social, scolaire et culturel. Bruxelles, comme l’Europe dont elle est la capitale emblématique sera cosmopolite ou elle ne sera pas. Autrement dit, plutôt que de s’enfermer dans des ghettos et de bétonner des structures désuètes et paralysantes, il est impératif de créer une dynamique interculturelle qui fasse bouger le peuple bruxellois et secoue son immobilisme. Si les politiques montrent peu de talent et surtout de créativité dans cet exercice, en revanche les artistes sont à l’avant garde et font bouger Bruxelles dans le sens et la direction qu’indique notamment la Zinneke parade. Le Théâtre National, le KVS, Bozar, Flagey, le Kaai, le Beursschouwburg, l’Ancienne Belgique et les nombreux festivals de jazz, Couleur Café sont les moteurs de cette formidable dynamique interculturelle.
On aimerait que s’élève à Bruxelles une voix francophone aussi hardie que celle de Eric Corijn pour rabattre le caquet à l’arrogance de certains leaders de partis qui ne jurent que par ce que Corijn appelle parfois l’impérialisme francophone qui à ses yeux est le pendant caricatural d’un certain impérialisme flamand.
Bruxelles vilipendée, Bruxelles dégraissée mais Bruxelles libre, Bruxelles interculturelle, Bruxelles internationale et tellement cosmopolite.
MG

Aucun commentaire: